DruštvoMladi u fokusuVestiZaječar info

Zaječar: OBJAVLJEN KONKURS ZA PRIBAVLJANJE I DODELU KUĆA NA SELU MLADIM BRAČNIM PAROVIMA

Gradska uprava Zaječara objavila je Konkurs za pribavljanje i dodelu kuća na selu mladim bračnim parovima, odnosno vanbračnim partnerima na teritoriji Grada Zaječara. Kuće na selu koje se pribavljaju i dodeljuju učesnicima konkursa za pribavljanje nepokretnosti mogu se nalaziti na području svih naseljenih mesta na teritoriji Grada Zaječara, osim Grada Zaječara i sekundarnih gradskih centara, sela Zvezdan, Grljan i Veliki Izvor. Cilj Konkursa usmeren je na ublažavanje ekonomske cene podizanja deteta.

Učesnici konkursa u prijavi predlažu nepokretnost za pribavljanje. Oni koji uz prijavu ne predlože nepokretnost za pribavljanje, a ispunjavaju uslove konkursa, ući će u izbor za dodelu isključivo kuća pribavljenih po Konkursu iz 2019. godine.

Pravo učešća na Konkursu imaju bračni ili vanbračni partneri čija zajednica života traje najmanje godinu dana u momentu podnošenja prijave na Konkurs. Učesnici konkursa mogu biti bračni parovi ili vanbračni partneri, koji u potpunosti ispunjavaju opšte uslove u trenutku podnošenja prijave na Konkurs, da nisu stariji od 40 godina u momentu podnošenja prijave na Konkurs, da su učesnici konkursa bračni ili vanbračni partneri čija zajednica života traje najmanje godinu dana u momentu podnošenja prijave na Konkurs, da su oboje od supružnika državljani Republike Srbije i da nisu vlasnici ili suvlasnici bilo kakve nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije.

Učesnici konkursa koji u potpunosti ispune opšte uslove Konkursa, dužni su da ispune posebne uslove Konkursa, da u momentu podnošenja prijave nemaju neizmirenih dospelih obaveza po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa propisima Republike Srbije, da nisu u krvnom, tazbinskom ili srodstvu po usvojenju sa potencijalnim prodavcem nepokretnosti, da nisu pravosnažno osuđivani za krivična dela protiv braka i porodice i protiv polnih sloboda i da u trenutku prijave na Konkurs nisu postavljena ili imenovana lica na položaju u Gradu Zaječaru, nisu zaposleni u Gradskoj upravi Grada Zaječara, ili u javnom preduzeću ili ustanovi čiji je osnivač Grad Zaječar.

Učesnici konkursa mogu podneti samo jednu prijavu na Konkurs.

Oni kojima bude dodeljena kuća dužni su da mesto prebivališta zasnuju, u neprekidnom trajanju, u naseljenom mestu u kome se nalazi predmetna nepokretnost za vremenski period koji nije kraći od 10 godina, počev od dana zaključenja Ugovora o dodeli kuće. Nakon proteka perioda od 10 godina, učesnici konkursa kojima je dodeljena kuća na selu ispunjavaju uslove za sticanje prava svojine na predmetnoj nepokretnosti.

Prijava na Konkurs podnosi se lično, u Uslužnom centru Gradske uprave grada Zaječara ili putem pošte, preporučenom pošiljkom, na adresu: Grad Zaječar, Trg oslobođenja 1, 19000 Zaječar.

Prijave će biti razmatrane i o njima će se odlučivati po kriterijumima i postupku utvrđenim Pravilnikom o uslovima za pribavljanje i dodelu kuća na selu mladim bračnim parovima, odnosno vanbračnim partnerima na teritoriji Grada Zaječara i nabavku građevinskog materijala za adaptaciju kuća na selu mladim bračnim parovima, odnosno vranbračnim partnerima. 

Predlog Odluke o izboru kandidata sačinjava se nakon bodovanja prema kriterijumima iz Pravilnika o uslovima za pribavljanje i dodelu kuća na selu mladim bračnim parovima.

Odluku o izboru kandidata donosi Gradonačelnik na predlog Komisije i uz saglasnost Gradskog Veća Grada Zaječara. Nakon donete Odluke o izboru kandidata, učesnici konkursa se pozivaju da potpišu Ugovor sa Gradom Zaječarom. Ukoliko se ne odazovu pozivu za potpisivanje Ugovora u roku od 15 dana od dana obaveštenja, smatraće se da su odustali, a naredni rangirani sa liste steći će pravo za potpisivanje istog.

Prijave na Konkurs se mogu podneti u roku od 8 dana od dana objavljivanja.


Mladi u fokusu – Ovaj medijski sadržaj sufinansiran je od strane Grada Zaječara. Stavovi izraženi u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Prikaži više

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.

Pročitajte i ovo
Close
Back to top button