BorLepša strana BoraProjekti

Bolji kvalitet vazduha u Boru

Od januara do avgusta 2016. godine nastavljeno je opadanje prosečnih vrednosti koncentracije SO2 u Boru, pokazuju najnovije analize, mada se i dalje beleže prekoračenja granične i tolerantne vrednosti.

Kvalitet vazduha, kao jedan od osnovnih parametara stanja životne sredine, prati se kontinuirano na teritoriji opštine Bor. U avgustu mesecu u Boru je vršeno ispitivanje kvaliteta vazduha na desetak mesta u gradu i okolini (Jugopetrol, Tehnički fakultet, Institut, Šumska sekcija, gradski park, borska bolnica, Slatina, Oštrelj…)

Na pojedinim mernim mestima vrednosti sumpor dioksida su povećane, te se tako kod Jugopetrola, opseg koncentracija SO2 kretao od 3 do 862 mg/m3 i od ukupno 31 dana uzorkovanja, tokom 18 dana zabeležena su prekoračenja granične i tolerantne vrednosti (125mg/m3). Šest rezultata su diskutabilna, obzirom da vrednosti koncentracija SO2 prekoračuju graničnu vrednost, uključujući mernu nesigurnost, navodi se u izveštaju.

Na mernom mestu Tehnički fakultet, opseg koncentracija SO2 kretao se od 4 do 175 mg/m3 i od ukupno 31 dana uzorkovanja, tokom 5 dana zabeležena su prekoračenja granične i tolerantne vrednosti. Dva rezultata su diskutabilna, obzirom da vrednosti koncentracija SO2 prekoračuju graničnu vrednost, uključujući mernu nesigurnost.

U Slatini, opseg koncentracija SO2 kretao se od 4 do 293 mg/m3 i tokom perioda uzorkovanja od ukupno 31 dana, tokom 4 dana zabeležena su prekoračenja granične i tolerantne vrednosti.

U gradskom parku, opseg koncentracija SO2 kretao se od 3 do 193 mg/m3 i tokom perioda uzorkovanja od ukupno 31 dana, tokom 2 dana zabeležena su prekoračenja granične i tolerantne vrednosti, dok se na mernom mestu Institut, opseg koncentracija SO2 kretao od 14 do 119 mg/m3 i od ukupno 31 dana uzorkovanja, nije zabeleženo prekoračenje granične i tolerantne vrednosti. Dva rezultata su diskutabilna na mernom mestu Institut, obzirom da vrednosti koncentracija SO2 prekoračuju graničnu vrednost, uključujući mernu nesigurnost.

Suspendovane čestice PM10 uzrokovane su na mernim mestima, Gradski park, Jugopetrol i kod fakulteta.

Koncentracije suspendovanih čestica PM10 u gradskom parku kretale su se u opsegu od 23,4 do 48,6 mg/m3. U odnosu na propisanu graničnu vrednost koja iznosi 50 mg/m3 i koja ne sme biti prekoračena više od 35 puta u jednoj kalendarskoj godini, nije zabeleženo prekoračenje granične vrednosti. Dva rezultata su diskutabilna, obzirom da vrednosti koncentracija suspendovanih čestica PM10 prekoračuju graničnu vrednost, uključujući mernu nesigurnost.

Što se tiče koncentracije teških metala, analizom je utvrdjeno da se one kreću kada je reč o olovu u opsegu od 27 do 305 ng/m3, kada se radi o kadmijumu od 0,06 do 5,98 ng/m3, koncentracija nikla je u opsegu od o,7 do 11,3 ng/m3 i arsena od 3,6 do 85,2 ng/m3.
Povećane koncentracije olova u odnosu na propisanu graničnu vrednost, 1 mg/m3, nisu zabeležene.

Kod Jugopetrola, koncentracije suspendovanih čestica PM10 kretale su se u opsegu od 10,7 do 30,1 mg/m3. U odnosu na propisanu graničnu vrednost, nije zabeleženo prekoračenje granične vrednosti, a analizom je utvrdjeno da se koncentracije teških metala kreću u opsegu, olovo od 179 do 2136 ng/m3, kadmijum od 0,8 do 12,6 ng/m3, nikl o,7 do 2,6 ng/m3 i arsen od 13,8 do 149,9 ng/m3. Povećana koncentracija olova u odnosu na propisanu graničnu vrednost zabeležena je tokom jednog dana.

U okolini Tehničkog fakulteta, koncentracije suspendovanih čestica PM10 kretale su se u opsegu od 36,8 do 50,0 mg/m3, a u odnosu na propisanu graničnu vrednost nije zabeleženo prekoračenje. Jedan rezultat je diskutabilan, obzirom da vrednosti koncentracija suspendovanih čestica PM10 prekoračuju graničnu vrednost, uključujući mernu nesigurnost.

Ovde je analizom utvrdjeno da se koncentracije teških metala kreću u opsegu, olovo od 65 do 398 ng/m3, kadmijum od 1,5 do 9,7 ng/m3, nikl o,7ng/m3 i arsen od 13,9 do 99,4 ng/m3. Povećana koncentracija olova u odnosu na propisanu graničnu vrednost, 1 mg/m3, nije zabeležena.

Sadržaj ukupnih taložnih materija je najniži kod mernog mesta Institut, 18,6 mg/m3 tokom jednog dana, a najviši kod mernog mesta Oštrelj, 242,8 mg/m2 takodje tokom jednog dana.
U odnosu na propisanu maksimalno dozvoljenu koncentraciju za zaštitu zdravlja ljudi u slučaju namenskih merenja, koja iznosi 450 mg/m2/dan, za jedan mesec, povećane koncentracije ukupnih taložnih materija nisu zabeležene.

 

Autor: Emina Stanković
Projekat „Lepša strana Bora“ sufinansiran je sredstvima iz budžeta opštine Bor.
Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Prikaži više

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Pročitajte i ovo
Close
Back to top button
Close