VestiZaječar info

20 GODINA SLOVENAČKE KULTURNE ZAJEDNICE „IVAN CANKAR“ IZ ZAJEČARA

OČUVANJE KULTURE I JEZIKA, ODRŽAVANJE TRADICIONALNIH VEZA IZMEĐU SLOVENACA I SRBA

Slovenačku kulturnu zajednicu „Ivan Cankar“ su osnovali Slovenci iz Zaječara novembra 2002. godine. Ime je dobila po slovenačkom socijalnom piscu i borcu za ujedinjenje Južnih Slovena Ivanu Cankaru iz Vrhnike, kod Ljubljane.

„Osnivačka ideja koja nas od tada vodi je očuvanje slovenačke kulture i jezika i održavanje tradicionalnih veza između slovenačkog i srpskog  naroda. Postavljeni zadatak od pre 20 godina se  uspešno ostvaruje kroz školu slovenačkog jezika, biblioteku, razne aktivnosti kao što su književne večeri, koncerti, muzička sekcija na kojoj se formiraju rok grupe, dečji hor i pevačka grupa, likovne izložbe, naučna predavanja, zdravstveni odbor, seminari, izleti, planinarenje, saradnja sa kulturnim, sportskim i drugim društvima iz lokalne sredine i šire, medijima i izdavačka delatnost“, kaže prof mg Miroslav Piljušić, predsednik Slovenačke kulturne zajednice u Zaječaru.

2003. godine započela je škola slovenačkog jezika i kulture u Zaječaru, a zatim u Boru i Leskovcu. Po registrovanju udruženja 2003. godine započelo se sa osnivanjem mesnih odbora zajednice u Boru, Negotinu i Nišu, da bi naredne godine nastavili u Knjaževcu, Kragujevcu, Leskovcu i Pirotu.

Nakon godinu dana osamostalili su se mesni odbori u Nišu i Kragujevcu, a 2005. godine je  prerastanjem mesnog odbora u Boru u slovenačku kulturnu  zajednicu „Drago Čeh“ osnovan Savez slovenačkih kulturnih zajednica Srbije kojeg su činile slovenačke kulturne zajednice iz Zaječara, Kragujevca, Bora i Leskovca. Iste godine je osnovana Pozajmna biblioteka SSKZS sa podružnicama tim gradovima. 2006. godine se osamostalio mesni odbor u Leskovcu u Slovenačku kulturnu zajednicu „Brata Jenko“. 

„2007. godine smo kao Savez slovenačkih kulturnih zajednica Srbije sa Udruženjem porodica nestalih i otetih iz AP Kosovo i Metohija osnovali Odbor prognanih Slovenaca iz AP KiM a zatim i Komitet istine o stradanju Slovenaca u AP KiM za vreme agresije NATO pakta. Ovaj komitet su činile pomenute organizacije iz Srbije i dve iz Slovenije, a njegov cilj je bio obaveštavanje slovenačke, srpske i evropske javnosti o istini u AP Kosovo i Metohija i agresiji NATO pakta, jer je tada iz AP KiM prognano preko hiljadu Slovenaca i desetak je ubijeno. Cilj je u potpunosti ispunjen jer smo o tome govorili u Parlamentu Republike Slovenije, Evropskom parlamentu, na radiju i televiziji Slovenije. Skoro cela slovenačka štampa i deo srpske je objavila članke Komiteta sa odgovarajućom argumentacijom i na taj način pomogla da istina prodre u svet“, dodaje Piljušić. 

2008. godine Slovenačka kulturna zajednica je pomogla osnivanju Saveza zdravstvenih škola Slovenije. Realizovan je međudržavni  projekat saradnje medicinskih i zdravstvenih škola Srbije i Slovenije koji je pored ostalog obuhvatio posetu delegacije Saveza medicinskih škola Srbije Savezu zdravstvenih škola Slovenije u Ljubljani i dogovor o daljoj saradnji.

„U godinama koje su sledile formirali smo mesne odbore u rudarskom naselju Rtanj i u Donjem Milanovcu, a 2013. godine se osamostalio mesni odbor u Negotinu u Slovenačku kulturnu zajednicu „Mura“. 2015. godine formirano je Slovenačko kulturno društvo „Kras“ u Boru. Danas na području Timočke krajine i ostalim krajevima uže Srbije radi Savez slovenačkih kulturnih zajednica Srbije sa slovenačkim kulturnim zajednicama iz Zaječara, Bora, Leskovca, Kragujevca, Donjeg Milanovca, Negotina, Knjaževca i Rtnja“, ističe Piljušić.

Od formiranja SKS „Ivan Cankar“ 2002. godine i Saveza slovenačkih kulturnih zajednica Srbije 2005. godine, pored škole slovenačkog jezika i kulture redovno su održavane likovne izložbe, književne večeri, članovi su aktivno učestvovali na sveslovenačkim susretima u Ljubljani. Izdavano je „Slovensko Besedo“ glasilo SKZ „Ivan Cankar“ i SSKZS, udruženje je bilo  jedan od stubova formiranja nacionalnog saveta, sarađivali su sa lokalnim, regionalnim i nacionalnim kulturnim, sportskim, naučnim i drugim ustanovama, školama i fakultetima, osnovali su Akademski kulturni klub Tehničkog fakulteta u Boru, učestvovali u akcijama nauke mladima, multietničkim skupovima, Festivalu Podunavlja u Donjem Milanovcu, inicirali privrednu  saradnju sa Slovenijom. 

„U izdavačkoj delatnosti smo daleko ispred svih slovenačkih društava u Srbiji i bivšoj Jugoslaviji. Od 2011. godine smo objavili sedam knjiga (pet pesničke zbirke, dve monografije) i pet književnih biltena, a ovih dana izlazi iz štampe i naša prva prozna zbirka sa pričama i esejima članova SKZ ,,Ivan Cankar’’ iz Zaječara i SSKZS iz Bora, Leskovca, Rtnja i Donjeg Milanovca. Većina knjiga su dvojezične, slovenački i srpski, a zbirka rudarske poezije „Timočki horizonti“ je pisana na pet jezika – slovenački, srpski, engleski, romski i vlaški i jedinstvena je u svetu. Svake godine izdajemo na slovenačkom ilustrovani bilten“, kaže Piljušić.

Takav aktivni način rada svrstava SKZ „Ivan Cankar“ i SSKZS među najaktivnija slovenačka društva u  celoj slovenačkoj dijaspori i predstavlja ponos lokalnih sredina u kojima deluje.

Prikaži više

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.

Pročitajte i ovo
Close
Back to top button