DruštvoNegotinNegotin u fokusu

OPŠTINA NEGOTIN I NSZ raspisali JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNE PRAKSE

Opština Negotin i Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) raspisali su javni poziv za realizaciju programa stručne prakse koji podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u struci za koju je stečeno odgovarajuće obrazovanje, odnosno kvalifikacija, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno sticanja uslova za polaganje stručnog ispita, kada je to zakonom, odnosno pravilnikom predviđeno kao poseban uslov za samostalan rad u struci. Program se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa.

Kako je predviđeno, program stručne prakse traje šest meseci, osim u slučaju kada se sprovodi i traje u skladu sa opštim odnosno posebnim zakonom u cilju polaganja stručnog ispita, a najduže 12 meseci.

Program je namenjen nezaposlenim licima bez radnog iskustva u struci sa srednjim obrazovanjem u četvorogodišnjem trajanju i stečenim visokim obrazovanjem na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine.

Tokom trajanja programa stručne prakse Opština Negotin će preko Nacionalne službe za zapošljavanje angažovanim licima isplaćivati sredstva u ukupnom mesečnom iznosu od 12.000,00 dinara za lica sa srednjim obrazovanjem u četvorogodišnjem trajanju, odnosno 16.000,00 dinara za lica sa stečenim visokim obrazovanjem na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, speciJalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine. U skladu sa zakonom, vršiće se obračun i uplata doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti.

Pravo učešća u realizaciji programa stručne prakse može ostvariti poslodavac čije je sedište ili organizaciona jedinica u kojoj će se realizovati stručna praksa na teritoriji opštine Negotin, koji pripada javnom sektoru odnosno organima jedinice lokalne samouprave i izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u zakonskim rokovima.

Takođe, neophodno je da je poslodavac izmirio ranije ugovorne i druge obaveze prema Nacionalnoj službi, osim obaveze čija je realizacija u toku, te da osposobljava nezaposleno lice koje se vodi na evidenciji Nacionalne službe – Ispostava Negotin koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju odnosno koje ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama,
specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, a koje nema radnog iskustva u struci odnosno nema dovoljno radnog iskustva za sticanje uslova za polaganje stručnog/pripravničkog ispita ili nema radnog iskustva za rad u organima jedinice lokalne samouprave.

Poslodavac je u obavezi i da ima kadrovske kapacitete za stručno osposobljavanje lica, odnosno da ima zaposlenog mentora, sa punim mesečnim fondom radnih sati, koji, ukoliko pozitivnim propisima nije drugačije određeno, ima najmanje isti nivo kvalifikacije kao i nezaposleno lice i najmanje 12 meseci radnog iskustva na poslovima na kojima će se stručno osposobljavati nezaposleno lice, ali da ima i tehničke, prostorne i druge kapacitete za stručno osposobljavanje, odnosno da radni prostor, tehnička sredstva i oprema po funkcionalnosti odgovaraju broju lica koja se stručno osposobljavaju, kao i da obezbedi sve uslove u skladu sa propisima o bezbednosti i zaštiti na radu.

foto: pixabay

Pre uključivanja u program opština Negotin i Nacionalna služba vršiće proveru ispunjenosti zakonskih uslova i uslova iz javnog poziva za nezaposlenog.

Zahtev za učešće u programu podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, preko pisarnice Opštinske uprave Negotin, neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu u dva primeraka koji se može dobiti u Opštini Negotin i Nacionalnoj službi – Ispostava Negotin ili na sajtu negotin.rs.

Kako se navodi u tekstu javnog poziva, odluka o sprovođenju programa stručne prakse donosi se na osnovu provere podnetog zahteva za učešće u programu po redosledu kompletiranja, a u cilju provere ispunjenosti uslova Nacionalna služba i Opštinska uprava Negotin zadržavaju pravo da izvrše službeni obilazak poslodavca.

Opština Negotin i Nacionalna služba će na osnovu dostavljene dokumentacije sa poslodavcem i angažovanim licem na stručnoj praksi zaključiti ugovore kojima se regulišu međusobna prava i obaveze.

Kako je predviđeno, u slučaju prekida stručnog osposobljavanja nezaposlenog, poslodavac može da u roku od 30 dana od dana prekida stručnog osposobljavanja izvrši zamenu sa drugim nezaposlenim koji ispunjava potrebne uslove, u skladu sa zakonom, za preostalo vreme definisano ugovorom uvećano za period sprovedene zamene.

Informacije o programu mogu se dobiti u Nacionalnoj službi za zapošLjavanje Filijala Bor (030 453 126), Ispostavi Negotin (019 541 434, 019 541 505) ili na sajtu www.nsz.gov.rs i Opštini Negotin.

Javni poziv je otvoren do 24. septembra ove godine.


Negotin u fokusu – Ovaj medijski sadržaj sufinansiran je od strane Opštine Negotin. Stavovi izraženi u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Prikaži više

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.

Pročitajte i ovo
Close
Back to top button