DruštvoVestiZaječar info

Grad traži partnere za održavanje groblja i sahranjivanje i za održavanje javnog osvetljenja

Većnici usvojili više važnih odluka

U Zaječaru je danas održana sednica Gradskog veća, 117. po redu, na kojoj je usvojeno desetak važnih nacrta odluka i rešenja među kojima je i Nacrt Odluke o pokretanju postupka realizacije projekta javno-privatnog partnerstva sa elementima koncesije poveravanja, obavljanja komunalne delatnosti upravljanja i održavanja groblja, sahranjivanja i pružanja usluga pogrebne delatnosti u gradu Zaječaru, kao i Rešenje o imenovanju Stručnog tima za realizaciju tog projekta.

Među usvojenim tačkama je Nacrt Odluke o kontroli prijema i realizacije donacija grada Zaječara. Ovom odlukom predviđeno je između ostalog da načelnik Gradske uprave u roku od tri dana od dana dostavljanja pisanog predloga za davanje donacije, obrazuje komisiju od tri člana, koja vrši procenu opravdanosti i isplativosti predložene donacije. Na osnovu obrazloženog mišljenja komisije, o predlogu donacije odlučuje Gradsko veće, a ukoliko se odluka prihvati, ugovor potpisuje gradonačelnik.

Takođe, većnici su usvojili izmene Odluke o opštem kućnom redu u stambenim i stambeno – poslovnim zgradama na teritoriji Grada. Ove izmene odnose se  na ovlašćenja za izdavanje prekršajnog naloga stanarima kada je za prekršaj predviđena novčana kazna u fiksnom iznosu. Pored nadležnog inspektora, za izdavanje ovih naloga istovetno ovlašćenje sada je propisano i za komunalnog policajca.

Jednoglasno je usvojen i Nacrt Odluke o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu Grada Zaječara, neposrednom pogodbom bez naknade, radi izgradnje ulice Cvetka Cakovića, kao i Nacrt Odluke o otuđenju nepokretnosti u ulici Đure Đakovića broj 13, iz javne svojine Grada Zaječara, prikupljanjem ponuda.

Najpovoljniji ponuđač u ovom slučaju je kompanija Tekijanka, kao jedini od svih prispelih blagovremenih i ispravnih pisanih ponuda, ujedno i najpovoljniji ponuđač, Početna cena u visini procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti utvrđena je od strane procenitelja u iznosu od 344.100 evra, a odnosi se na oko dva hektara građevinskog zemljišta sa poslovnom zgradom,

Kako je na sednici rekao gradonačelnik Boško Ničić, namera Tekijanke je da se na ovom prostoru izgradi veliki distributivni centar za tržište Timočke krajine, gde će biti zaposleno preko 120 ljudi.

Većnici su danas usvojili i Nacrt Odluke o pokretanju postupka realizacije projekta javno-privatnog partnerstva sa elementima koncesije poveravanja, obavljanja komunalne delatnosti upravljanja i održavanja groblja, sahranjivanja i pružanja usluga pogrebne delatnosti u gradu Zaječaru, kao i Rešenje o imenovanju Stručnog tima za realizaciju tog projekta.

„Ovo je pokušaj da dovedemo u neko normalno stanje pružanje usluga koje su veoma bitne građanima, a na koje imaju veliki broj primedbi, posebno kada je u pitanju novo groblje na Malom stupnju“, rekao je Ničić i dodao:

„Ne vidim zašto bi Grad ulagao u nešto, u šta ne mora da ulaže. Na Gradu je da kontroliše cene, da neko ne može da se ponaša monopolistički, da ne zloupotrebljava, to će biti predviđeno ugovorom o javno-privatnom partnerstvu, da i dalje Skupština i Grad određuju cene usluga, a sa druge strane od privatnog partnera će se tražiti da izgradi kompletnu infrastrukturu koja nije urađena godinama, od otvaranja groblja na Malom stupnju. Kada to kažem mislim na kapelu i na druge prateće sadržaje, na uređenje samog groblja, staza i na sasmo proširenje. Mi imamo svake godine pritisak od našeg javnog preduzeća da im mi  kupujemo i zemljište, i da sve ovo radimo, a sa druge strane oni ubiraju prihode od pružanja usluga građanima, održavanja grobnih mesta, sahranjivanja“.

Ničić smatra da će javno-privatno partnerstvo doneti iskorak i pre svega prihod, za razliku od sadašnjeg rashoda u budžetu grada.

„Broj radnika nisam uopšte siguran da će se smanjivati, već  će se povećavati. Ovo što se traži od privatnog partnera, iziskuje veći broj radnika, nego što sada ima to javno preduzeće“, rekao je gradonačelnik Ničić.

Većnici su usvojili i Odluku o pokretanju postupka za realizaciju projekta javno – privatnog partnerstva bez elemenata koncesije, za racionalizaciju i održavanje sistema javnog osvetljenja primenom mera uštede energije na teritoriji grada Zaječara, kao i Rešenje o imenovanju Stručnog tima za realizaciju projekta javno – privatnog partnerstva bez elemenata koncesije, za racionalizaciju i održavanje sistema javnog osvetljenja primenom mera uštede energije.

„Ideja je kada se postojeće svetiljke u gradu, kojih ima oko devet hiljada, odnosno 11 hiljada ako računamo i sela, zamene, da se Grad kreditno ne zadužuje za zamenu ovih svetiljki i za kupovinu nove opreme koja bi pratila rad tih svetiljki, nego da ta obaveza pređe na partnera čiji bi zadatak bio da zameni svetiljke, napravi jedinstven sistem koji bi pratio te sijalice, a da Grad od uštede plaća investiciju i dugogodišnje održavanje sistema“, naveo je, obrazlažući ovu odluku, Ivan Živković, načelnik Odeljenja za objedinjene javne nabavke i lokalni ekonomski razvoj.

Na današnjoj sednici usvojene su i izmene Poslovnika Gradskog veća, kao i izmene i dopune Pravilnika o organizciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Pravobranilaštvu, Budžetskoj inspekciji i Službi za internu reviziju grada Zaječara.

Najveći broj promena, prema rečima načelnika Gradske uprave Slobodana Videnovića, odnosi se na obavezu određivanja dva zaposlena lica, koja su diplomirani pravnici, da završe obuku za odlučivanje po zahtevima za pružanje besplatne pravne pomoći, a koja će biti zadužena da zastupaju stranke kojima se odobri besplatna pravna pomoć pred pravosudnim organima. Ostale izmene odnose se na opise poslova koje zaposleni imaju, a pre svega na dodavanje nekih poslova ili oduzimanje nekih poslova u opisu posla.

„Mi imamo manji broj radnika pa smo neka radna mesta spajali, neka smo razdvajali, da bismo mogli da budemo što efikasniji“, rekao je Videnović.

Gradski većnici su danas usvojili zaključak kojim se Dobrovoljnom vatrogasnom društvu u Zaječaru daju u zakup poslovne prostorije površine 30 kvadrata, u Hajduk Veljkovoj ulici, broj 58.

Prikaži više

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.

Pročitajte i ovo
Close
Back to top button