Najnovije vesti
Home / Društvo / ZDRAVSTVENE POUKE: Prim. dr sci. Petar Paunović O CORONAVIRUSU
ZDRAVSTVENE POUKE: Prim. dr sci. Petar Paunović O CORONAVIRUSU

ZDRAVSTVENE POUKE: Prim. dr sci. Petar Paunović O CORONAVIRUSU

Šta treba uraditi da se korona virusu stane na put?

Svako bi hteo da postoji neki lek. Ali ne postoji! Vakcina takođe.
SADA TREBA GOVORITI O KORONA VIRUSU, VIŠE NEGO TRAGATI ZA LEKOVIMA I VAKCINOM. GOVORITI TAKO DA SVAKO U ZAJEDNICI, NAJVEĆI BROJ LJUDI SAZNA ŠTA JE KORONA VIRUS, KAKO SE PRENOSI SA BOLESNOG NA ZDRAVOG, KAKO SE ZAŠTITI OD NJEGA, KAKO OJAČATI TELO DA, I AKO BUDE ZAHVAĆENO INFEKCIJOM – PREBOLI.

Korona virus spada u jednu veliku porodicu korona virusa koji kod zaraženih ljudi prouzrokuju blagu kliničku sliku bez posledica. Ali sada se dogodilo nešto što je promenilo ćud ovog virusa. Odmah posle početka epidemije u Vuhanu u Kini Svetska zdravstvena organizacija je obaveštena o slučajevima zapaljenja pluća i teškoće u disanju, koje se u nekim slučajevima završavaju fatalno, naročito kada su u pitanju deca i stare osobe koji imaju nedovoljno snažnu otpornost organizma. Naime, korona virus je u Vuhanu došao u kontakt sa životinjama i promenio se u novi korona virus KOV – 2. koji je uzrok epidemije u tom gradu. Novi korona virus je prouzrokovao novu bolest – KOVID 19, gde KO znači korona, VI – virus, a D (od engleskog) bolest – dizis. Brojka 19 označava godinu u kojoj se novi korona virus pojavio. Sada se infekcije novim virusom šire svetom i polako se javljaju u sve većem broju zemalja na svetu, preteći da se epidemija iz Vuhana pretvori u pandemiju.
U vezi sa pandemijom koja se širi brzinom saobraćajnih sredstava i zahvata jednu po jednu zemlju na svetu, trebalo bi preduzeti sledeće mere:

Prvo, potrebno je obezbediti što je moguće pre, a to znači pre pojave novih slučajeva obolenja u našoj sredini, da svi zdravstevni radnici budu dobro obavešteni o korona virusu, načinu njegovog prenošenja u narodu i merama sprečavanja širenja i pojave novih slučajeva.

Drugo, obavestiti i stalno obaveštavati narod o tome.

Treće, u slučaju pojave prvih slučajeva, dobra obaveštenost zdarvstvenih radnika i naroda sprečiće pojavu panike i predrasuda i omogućiti primenu pravih mera kontrole širenja virusa i sprečavanje nastanka eventualne epidemije u našoj zemlji.

Možda će neko upitati kakva je situacija u Timočkoj krajini i mogućnost nastanka epidemije korona virusa u njoj. NESIGURNA!
Na području Timočke krajine postoji veliki broj Kineza, posebno je velika kineska zajednica u Boru koja broji dve, tri hiljade ljudi koje je teško kontrolisati i preduzimati mere da se na naše područje iz Kine unese korona virus. Iskustva iz epidemije velikih boginja na Kosovu 1972. godine i drugih epidemija u svetu pokazala su da karantini nisu sigurno sredstvo borbe protiv širenja zaraznih bolesti.

Šta je KOVID – 19?

KOVID – 19, obolenje prouzrokovano novim korona virusom. prouzrokuje simptome slične gripu. Javljaju se:
-groznica i povišena temperatura,
-kašalj
-bolovi u grlu,
-teškoće pri disanju,
-bolovi u mišićima,
-zamor,
-simptomi organa za varenje i proliv,
-zapalenje očnih kapaka, primećeni su takođe kod nekih osoba.

Svi ovi simptomi prolaze sami od sebe.
Kod najtežih slučajeva oboljenja dolazi do pojave ozbiljnih pneumonija, simptoma opasnog poremećaja disanja i toksični šok koji se može završiti smrću.

