DruštvoVestiZaječar info

I ODBORNICI POTVRDILI: Nenad Dinulović v.d. direktor Centra za socijalni rad

Nenad Dinulović, diplomirani pravnik iz Zaječara, novi je  v. d. direktor Centra za socijalni rad, potvrdili su danas odbornici odluku Gradskog veća.

S obzirom na to da je Skupština grada Zaječara Rešenjem od 29. novembra prošle godine razrešila Mirjanu Radivojević dužnosti direktora Centra za socijalni rad „Zaječar“, na jučerašnjoj sednici Gradskog veća predloženo je  imenovanje Nenada Dinulovića, diplomiranog pravnika iz Zaječara za vršioca dužnosti direktora te ustanove, a danas je ova odluka usvojena i od strane gradskog parlamenta.

U svojoj diskusiji, šef Odborničke grupe Pobeda za naš grad – Dr Nenad Ristović zamerio je što novoimenovani vršilac dušnosti direktora Centra za socijalni rad ne dolazi iz redova zaposlenih u toj ustanovi,  dok je odbornik Ivan Joković diskutujući o ovoj tački dnevnog reda govorio o često nestručnom radu zaposlenih u Centru za socijalni rad, navodeći da se neretko takvim radom “uništavaju ljudske sudbine”.

“Ne treba čovek da bude diplomirani psiholog da ne bi saslušavao dete žrtvu nasilja u prisustvu nasilnika”, naveo je Jokovič iznoseći primer slučaja za koji kaže da nije usamljen, a koji se odnosi na rad pojedinih psihologa i socijalnih radnika u zaječarskom Centru za socijalni rad.

“Verujte mi da imam na desetine ovakvih primera, potpisane dokumentacije, i mislim da to treba da bude u narednom periodu i naš delokrug rada i delokrug rada v.d. direktora, koji treba da pripremi teren za direktora koji će biti konkursom izabran”, zaključio je Joković.

Marina Milič, zamenica gradonačelnika, navela je da je apsolutno saglasna sa diskusijom Ivana Jokovića kada je reč o radu Centra za socijalni rad u Zaječaru i da njena praksa to potvrđuje.

“Oni jednostavno nisu funkcionisali onako kako jedna takva ustanova treba da funkcioniše. Ima tu i dosta loših međuljudskih odnosa”, navela je Marina Milić i dodala da smatra da je imenovanje nekog ko uopšte nije pripadao toj ustanovi za v. d. direktora dobro rešenje i da će novi v.d. direktor na taj način moći da sagleda probleme koji postoje u Centru za socijalni rad, da će, kada je o organizaciji rada reč, tu ustanovu uspeti da postavi na noge i bar malo je pomeri sa mrtve tačke na kojoj se trenutno nalazi.

Novoimenovani v.d. direktor Nenad Dinulović je rođen u Zaječaru 21.05.1986. godine, gde je završio Osnovnu školu i Gimnaziju. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu 2011. godine. Ima položen državni stručni ispit i položen pravosudni ispit. U dosadašnjem radu stekao je preko osam godina radnog iskustva u struci, radeći kao stručni saradnik u Odeljenju za privredu i društvene delatnosti od decembra 2011. godine, zatim na administrativno–tehničkim poslovima za radna tela za Skupštinu grada Zaječara počev od novembra 2013. godine. Takođe, od decembra 2013. godine do marta 2014. godine bio je raspoređen na poslovima šefa Odseka Stručne službe za skupštinske poslove Skupštine grada Zaječara, u periodu od marta 2014. godine do juna 2017. godine obavljao je javnu funkciju zamenika sekretara Skupštine grada Zaječara, nakon čijeg prestanka mandata je bio raspoređen na mesto načelnika Stručne službe za skupštinske poslove Skupštine grada Zaječara. Od decembra 2017. godine do danas obavlja poslove šefa Odseka za opšte poslove i poslove upravljanja ljudskim resursima u G radskoj upravi grada Zaječara. Ima stečen sertifikat iz oblasti ocenjivanja, zapošljavanja i stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave. U dosadašnjem društvenom životu bio je član radnih tela Republičke izborne komisije i Gradske izborne komisije grada Zaječara. Oženjen je i otac jednog deteta.

Na današnjoj sednici Skupštine grada raspušten je Savet Mesne zajednice Vratarnica i imenovan Miodrag Jovanović za poverenika grada Zaječara, radi obavljanja neodložnih poslova te mesne zajednice, do konstituisanja Saveta.

Usvojen je i Predlog Rešenja o imenovanju predsednika, članova i sekretara Komisije za sprovođenje izbora za članove Saveta mesnih zajednica i njihovih zamenika, kao i pretres Predloga Rešenja o obrazovanju Drugostepene komisije za sprovođenje izbora za članove Saveta mesnih zajednica.

Zbog prestanka mandata odbornika Skupštine grada, odnosno nakon iznenadne smrti odbornika Jovice Mihajlovića, pomenuti mandat dodeljen je Vladimiru Stošiću, diplomiranom inženjeru poljoprivrede iz Zvezdana, predstavniku izborne liste „Aleksandar Vučić – Brže, jače, bolje“.

Prikaži više

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Pročitajte i ovo
Close
Back to top button
Close