Najnovije vesti
Home / Društvo / Zaječar: Zasedali gradski većnici
Zaječar: Zasedali gradski većnici

Zaječar: Zasedali gradski većnici

U Zaječaru je danas održana 58. sednica Gradskog veća na kojoj su većnici povukli Nacrt predloga Odluke o pokretanju postupka likvidacije nad Sportsko poslovnim centrom „Timok DOO Zaječar“, utvrđenog na 57. sednici Gradskog veća 27. juna ove godine. Takođe, većnici su danas usvojili Nacrt Odluke o pokretanju postupka likvidacije nad Sportsko-poslovnim centrom „Timok“ DOO Zaječar.

„Uvideli smo da su izostavljene odredbe koje se tiču imovine preduzeća. Šta sa njom? Da ne bismo naknadno radili dopune i izmene odluka, u trenutku kada je moguće i poželjno, povlači se prethodni predlog i u novom predlogu Nacrta Odluke o pokretanju postupka likvidacije nad Sportsko poslovnim centrom „Timok DOO Zaječar“, ubacili smo te odredbe. Sve drugo ostaje isto, kao što stoji u obrazloženju – prava, obaveze i odgovornost imovine SPC „Timok DOO Zaječar“ pripadaju gradu Zaječaru“, rekao je izvestilac Dragan Vukašinović.

Nakon usvojenog predloga Zaključka o povlačenju Nacrta predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Upravnog i Nadzornog odbora Ustanove za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju „Oblutak“, utvrđenog na 57. sednici Gradskog veća od 27. juna ove godine, većnici su usvojili i Nacrt Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Upravnog i Nadzornog odbora te ustanove.

Zeleno svetlo dato je na Izveštaj o radu Javno-komunalnog preduzeća „Zaječarparking“ za prošlu godinu i na Odluku o raspodeli dobiti tog preduzeća za 2017. godinu.

Na sednici je usvojeno Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu Javnog komulanog preduzeća „Vodovod“ za 2017. godinu.

„Nadzorni odbor je prihvatio završni račun, eksterni revizor takođe i izneo svoje mišljenje sa rezervom po jednom osnovu, a paralelno sa ovim procesima,  odvija se i proces kontrole od strane Državne revizorske institucije koja je zvanično u toku od 12. februara do 30. septembra ove godine, tako da krajem godine očekujemo i konačan izveštaj  Državne revizorske institucije“, rekao je Marko Paunović, direktor JKP „Vodovod“ obrazlažući ovu tačku dnevnog reda.

Na današnjoj sednici, je između ostalog, usvojeno i Rešenje o prenosu prava korišćenja pokretnih stvari u javnoj svojini korisniku JKP „Timok održavanje“.

Većinom glasova, usvojena su rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Ekonomsko-trgovinske škole u Zaječaru, Gimnazije, Medicinske škole, Tehničke škole, Osnovne škole „15. maj“ u Malom Jasenovcu, O.Š. „Desanka Maksimović“ u Zaječaru, O.Š. „Dositej Obradović“ u Vražogrncu, O.Š.“Đura Jakšić“ u Zaječaru, O.Š. „Jovan Jovanović Zmaj“ u Salašu, O.Š. „Jeremija Ilić Jegor“ u Rgotini, O.Š. „Ljuba Nešić“ u Zaječaru, O.Š. „Ljubica Radosavljević Nada“ u Zaječaru, O.Š. „Vladislav Petković Dis“ u Grljanu, kao i Osnovne škole za osnovno i srednje obrazovanje „Jelena Majstorović“ u Zaječaru i Osnovne škole za muzičko obrazovanje „Stevan Mokranjac“.

Takođe, danas je usvojen i Predlog Rešenja o utvrđivanju broja stručnih i drugih radnika -izvršilaca u Centru za socijalni rad „Zaječar“, čiji se rad finansira iz budžeta grada Zaječara.

„Finansiraju se tri socijalne usluge: dnevni boravak u klubu za stara lica, pomoć u kući i socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima, tako da je predlog ovog rešenja proistekao iz potrebe za usaglašavanjem pojedinih radnih mesta sa zatečenom stručnom spremom radnika u skladu sa izmenama i dopunama uredbe o katalogu radnih mesta u javnim službama i organizacijama u javnim sektorima. Prethodno rešenje se ne menja, što se tiče broja ili finansijskog okvira iz koga proističe finansiranje ovih radnika. Imamo još jedno rešenje u kome stoji da se ranije utvrđena radna mesta radnika obezbeđenja bez oružja i saradnika na uslugama u lokalnoj zajednici -domaćica, zamenjuju novim radnim mestima, imenovanim u samostalni finansijsko-računovodstveni saradnik i portir“, objasnila je direktorka Centra za socijalni rad u Zaječaru Mirjana Radivojević.

Većnici su danas usvojili i Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka pribavljanja nepokretnosti u ulici Timočke bune broj 72 u Zaječaru, u javnu svojinu Grada Zaječara, neposrednom pogodbom, Zaključak o usvajanju Operativnog plana odbrane od poplava voda drugog reda na teritoriji grada Zaječara za 2018. godinu, Zaključak o davanju u zakup poslovnih prostorija grada Zaječara u ulici Dositejevoj broj 11, kao i Zaključak o davanju u zakup poslovnih prostorija grada zaječara u ulici Nikole Pašića.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Можете користити ове HTML ознаке и атрибуте: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>