DruštvoVestiZaječar info

NEKAD I SAD

Kada je reč o deci i mladima, najvažnija stvar za njihovu sudbinu i život u budućnosti je polazak u školu. Vreme detinjastva i mladosti je doba u kome se – uči, a naboilje se uči u školi.

KOVID 19 se iprečio pa ne da deci da idu u škole. Podseti me to na jednu sličnu situaciju.

Epidemija svinjskog gripa stiže u našu zemlju pre desetak godina. Svetska zdravstvena organizacija je 11. septembra 2009. godine poslala preporuke o merama koje treba preduzeti u školama da bi se ublažile posledice pandemičnog gripa H1 N1. Rajačka škola zdravlja je preporuke SZO poslala školama. One su bile prilagođene epidemiološkoj situaciji, raspoloživim mogućnostima njihove primene i ulozi škole u društvu, imajući u vidu pre svega njenu prosvetitetljsku funkciju. Takva njena uloga može doprineti ne samo da se spreči nastanak epdiemije u školama nego i da se zaustavi epidemija. Mnogi će pomisliti da je to težak izazov za škole. Jeste, ali je on realno moguć. Ako bi se državni i lokalni autoriteti koji vode aktvnosti borbe protiv KOVID 19, zauzeli da se đaci u školama ne razboljevaju i da svoj naum sprovedu u delo – cilj je ostvaren. KOVID 19 bi se sapleo na školski prag i pao.

U školi je moguće mnogo efikasnije zaustaviti KOVID 19, nego u bolnici. Dobra škola, dobro organizovana da čuva i unapređuje zdravlje učenika, bolje deluje u tom smislu od bolnice i lekova.

Kao što pomenuh na početku, već smo se susreli sa izazovom da sprečavamo širenje epidemije svinjkog gripa u školama, ali smo zaboravili šta smo radili. Uopšte, zaboravili smo se boriti protiv zaraznih bolesti. KOVID 19 nas tera da to ponovo učimo.

Sada je moderno raditi po protokolima, pa ću predložiti neku vrstu sanitarnog protokola za funkcionisanje učenika i škola u vreme KOVID 19, nadajući se, da će to pomoći lokalnim autoritetima i prosvetnim radnicima odgovornim za organizaciju rada i života u školi.

                 PROTOKOL

sprečavanja širenja korona virusa među decom i mladima do 15. godina starosti, u nastojanjima da se speči širenje korona virusa u školama u septembru, posle ponovnog otvaranja škola školske 2020/21. godine

U primeni ovog protokola potrebna je čvrsta saradnja sa roditeljima đaka i lokalonom samoupravom, čvrsta volja i dosta para. Primena ovog protokla je najvažnija investicija u zdravlje učenika i mladih na lokalnom nivou koja mora imati političku, ekonomsku, stručnu i podršku porodice i škole.

Koje mere treba preduzeti kada se učenici vrate u škole septembra školske 2020/21. godine:

-Roditelji ne treba da puste bolesnu decu da idu u školu ako imaju povišenu telesnu temepretauru veću o 38 stepeni Celzijusovih,
-u školu ne smeju da dolaze bolesni nastavnici i osoblje koje ima povišenu tempretauru,
-u učionicama i zatvorenim prostorima treba obezbediti rastojanje od jednog metra između nastavnika i učitelja i đaka okrenutih licem u lice i bočno. Ukoliko u učionici nema uslova da se obezbedi ovakvo rastojanjnje, treba smanjiti broj učenika, ili povećati rastojanje između učenika koliko je moguće, odnosno smanjiti broj učenika.
-učenici stariji od 11 godina treba da nose maske,
-ovo pravilo ne važi na otvorenom prostoru, zato bi trebalo razmotriti mogućnost nastave na otvorenom prostoru,

POTREBNO JE U ŠKOLI NAPRAVITI EPIDEMIOLOŠKE BARIJERE
One mora da postoje stalno i odnose se na svakog i na svakom mestu. Reč je o individuanim preventuvnim merama zaštite koje se već preduzimaju, a radi se o sledećem:

PRANJE RUKU u dužini od 30 sekundi je osnovna mera zaštite od širenja KOVID-a 19. Sušenje ruku posle pranja treba obaviti brižljivo da se oprane ruke ne zagade, čistim papirom koji treba baciti u korpu za otpatke, ili ih osušiti na vazduhu ako papira nema. Zabranjena je upotreba zajedničkog peškira kojim svi učenici brišu ruke. Prilikom pranja ruku nije potrebno očuvati rastojanje između učenika jednog razreda.

Ruke u školi treba oprati
-prilikom dolaska u školu,
-pre i posle svakog obroka u đačkoj kuhinji,
-pre i posle fiskulture,
-posle korišćenja toaleta,
-posle dolaska iz škole kući.

NOŠENJE MASKI je obavezno za nastavnike i osoblje u školama, kada se nalaze u kontaktima na rastojanju manjem od jednog metra. Nošenje maski za nastavnike nije obavezno na času i kada je rastojanje između nastavnika i učenika najmanje jedan metar. Kada maska nije u upotrebi treba je okačiti na neki ekser na izolovonam mestu, a kada se ponovo stavlja ne treba dodirivati deo maske koji je prema licu, držati je u istom džepu i paziti prilikom izvlačenja da je ne zagadite rukama. Tokom dana treba upotrebiti dve maske. DA BI OBEZBEDILI NOŠENJE MASKI TREBA IH DELITI ŠKOLAMA BESPLATNO!

