VestiZaječar info

Rani javni uvid povodom izrade Plana detaljne regulacije banjsko-turističkog kompleksa „Nikoličevo”

U postupku izrade ‘‘Plana detaljne regulacije banjsko-turističkog kompleksa „Nikoličevo”, a u okviru ranog javnog uvida na konceptualni okvir prostornog razvoja, planirano je i rano uključivanje investitora i ostalih relevantnih stejkholdera. Tim povodom u maloj sali Gradske uprave grada Zaječara održaće se sastanak, sutra, 24. septembra, od 12:00 do 15:00 časova.

Gradska uprava Grada Zaječara organizuje rani javni uvid u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, mogućim rešenjima za urbanu obnovu, kao i efektima planiranja.

Primedbe i sugestije pravnih i fizičkih lica koje evidentira nosilac izrade Plana detaljne regulacije banjsko-turističkog kompleksa „Nikoličevo” mogu uticati na planska rešenja.

Rani javni uvid u trajanju od 15 dana, održaće se od 17.09. do 01.10.2019. godine, u prostorijama Odeljenja za urbanizam, građevinske i komunalno-stambene poslove, ul. Krfska br.4 u Zaječaru, odnosno objavljen na internet stranici stranici Grada Zaječara (www.zajecar.info).
Pozivaju se organi, organizacije i javna preduzeća koji su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora i izgradnju objekata, da daju mišljenje u pogledu uslova i neophodnog obima i stepena procene uticaja na životnu sredinu.

Pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije u pisanoj formi Odeljenju za urbanizam, građevinske i komunalno-stambene poslove, Gradske uprave Grada Zaječara, Trg oslobođenja br.1 u Zaječaru, u toku trajanja ranog javnog uvida, zaključno sa 01.10.2019. godine.

Izradu „Plana detaljne regulacije banjsko-turističkog kompleksa Nikoličevo‘‘ finansira Evropska unija u partnerstvu sa Vladom republike Srbije preko programa EU PRO.

Prikaži više

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Pročitajte i ovo
Close
Back to top button
Close