VestiZaječar info

Kroz program Centra za socijalni rad i NSZ Filijale u Zaječaru 4 lica sa invaliditetom prošla obuku za rad

Saradnja Nacionalne službe za zapošljavanje-Filijala u Zaječaru i Centra za socijalni rad „ Zaječar“  i ove godine se ogleda kroz angažovanje lica, osoba sa invaliditetom kroz program javnih radova za 2019. godinu. Programom pod nazivom “Zajedno”  angažovana su četiri lica sa invaliditetom, na period od četiri meseca (od 01.06. do 30.09.2019.), po Ugovoru o privremenim i povremenim poslovima  na poslovima referenta za administrativno tehničke poslove.

“Sva agažovana lica su sa IV stepenom stručne spreme uspešno prošli interni program obuke za rad na admistrativnim poslovima. U toku trajanja programa angažovana lica, osobe sa invaliditetom, su pokazale izuzetno visok stepen profesionalnosti u radu, veštine komunikacije, kako sa kolegama tako i sa korisnicima centra. Velika motivisanost i želja za sticanjem znanja i iskustva obeležila su ova četiri meseca”, kažu u Centru za socijalni rad u Zaječaru.

Na odgovornost i obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom usmerava i Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetomu kome se navodi da je potrebno razvijati podsticaje za zapošljavanje radi stvaranja uslova za ravnopravno uključivanje osoba sa invaliditetom na tržište rada. Za angažovana lica, veliki je značaj radnog socijalnog uključivanje radi očuvanja i unapređenje radnih sposobnosti i podizanje nivoa samopouzdanja i samopoštovanja.

Takođe, veliki značaj za društvenu zajednicu, jeste senzibilizacija lokalne sredine kroz smanjenje predrasuda prema osobama sa invaliditetom.

Prikaži više

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Pročitajte i ovo
Close
Back to top button
Close