Neke osobe su pod većim rizikom od ostalih, da dožive težak oblik bolesti: To su bolesnici sa povišenim krvnim pritiskom, dijabetičari, bolesnici koji boluju od oboljenja srca i krvnih sudova, od bolesti jetre i poremećaja disanja.

Prema jednoj kineskoj studiji 15% osoba starijih od 80 godina su pod rizikom da umru od KOVID – 19 bolesti. Ali postoje slučajevi mladih i zdravih osoba koje takođe mogu da umru od ove bolesti. Na sreću, deca su lako pošteđena u epidemiji.

Čini se da najveći broj obole od lake forme bolesti, sa kijavicom a dve trećine i bez simptoma, zbog čega je bolest teško utvrditi. Oko 80% obolelih ozdravljuju bez ikakvih lekova. Jedna osoba na svakih 6, je sa veoma teškim simptomima, posebno od strane pluća – teško dišu i guše se.

ZATO, SVAKA OSOBA KOJA IMA POVIŠENU TEMPERATURU I TEŠKOĆE SA DISANJEM MORA SE JAVITI LEKARU!

Poreklo korona virusa
Prvi slučajevi KOVID -19 prouzrokovani su korona virusima kod osoba koje su odlazile na pijacu u Vuhanu ili su tamo bile zaposlene radeći na prodaji plodova mora i živih životinja. Zato hipoteza o zoonozi se visoko kotira.

Genetičke analize su pokazale da se radi o novom korona virusu bliskom virusima koji borave u slepim miševima. U toku su istraživanja koja treba da kažu koja životinja posreduje u prenošenju virusa sa slepih miševa na čoveka. Mogao bi to biti pangolin, jedan ljuskar, koji narodni lekari u Kini koriste za pripremanje lekova tardicionalne medicine.Još uvek se ne zna kako je virus uspeo da pređe sa životinje na čoveka. Ova promena vrste je bez sumnje rezultat genetske mutacije virusa i učestalog kontakta virusa sa ljudima. U međuvremenu, kod obolelih u Vuhanu otkriven je još jedan korona virus prouzokovač KOVID -19. U međuvremenu otkriven je kod obolelih još jedan Korona virus.

Kako se korona virus širi?

KOVID – 19 se širi sa osoba koje nose virus u sebi – to su rezerv oari virusa i izvori zaraze. Bolest se sa izvora zaraze, sa jedne osobe na drugu širi putem kapljica koje se izbacuju iz disajnih organa kroz nos i usta prilikom kijanja i kašljanja. Te kapljice mogu da se nađu i na predmetima i površinama u okolini izvora zaraze. Na površinama u okolini obolelih virus se različito održava u životu. Najkraće na aluminijumskih, a najduže na površinama od plastike. Metalne površine nisu konformne za održavanje virusa u životu. Dodirivanjem predmeta i površina zagađenih KOVID -19 virusom, a zatim usta, nosa i očiju, virus se može preneti na zdrave osobe i tako se širi dalje.

Kapljice sa virusima su najčešći put širenja zaraze

Najčešći put širenja zaraze su kapljice sa virusima koje izlaze iz nosa i usta zaraženih osoba kada kijaju i kašlju. ZATO JE VAŽNO DRŽATI SE NA VIŠE OD JEDNOG METRA UDALJENOSTI OD TIH OSOBA.

Da li je moguće prenošenje KOVID – 19 virusa putem vazduha?

Čini se da je najozbiljniji put prenošenja virusa kapljicama koje izlaze iz disajnih organa zaraženih nego vazdušnim putem.

Da li je moguće dobiti virus od osobe koja nema nikakve simptome?

Rizik da se dobije virus od osobe bez ikakvih simptoma je vrlo slab. Međutim, mnoge osobe zaražene virusom ispoljavaju diskretne simptome. To se događa u prvim stadijumima bolesti. Dakle, moguće je dobiti virus od osobe koja ima slab kašalj, a ne oseća se bolesnom.

Da li je moguće zaraziti se KOVID-19 virusom u kontaktu sa izmetom inficiranog?

Izgleda da je rizik mali. Prva istraživanja su pokazala da je virus prisutan u izmetu u nekim slučajevima zaraženih, ali se epidemija ne širi putem izmeta. Međutim, pošto rizik postoji to je dodatni razlog DA SE RUKE REDOVNO PERU POSLE IZLASKA IZ NUŽNIKA I PRE JELA.

