Najnovije vesti
Home / Društvo / Zaštita maloletnih lica: POLICIJA POSTUPA PO POSEBNOM PROTOKOLU
Zaštita maloletnih lica: POLICIJA POSTUPA PO POSEBNOM PROTOKOLU

Zaštita maloletnih lica: POLICIJA POSTUPA PO POSEBNOM PROTOKOLU

Živimo u društvu koje ima izuzetno visok prag tolerancije na nasilje i agresivno ponašanje.

Društvo u celini apsolutno nije svesno obima, opasnosti i posledica koje vršnjačko nasilje ostavlja ne samo na decu, žrtve i zlostavljače, nego i na celokupnu društvenu zajednicu.
Moramo biti brži, glasniji i uporniji, da ne bi bilo prekasno, a roditelji pre svega treba da budu pozitivan primer svojoj deci. Sa decom se mora raditi preventivno i stalno, ali se mora insistirati i na uređenom i jasnom sistemu, jasnim nadležnostima, dostupnim procedurama, mora postojati odgovornost, ali i sankcije.

U procesu zaštite maloletnih lica od zlostavljanja i zanemarivanja, policija postupa u skladu sa zakonskim ovlašćenjima i procedurama iz Posebnog protokola o postupanju policijskih službenika u zaštiti maloletnih lica od zlostavljanja i zanemarivanja.

Ninoslav Jovanović oficir Odeljenja policije Policijske uprave Zaječar objašnjava proceduru po kojoj postupa policija kada je u pitanju nasilje.

Ninoslav Jovanović, oficir Odeljenja policije Policijske uprave Zaječar

“Zadatak policije u ovom procesu je da pruži bezbednosnu zaštitu života i telesnog integriteta maloletnom licu koje može biti stvarna ili potencijalna žrtva bilo kog vida nasilja ili nemarnog postupanja, kao i da u svakom konkretnom slučaju utvrdi da li postoje elementi krivičnog dela ili prekršaja po kojima je nadležna da postupa.

Kada se na osnovu prikupljenih obaveštenja i obezbeđenih dokaza utvrdi da postoje osnovi sumnje da je određeno lice učinilo neko od krivičnih dela sa elementom nasilja na štetu maloletnog lica, za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, policija o tome, bez odlaganja, obaveštava nadležnog javnog tužioca koji je stekao posebna znanja iz oblasti prava deteta i krivičnopravne zaštite maloletnih lica (koji rukovodi predistražnim postupkom) i podnosi mu krivičnu prijavu ili izveštaj”, kaže Jovanović i dodaje:

“Istovremeno o svim slučajevima zlostavljanja i zanemarivanja maloletnog lica, policija odmah obaveštava i nadležni organ starateljstva – koordinatora u procesu zaštite, a preduzimanje daljih mera i radnji, iz delokruga rada policije, vrši se po zahtevu javnog tužioca koji je stekao posebna znanja iz oblasti prava deteta i krivičnopravne zaštite maloletnih lica, kao i u saradnji sa organom starateljstva.
Ukoliko se utvrdi da određeni događaj ima elemente prekršaja, čijim izvršenjem je ili može biti ugroženo ili oštećeno maloletno lice, policija podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom sudu”.

Oficir Jovanović napominje da je uloga policije od ključne važnosti u situacijama koje zahtevaju neodložnu intervenciju, odnosno kada se utvrdi da je izvršeno krivično delo sa elementima nasilja.

“Uloga policije od ključne važnosti je u situacijama koje zahtevaju neodložnu intervenciju, odnosno kada se utvrdi da su izvršenjem krivičnog dela ili prekršaja sa elementom nasilja, život i zdravlje deteta neposredno ugroženi ili mogu biti ozbiljno ugroženi. Cilj ove intervencije je da se u što kraćem roku osigura bezbednost deteta. U ovakvim slučajevima, policija postupa bez odlaganja, sprečava dalje vršenje nasilja, obezbeđuje pomoć i podršku detetu žrtvi i njegovim roditeljima/starateljima, prikuplja obaveštenja, obezbeđuje dokaze, preduzima mere i radnje na identifikaciji, pronalasku i hapšenju osumnjičenih lica”, kaže Jovanović i ističe da u toku procesa zaštite od zlostavljanja, razgovor sa maloletnom žrtvom, obavlja policajac koji je stekao posebna znanja iz oblasti prava deteta i krivičnopravne zaštite maloletnih lica, uz obavezno prisustvo roditelja ili staratelja.

Policijska uprava Zaječar imala je mnoštvo aktivnosti na temu prevencije nasilja.

“Na preventivnom planu, realizuju se akcije i programi namenjeni unapređenju bezbednosne kulture i zaštite maloletnih lica, i to: „Škola bez nasilja – Moja škola, bezbedna škola“, „Droga je nula – život je jedan!“, „Oktobar – mesec borbe protiv trgovine ljudima“, „Bezbedno detinjstvo-razvoj bezbednosne kulture mladih“, „Sport-Škola-Policija” i projekti lokalnog karaktera u skladu sa Akcionim planom Strategije policije u zajednici. Predavanjima su obuhvaćene teme u oblasti prevencije zloupotrebe opojnih droga i alkohola, vršnjačkog nasilja (fizičkog, seksualnog, emocionalnog, nasilja putem Interneta i društvenih mreža), nasilja u porodici, na sportskim događajima i javnim skupovima kao i reagovanje u kriznim situacijama. U cilju sprečavanja nasilnih i delikata sa elementima zloupotrebe koji se vrše nad i među ovim licima, policija preduzima operativno-preventivne akcije: „Školski policajac“, „Škola bez droge i nasilja“ i „Armagedon – zaštita maloletnih lica od iskorišćavanja u pornografiji”, naglašava Jovanović i dodaje da je saradnja policije sa tužilaštvom i ostalim institucijama na visokom nivou.

“Prema odredbama Zakonika o krivičnom postupku, svi državni organi ili organi lokalne samouprave, javna preduzeća i ustanove dužni su da prijave krivična dela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, o kojima su obavešteni ili za koje saznaju na drugi način. Obavezu prijavljivanja krivičnih dela koja se gone po službenoj dužnosti imaju sva fizička i pravna lica.”, ističu u Policijskoj upravi Zaječar.

_________________
Projekat sufinansiran iz budžeta Republike Srbije – Ministarstva kulture i informisanja Napomena: „Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Можете користити ове HTML ознаке и атрибуте: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>