Učenici moraju koristiti maske u školi. Učenici mlađi od 11 godina ne treba da nose maske, osim ako tokom nastave dobiju neki od simptoma bolesti. Tada moraju da napuste nastavu i idu kući noseći masku.

PROVETRAVANJE PROSTORIJA
Provetravati prostorije treba činiti često u trajanju od 15 minuta! Učionice i druge zatvorene prostore u školi treba provetriti pre početka nastave, za vreme svakog odmora, posle časova fiskulture, posle obroka u đačkoj kuhinji i na kraju, posle čišćenja prostora u školi. Povetravanje u školi treba činiti uvek na 3 sata. U koliko u školi postoji mehanička ventilacija, treba na vreme, pre početka školske godine provriti njenu ispravnost, očistiti je i dovesti u dobro funkcionalno stanje.

OGRANIČAVANJE MEŠANJA UČENIKA
Boravak, nastavu i aktivnosti učenika u školama treba tako organizovati da se učenici pojedinih razreda, odnosno odeljenja – ne mešaju. Ovo je utoliko potrebnije kod učenika osnovnih škola, gde je teško moguće obezbediti preporučljivo fizičko odstojanje.
Da bi se uspelo u ovome:

 • učenike treba podeliti na grupe u kojima odvojeno dolaze u školu, odnosno po učinicama tako da se ne mešaju, što zavisi od mgućnosti škole: broja učenika, broja učitelja i nastavnika i dr.
 • prerasporediti učenike u školi tako da se prilikom kretanja pojedine grupe ne susreću,
 • fizičko vezbanje takođe isplanirati u tom smislu,
 • rad u školskoj kuhinji treba tako organizovati da se uenici hrane po grupama u različito vreme uz poštovanje rastojanja između učenicima od najmanje jednog metra. Pošto je kod učenika nižih razreda teško obezbediti održavanje rastoojanja od jednog metra, treba uzimanje obroka obezebditi odvojeno za svaki razred, odnosno grupu.

ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA PROSTORA I PREDMETA U ŠKOLI

Ove mere takođe su osnovne u održanju i širenju korona virusa u školama.

Čišćenje podova i velikih površina u učionicama (table), kancelarijama i drugim prostorima obavljati jednom dnevno.

Dezinfekciju prdmeta i površina koje često dodiruju učenici i osoblje, treba dezinfikovati najmanje jednom dnevno. Nastavna sredstva, klupe i drugi predmeti koje učenici zajednički koriste treba dezinfikovati posle svake upotrebe, ili na svakih 12 sati. Predmete koje koristi samo jedan razred ili grupa učenika kao što su lopte i drugi predemeti za nastavu fizičkog vaspitanja, igračke, knjige, olovke, gumice, crteže i dr. treba dezinfkovati pre svake upotrebe.

NASTAVA I OBAVEŠTAVANJE
Diretor škole, učitelji i nastavnici, osoblje škole, treba da naprave precizan plan nastave i obaveštavanja učitelja, roditelja i drugih osoba koje komuniciraju sa školom da bi se onemogućilo širenje korona virusa u školi. Tom prilikom treba da nose maske i drže se odstojanja o najmanje jednog metra.

Roditelje treba obavestiti i razjasniti im sve što se preduzima u školi:
-o načinu na koji funkcioniše škola ѕa vreme pandemije KOVID 19,
-o ciljevima koji se žele postići (da se onemogući širenje korona virusa u školama),
-da obeveste svoju decu o načinu kako da očuvaju epdiemiološku barijeru u školi (pranje ruku, korišćenje maski, korišćenje papira za jednokratnu upotrebu, korpi za otpatke i sl.),
-da nadziru da li učenik ima povišenu teperaturu iznad 38 stepeni C, pre odlaksa u školu,
-šta da rade ako se pojave simptomi bolesti kod đaka,
-da imaju broj telefona na koji će da obaveste promenu zdravstvenog stanja učenika.

Učenici, treba da budu jasno obavešteni kako da se ponašaju da bi održali epidemiološku barijeru:
-kako da se drže na propisnom rastojanju jedan od dugog,
-da peru ruke, da se grle, ljube, kako da koriste nastavna sredstva, olovke, gumice, papire i knjige, lopte i druge predmete za fiskulturu i sl.
-kako da se ponašaju prilikom dolaska i boravka u školi, posebno priliko obedovanja u školskoj kuhinji i sl.

Ovaj predlog mera Rajačke narodne škole zdravlja nije definitivan niti je predložen da bi bio iznad drugih predloga zdravstvenih i administrativnih autoriteta u državi i prosveti.

U Rajcu, 7. avgusta 2020. godine
Pripremio: Prim. dr sci. med. Petar Paunović

Oznake
Prikaži više

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Pročitajte i ovo
Close
Back to top button
Close