Mere zaštite za sve

Najveći broj inficiranih osoba ne ispoljava ozbiljne simptome bolesti i ozdrave same od sebe, dok druge su ozbiljno bolesne. ZATO BRINITE O SVOME ZDRAVLJU I ZAŠTITITE DRUGE OSOBE U VAŠOJ OKOLINI sledeći savete:

Peri ruke često i brižljivo sa rastvorom alkohola i vodom i sapunom.

Zašto?
Pranjem ruku rastvorom alkohola i vodom i sapunom ubijaš viruse koji se nalaze na tvojim rukama.

Održavaj rastojanje od osoba koje kijaju i kašlju.

Zašto?
Kada jedna osoba kašlje i kija ona izbacuje male kapljice sluzi iz nosa i usta koje mogu sadržati viruse. Ako si suviše blizu možeš udahnuti te kapljice a sa njima i viruse.

Izbegavaj da dodiruješ rukama oči, nos i usta.

Zašto?
Ruke su u kontaktu sa mnogim površinama koje mogu biti zaražene virusom. Ako takvim rukama dodiruješ oči, nos i usta virus može prodreti u organizam i obolećeš.

Ne ljubi se u vreme epidemije KOVID-19 sa drugim osobama

Zašto?
Kod osoba inficiranih virusom, virus se nalazi u pljuvačci koja se razmenjuje sa drugom osobom. Tako se prenosi virus sa jedne na drugu osobu.

Peri redovno, više puta u toku dana zube četkicom za zube i ispiraj usta vodom.

Zašto?
Pranjem zuba četkicom i pastom za zube i ispiranjem usta vodom dezinfikujete usnu šupljinu i smanjujete broj virusa u njoj, a samim tim i rizik od oboljenja.

NASTOJTE DA POŠTUJETE PRAVILA HIGIJENE DISAJNIH ORGANA I DA TO ČINE I OSOBE KOJE VAS OKRUŽUJU. U SLUČAJU DA KAŠLJETE I KIJATE ČINITE TO U PREVOJ LAKTA I POKRIJTE USTA I NOS PAPIRNOM MARAMICOM KOJU BACITE ODMAH U POKRIVEN SUD ODMAH POSLE TOGA.

Zašto?
Kapljicama iz disajnih organa širi se virus. POŠTUJUĆI PRAVILA HIGIJENE DISAJNIH ORGANA ŠTITITE OSO0BE U VAŠOJ OKOLINI OD KORONA VIRUSA.

AKO SE NE OSEĆATE DOBRO OSTANITE U KUĆI. U SLUČAJU DA IMATE GROZNICU, DA KAŠLJETE ILI TEŠKO DIŠETE OBRATITE SE LEKARU.

PRATITE SAVETE ZDRAVSTVENIH USTANOVA.

Zašto?

Ministarstvo za zdravlje Republike Srbije i lokalni zdravstveni autoriteti raspolažu sa većim informacijama o korona virusima na prostoru gde živite. Na području Timočke Krajine takva ustanova je Zavod za javno zdravlje „Timok“ u Zaječaru ( tel.: 019 422 543) i epidemiolog Prim. dr mr Predrag Marušić. Ako ih pozoveš tvoj lekar može brzo da te uputi u zdravstvenu ustanovu koja je adaptirana da prima inficirane korana virusima, u protivnom omogućavaš širenje virusa.

Koje stvari ne treba činiti

NE PUŠITI DUVAN

NE UPOTREBLJAVATI TRADICIONALNE LEKOVE NA BAZI LEKOVITOG BILJA

NE UPOTRTEBLJAVATI ALKOHOLNA PIĆA (rakija u kombinaciji sa belim lukom ne štiti od korona virusa)

NE UZIMATI ANTIBIOTIKE NA SVOJU RUKU

ČUVATI SE NAZEBA (hladnoća slabi otpornost organizma na infekcije)

VAŽNA NAPOMENA: Održavanje i širenje epidemije zavisi od zdravstvenog ponašanja zaraženih, odnosno bolesnih i zdravih pojedinaca. Ako oni dosledno primenjuju zdravstvene pouke, epidemija će stati, a KOVID-19, postaće samo ružan san.

Pripremio: dr Petar Paunović
U Rajcu, marta 2020. godine

pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Можете користити ове HTML ознаке и атрибуте: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>