VestiZaječar info

Grad Zaječar dodeljuje jednokratnu pomoć u ogrevu izbeglim i interno raseljenim licima -Poziv za podnošenje zahteva otvoren

Grad Zaječar raspisao je javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu jednokratne pomoći u ogrevu namenjene izbeglim i interno raseljenim licima.

Pomoć mogu da ostvare lica koja ispunjavaju sledeće uslove: da imaju izbeglički status i da su registrovana kao interno raseljena lica i da imaju boravište na teritoriji Grada Zaječara.

Pomoć u ogrevu odobrava se u maksimalnom iznosu do 25.000.00 dinara po porodici.

Uz zahtev za dodelu pomoći u ogrevu, koji se podnosi Gradu, podnosilac je dužan da dostavi sledeće dokaze: izbegličku legitimaciju za sebe i članove porodičnog domaćinstva, legitimaciju interno raseljenog lica za sebe i članove porodičnog domaćinstva sa dokazom o boravištu, potvrdu o boravištu, potvrdu o redovnom školovanju iz škole za decu učenike i potvrda o redovnom studiranju za studente, potvrdu poslodavca o radnom odnosu i visini zarade, potvrdu Nacionalne službe za zapošljavanje, odsečak od penzije ili drugi odgovarajući dokument o visini primanja podnosioca zahteva i članova njegovog porodičnog domaćinstva za mesec septembar, izjava da nema prihode, itd, izveštaj lekara i/ili rešenje za dokazivanje trudnoće, zdravstvenog stanja ( teška hronična obolenja ) i/ili rešenje o utvrđivanju invalidnosti podnosioca zahteva ili članova njegovog porodičnog domaćinstva.

Za ženu nosioca porodičnog domaćinstva i samohranog roditelja, prilaže se potvrda o smrti bračnog druga, rešenje nadležnog suda o proglašenju nestalog lica za umrlo, izvod iz matične knjige rođenih dece bez utvrđenog očinstva i rešenje o razvodu braka.

U slučaju porodičnog domaćinstva samohranog roditelja isti daje izjavu overenu u opštinskom organu uprave ili sudu da se neposredno brine o detetu i da samostalno obezbeđuje sredstva za izdržavanje, da drugi roditelj ne učestvuje ili nedovoljno učestvuje u tim troškovima, a da, u međuvremenu, nije zasnovao bračnu ili vanbračnu zajednicu.

Žrtve seksualnog/porodičnog nasilja prilažu presudu nadležnog suda ili izveštaj Centra za socijalni rad.

Komisija donosi odluke o dodeljivanju POMOĆI, na osnovu reda prvenstva, sačinjenog prema sledećim kriterijumima:

-domaćinstva bez redovnih mesečnih prihoda ili sa nedovoljnim mesečnim prihodima ( do 50% prosečne neto plate u Republici za mesec septembar -37.490,00 dinara ), ili primaoci NSP-a;
-bolesni članovi domaćinstva ( teška hronična obolenja ), članovi domaćinstva sa posebnim potrebama;
-domaćinstva sa članom ( detetom i dr. ) telesnim invalidnim;
-domaćinstvo sa članom ometenim u razvoju;
-domaćinstvo sa psihički obolelim članom porodice;
-žrtve seksualnog/porodičnog nasilja, žena nosilac domaćinstva
-domaćinstva samohranih roditelja sa detetom/decom do 15 godina ili studentom/ studentima do 26 godina.

Komisija usvaja Odluku o listi korisnika pomoći u ogrevu koja se objavljuje na oglasnoj tabli grada Zaječara i mesnih kancelarija.

Rok za podnošenja zahteva je 8 dan od dana objavljivanja Oglasa.

Prijave za Javni poziv, sa potrebnom dokumentecijom, podnose se lično Gradski Informativno -uslužni centar Grada Zaječara ili preporučenom poštom na adresu: ”Jednokratna pomoć u ogrevu”, Gradska uprava grada Zaječara, Povereništvo za izbeglice, Trg Oslobođenja br. 1, 19000 Zaječar.

Opširnije na linku.

Prikaži više

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.

Pročitajte i ovo
Close
Back to top button