VestiZaječar info

Regionalna privredna komora Zaječar: Proizvodnja u Timočkom regionu u stagnaciji

Sednica Upravnog odbora Regionalne privredne komore Zaječar održana je danas u Zaječaru.

Na dnevnom redu sednice, kojoj su prisustvovali predstavnici Privredne komore Srbije, bilo je reči o privrednom kretanju na području koje pokriva RPK Zaječar za prvih osam meseci i značajnim dogadjajima u 2015.godini kao i o nacrtu Zakona o privrednim komorama.

Donošenje jedinstvenog komorskog sistema Srbije prema rečima Nermine Ljubović, direktorke Sektora za privredni sistem Privredne komore Srbije, treba da olakša interese privrednika.
“Novi zakon o komorama treba pre svega da doprinese da i druge komore funkcionišu na način na koji funkcioniše komora u Zaječaru, jer je komora u Zaječaru jedna je od najaktivnijih u komorskom sistemu Srbije. Jedan deo naših budućih aktivnosti odnosi se na izgradu jedinstvenog komorskog sistema Srbije koji će biti po meri privrede i privrednika Srbije i koji će na pravi način zastupati interese privrednika. Drugi deo naših aktivnosti biće usmeren na usluge javnih ovlašćenja, koje treba da budu spuštene na nivo Regionalnih privrednih komora i da se obavljaju na lokalnom nivou, što je za privrednike najjeftinije i najkorisnije”, rekla je danas Nermina Ljubović.

Na današnjoj sednici u Zaječaru razmatrani su i izveštaji o privrednim kretanjima.
U prvih osam meseci 2015. godine industrijska proizvodnja na području Regionalne privredne komore Zaječar manja je u odnosu na isti period 2014. godine za 3,8 posto. U isto vreme, na nivou Republike Srbije ostvareno je povećanje industrijske proizvodnje u prvih osam meseci 2015.god. u poređenju sa istim periodom 2014.god. od 6,9%.
Posmatrana po sektorima, proizvodnja u Timočkom regionu u peridu januar-avgust 2015. godine veća je samo kod proizvodnje električne energije za 2 posto, dok je smanjenje zabeleženo u preradjivačkoj industriji za 2,5 posto, a proizvodnja u rudarstvu manja je za 5,5 procenata.

Privreda sa područja Timočkog regiona izvezla je u prvih osam meseci 2015. godine robu za ukupno 241 milion dolara, štoje za 18,3 procenata manje u odnosu na izvoz ostvaren u istom periodu 2014. godine. U ukupnom izvozu Republike SDrbije naš region učestvuje sa 3 procenata.
U ukupnom izvozu sa područja komore Zaječar privreda iz Borskog okruga učestvuje sa 69,5 posto, a zaječarski okrug 30,5 posto.

Ukupna vrednost uvezene robe na području komore Zaječar u prvih osam meseci 2015. godine iznosi 192 milona dolara, što je u odnosu na isti period 2014. godine smanjenje za 11,9 procenata. U ukupnom uvozu Republike Srbije naš region učestvuje sa 1,6 procenata.
U ukupnom uvozu regiona borski okrug učestvuje sa 67,7 posto, a zaječarski sa 32,3 procenata.
Suficit u robnoj razmeni sa inostranstvom na području naše komore u prvih osam meseci 2015. godine iznosi 49,1 milion dolara, što predstavlja smanjenje od 38,6 procenata u odnosu na suficit koji je ostvaren u istom periodu 2014. godine.

Na nivou Republike Srbije u periodu januar-avgust 2015. godine zabeleženo je smanjenje izvoza od 11 procenata (ostvareni izvoz iznosi 8880 milona dolara), a takodje i smanjenje uvoza od 13,5 procenata (iznos uvoza je 11880 miliona dolara). Zabeleženo je smanjenje deficita u spoljnotrgovinskoj razmeni sa inostranstvom na nivou Republike Srbije u iznosu od 20 posto u odnosu na isti period 2014. godine, tj. ostvareni deficit iznosi 3000 miliona dolara.

