VestiZaječar info

Šansa za sticanje novih znanja za pripadnike romske nacionalnosti

JAVNI POZIV ZA POHAĐANJE STRUČNIH OBUKA, DOKVALIFIKCIJU I PREKVLIFIKACIJU, OTVOREN DO 27. JANUARA

Fondacija za obrazovanje Roma objavila je javni poziv za pohađanje stručnih obuka dokvalifikacije i prekvalifikacije u cilju sticanja novih znanja i veština, odnosno boljeg poziconiranja mladih Romkinja i Roma na tržištu rada. Rok za prijavu je 27. januar ove godine.

Program stručnih obuka se realizuje u okviru projekta „Pospešivanje zapošljivosti mladih Romkinja i Roma – faza II“ uz podršku programa Nemačke finansijske saradnje koji sprovodi Nemačka razvojna banka KfW u ime Vlade Republike Nemačke – Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj.

Fondacija je do sada podržala značajan broj Romkinja i Roma za bolje pozicioniranje na tržištu rada uz pomoć pohađanja stručnih praksi, stručnih obuka, prekvalifikacija, dokvalifikacija, učenja stranih jezika, kao i kroz profesionalno i karijerno savetovanje.

Stručne obuke se izvode po najvišim evropskim standardima, što je pokazalo i najbolje rezultate u oblastima zanatskih i stručnih obuka, dokvalifikacija i prekvalifikacija koje je fondacija uz podršku lokalnih partnera realizovala u Srbiji. Obuke su teorijko-praktične i realizuju se u preduzećima, radionicama školama i zanatskim radnjama sa kojima fondacija sarađuje.

Ciljevi Fondacije za obrazovanje Roma su pospešivanje zapošljivosti mladih Romkinja i Roma, stvaranje uslova za kvalitetnije obrazovanje romske dece, poboljšanje rezultata u toku osnovnog obrazovanja za romsku decu od 6 do 14 godina, povećana stopa završavanja srednjeg obrazovanja kod romskih učenika. Jedan od ciljeva je i pružanje podrške pripadnicima romske nacionalne manjine u toku pohađanja akademskih studija, povećanje nivoa diplomiranja mladih Roma i jačanje identiteta romskih studenata.

Dokvalifikacije i prekvalifikacije koje se sprovode po nastavnom planu i programu izabrane škole i mogu se realizovati u prostorijama izvođača ili onlajn (do 31. jula 2023). Obuke se mogu realizovati u mestu prebivališta kandidata/kandidatkinje ili u razdaljini do 30 km od mesta prebivališta kandidata/kandidatkinje u zavisnosti od dostupnosti lokalnih podizvođača sertifikovanih obuka. Obuke su sertifikovane i usmerene na jačanje kompetencija mladih Romkinja i Roma na tržištu rada. Kandidati/kandidatkinje se obavezuju da redovno pohađaju program izabrane stručne obuke na osnovu koje se izdaje sertifikat o položenoj stručnoj obuci.

Na konkurs se mogu prijaviti mlade Romkinje i Romi sa mestom prebivališta na teritoriji Republike Srbije, osa najmanje završenom trogodišnjom srednjom školom, lica otvorena za usavršavanje i sticanje novih znanja i veština. 

Stručne obuke su dostupne u više oblasti. Dostupna je dokvalifikacija, prekvalifikacija, nastavak školovanja, I kategorija, za smer mašinski tehničar, mašinski tehničar morotnih vozila, trgovinski tehničar, tehničar motornih vozila, kulinarski tehničar i slično.

U II kategoriji može se konkurisati za smer medicinska sestra-tehničar, farmaceutski tehničar i hemijski tehničar.

Program stručnih obuka se realizuju u oflajn i onlajn režimu. Pre same realizacije stručne obuke, fondacija će, u saradnji sa lokalnim partnerima, obaviti stručne konsultacije sa kandidatima/kandidatkinjama o izabranim obukama, uslovima i načinom pohađanja.

Prednost imaju kandidati koji ranije nisu bili korisnici projekta „Pospešivanje zapošljivosti mladih Roma – faza II“.

 U okviru prvog ciklusa konkursa za pohađanje stručnih obuka, Fondacija za obrazovanje Roma može podržati do 35 mladih osoba romske nacionalnosti sa najmanje srednje stručnom spremom.

Fondacija za obrazovanje Roma će raspisati još najmanje tri konkursa u 2023. godini. O svim aktuelnim konkursima možete se informisati na sajtu: https://www.romaeducationfund.org/.

Fondacija za obrazovanje Roma je međunarodna fondacija, osnovana 2005. godine i posvećena je smanjenju jaza u obrazovanju između romskog i neromskog stanovništva. Sa aktivnom i rastućom mrežom predstavništava širom Centralne, Istočne, Jugoistočne Evrope i Turske, Fondacija pruža podršku u kreiranju i sprovođenju strategija obrazovanja koje doprinose uključivanju Roma i Romkinja u obrazovne sisteme.

Prikaži više

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.

Pročitajte i ovo
Close
Back to top button