DruštvoVestiZaječar info

Gradski većnici odlučivali o eksternoj reviziji, taksi prevozu, dodeli seoskih kuća

U Zaječaru je danas održana sednica Gradskog veća, 121. po redu, na kojoj je usvojena odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta grada Zaječara za ovu godinu. 

“Eksternu reviziju vrši Državna revizorska institucija, ali uz njenu saglasnost mi možemo angažovati da nam revizuju vrši i druga kuća koja je ovlašćena za te poslove”, istakla je Valentina Đuričić, načelnica Odeljenja za budžet i finansije.

Na sednici je usvojena i odluka o pristupanju izradi Lokalnog akcionog plana za unapređivanje položaja žena i rodne ravnopravnosti grada Zaječara.

“Mi danas pokrećemo izradu plana na period od 2020. do 2023. godine i naš Lokalni akcioni plan će biti usklađen sa nacionalnim. Grad je 2016. godine usvojio Evropsku povelju o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou i jedna od tačaka je upravo usvajanje ovakvog jednog dokumenta”, istakao je Ivan Živković, izvestilac.

Većnici su danas usvojili i Odluku o taksi prevozu putnika i limo servisu na teritoriji grada Zaječara.

“Ovom odlukom se vrši usklađivanje regulisanja taksi prevoza na teritoriji grada Zaječara sa odredbama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju. Takođe, ovim zakonom smanjena su ovlašćenja jedinice lokalne samouprave, odnosno ona će moći da uređuje izgled taksi dozvola za vozače, za vozilo, i krovne oznake, jer lokalne samouprave imaju različite ambleme, grbove. Težnja zakonodavca je da sve jedinice lokalne samouprave imaju iste taksi uslove”, rekao je Dragan Vukašinović, izvestilac.

Na današnjoj sednici je data saglasnost i na plan rada za narednu godinu Ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine – Centar za kulturu „Zoran Radmilović“. Kako je rečeno na sednici u narednoj godini je planirana bogata produkcija i biće urađeno šest do sedam predstava. Na Dan pozorišta, 2. februara 2020. godine, biće izvedena premijera predstave “Idemo u lov”.

Zeleno svetlo dato je i na rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Hajduk Veljko“, kao i rešenje o razrešenju i imenovanju direktora Ustanove za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju “Oblutak”.

Kako je rečeno na sednici Ana Petković, dosadašnji direktor Ustanove “Oblutak” razrešava se te funkcije zbog isteka mandata, te je rešenjem o imenovanju ponovo izabrana za vršioca dužnosti te Ustanove na period od godinu dana.

Većnici su danas usvojili i predlog javnog konkursa za izbor članova Radnog tela za praćenje sprovođenja Lokalnog antikorupci1skog plana grada Zaječara.

“U pitanju je ponovljeni konkurs, mi smo već imali konkurs, međutim nismo imali nijednu prijavu, pa smo primorani da konkurs ponovimo. On će važiti od sutra do 14. januara. Na konkurs mogu da se jave svi zainteresovani građani grada Zaječara koji nemaju funkciju u političkoj stranci, nisu vršioci javne funkcije i nisu zaposleni i radno angažovani u organima Gradske uprave”, istakao je Ivan Živković, izvestilac.

Zeleno svetlo je dato i na Rešenje o utvrđivanju Konačne liste učesnika Konkursa za izbor kandidata (parova) za dodelu seoskih kuća sa okućnicom na teritoriji grada Zaječara, kao i Nacrt Odluke o pribavljanju seoskih kuća sa okućnicom u javnu svojinu grada Zaječara, neposrednom pogodbom.

U obrazloženju odluke se navodi da je samo 6 kuća pribavljeno u svojinu grada neposrednom pogodbom i one će, shodno prioritetima, biti dodeljene parovima sa najvećim brojem bodova. Razlog je taj što je samo dvanaestak vlasnika ponudilo seoska domaćinstva na prodaju, a od toga kod polovine njih nisu bili rešeni imovinsko-pravni odnosi.

Prikaži više

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Pročitajte i ovo
Close
Back to top button
Close