U izvozu sa područja RPK Zaječar dominiraju katode i sekcije katoda, elektični provodnici i telekomunikacioni provodnici, bakarne cevi i prah, fosfati kalcijuma, obuća, brodovi, legure bakra i cinka, mašine za pranje, delovi sedišta od drveta, pivo, aparati za kuvanje i grejanje tanjira, proizvodi od žice…

Na strani uvoza najzastupljeniji su sirovine i poluproizvodi, pre svega oni na bazi bakra-bakarna žica, ruda i koncentrat, sumporna kiselina, transformatori, mašine za sortiranje, prosejavanje, sparaciju, drobljenje, mlevenje, mešavine urana i plutonijuma, stzaklene boce, pivo, slad, katalizatori…

Najveći izvoznici su i dalje RTB Bor, FBC Majdanpek, RTB Bor-Tir, TF Kable, FKZ Zaječar, Falc East Knjaževac, Gorenje Home Zaječar, Elixir Prahovo, Heineken Zaječar, Pometon-TIR Bor…a oni se takodje nalaze i na listi najvećih izvoznika, sa tom razlikom što su ovde, donekle, zamenili redosled.
Najznačajnije izvozne destinacije za proizvode sa našeg područja je Italija, Nemačka, Turska, Hrvatska, Ruska Federacija, Bugarska, BIH, Češka Republika, Holandija, Kosovo…
U ovom periodu, najveća vrednost uvezene robe realizovana je iz Ruske Federacije, Poljske, Jermenije, Čilea, Bugarske, Italije, Kazahstana, SAD-a, Makedonije, Turske…

U Republici Srbiji prosečna neto zarada u periodu januar-avgust 2015. godine iznosila je 43.700 dinara, i to je nominalno manje za 0,5 posto, a realno 1,9 procenata u poredjenju sa istim periodom 2014. godine.
Na području Borskog okruga prosečna neto zarada u periodu januar-avgust 2015. godine bila je 44.972 dinara (što je za 2,9 procenata više od republičkog proseka), uz smanjenje u odnosu na isti period 2014. godine od 4,7 procenata.
U Zaječarskom okrugu prosečno isplaćena mesečna neto zarada u ovom periodu iznosi 36.512 dinara (ili za 16,4 procenata ispod republičkog proseka), sa smanjenjem u odnosu na isti period 2014. godine od 3,4 procenata.
Najveće prosečne neto zarade u ovom periodu su u opštini Bor (49.233 dinara), a najmanje u opštini Knjaževac (31.168 dinara).

Kada se radi o broju zaposlenih na području oba okruga Timočkog regiona, njih je ukupno, i u privredi i u neprivredi, prema poslednjim statističkim podacima 47.326. Od tog broja, 37.215 ili 78,6 procenata je zaposleno kod pravnih lica, a 10.111 su u sektoru preduzetništva-sami preduzetnici i zaposleni kod preduzetnika, što je 21,4 procenata od ukupnog broja zaposlenih.
Nezaposlenost zaključno sa 30. septembrom 2015. godine, smanjena je za 540 lica u odnosu na kraj septembra 2014. godine. Ukupno je evidentirano 26.043 nazaposlenih, 13.658 u okrugu Zaječar i 12.385 u okrugu Bor.

Direktor Regionalne privredne komore Zaječar, Dejan Tošić osvrnuo se na aktivnosti i značajne dogadjaje koji su obeležili komoru u Zaječaru u proteklih osam meseci.
-U proteklih osam meseci učestvovali smo na 11 sajmova gde smo prezentovali više od sto naših članica. Kao posetioci obišli smo četiri sajma, ali spomenuo bih i tri značajna foruma, u Sloveniji, Splitu i Sarajevu gde je Regionalna privredna komora Zaječar takodje učestvovala, rekao je Tošić.

Prikaži više

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Pročitajte i ovo
Close
Back to top button
Close