Najnovije vesti
Home / Vesti / Zasedali gradski većnici: Usvojen Plan br. 2 generalne regulacije grada
Zasedali gradski većnici: Usvojen Plan br. 2 generalne regulacije grada

Zasedali gradski većnici: Usvojen Plan br. 2 generalne regulacije grada

Gradski većnici u Zaječaru usvojili su juče Plan generalne regulacije Grada Zaječara br.2 severoistok, istok, jug i jugozapad grada Zaječara.

„To je treći u krugu planova koji se rade kao razrada generalnog urbanističkog plana grada Zaječara. Planove broj  jedan i tri usvojila je Skupština na prethodnoj sednici, i ovo je završni od ta tri plana. Plan obuhvata severoistočni deo, istok, jug i jugozapad grada Zaječara. Dakle, južna „potkovica“ grada, ispod Kraljevice, istočno i zapadno. Ukupna površina, ovog najvećeg plana, je 2.200 hektara. Cilj izrade plana je podizanje kvaliteta života uređenjem i izgradnjom prostora, infrastrukturno opremanje, povećanje kvaliteta životne sredine, unutrašnja transformacija gradskog tkiva i stvaranje uslova za novu izgradnju, za privredni razvoj…“, navedeno je u obrazloženju.

Većnici su, takođe, izmenili i dopunili Odluku o pokretanju postupka likvidacije nad Sportsko poslovnim centrom „Timok“ DOO Zaječar i usvojili Početni likvidacioni bilans ovog preduzeća.

-Ukupne obaveze iznose 40.542.802,00 dinara. Strukturu tih obaveza čine obaveze prema dobavljačima u iznosu od blizu 34 miliona, dugoročne obaveze čine 42 hiljade, kratkoročne finansijske obavaze iznose 40 hiljada dinara, obaveze po osnovu zarada i naknade zarada iznose 9.257.774,00 dinara. Ukupna potraživanja ovog preduzeća iznose 5,72 miliona  dinara, čulo se na sednici.

Na sednici je data saglasnost i na Program poslovanja Javnog preduzeća za planiranje, projektovanje, izgradnju i nadzor „Urbanizam i izgradnja“ Zaječar za 2018. godinu, kao i saglasnost na Poseban program korišćenja sredstava iz budžeta Grada Zaječara po osnovu subvencija Javnog preduzeća za planiranje, projektovanje, izgradnju i nadzor „Urbanizam i izgradnja“ Zaječar za 2018. godinu.

„Vizija javnog preduzeća je da preuzme ulogu ključnog strateškog partnera grada na njegovom putu razvoja i privlačenja investicija. Pravni okvir poslovanja predstavljaju strateška dokumenta, Odluka o osnivanju i Statut javnog preduzeća koji već ima saglasnost Skupštine, prostorni urbanistički planovi i zakonski i podzakonski akti. Organizaciona šema samog preduzeća je već definisana Odlukom i Statutom koji su donešeni, a to su upravni organi, nadzorni odbori i direktor, a rad će se organizovati kroz četiri službe: tehnička služba, služba održavanja, služba opštih pravnih poslova i javnih nabavki i služba računovodstva i finansijske operative. Cilj osnivanja javnog preduzeća je obezbeđivanje uslova za obavljanje delatnosti od opšteg interesa za grad Zaječar. U okviru delatnosti, preduzeće obavlja poslove i za treća lica, ali uz uslov da to ne remeti obavljanje poslova od opšteg interesa za grad. U okviru pretežne delatnosti obavljaće i tekuće investiciono održavanje komunalne infrastrukture. Ovo javno preduzeće najveći deo prihoda ostvaruje od svog osnivača grada Zaječara obavljanjem poverenih poslova, ali istovremeno posluje i tržišno“, istakao je obrazlažući ovu odluku v.d. direktora JP „Urbanizam i izgradnja“ Andrija Dončev i dodao:

„Odlukom o trećem dopunskom budžetu grada Zaječara za 2018. godinu, Javno preduzeće za planiranje, projektovanje, izgradnju i nadzor „Urbanizam i izgradnja“ Zaječar planira da u ovoj godini koristi dodeljena sredstva u ukupnom iznosu od 5 miliona dinara. S obzirom na to da je preduzeće novoformirano, ova sredstva će se isključivo korististi za nabavku opreme i stavaranje uslova za rad“.

Na sednici je data i saglasnost Javnom preduzeću za planiranje, projektovanje, izgradnju i nadzor „Urbanizam i izgradnja“ Zaječar na Cenovnik usluga.

Gradski većnici su juče dali saglasnost i Javnom komunalno-stambenom preduzeću „Zaječar“ u Zaječaru na cenu toplotne energije.

„Cena toplotne energije se utvrđuje na osnovu metodologije koju donosi Vlada Republike Srbije. Mi smo u zakonskoj obavezi da svake godine na osnovu novonastale situacije, nekih novih parametara i promene istih, donosimo novu cenu, za svaku godinu pojedinačno, tako da su neka kolebanja i varijacije što se cene tiče, sasvim normalna. Ono što je dosta nepovoljno ove godine u odnosu na neke ranije je to, da je došlo do povećanja cena skoro svih faktora koji se koriste u procesu proizvodnje. Ono što nam pravi najveći problem je cena mazuta. Naime, pre dve godine, kada smo smanjili cenu toplotne energije, cena mazuta je bila 42,72 dinara. Danas je ta cena po važećem cenovniku NIS-a 67,94 dinara. To je povećanje od skoro 60%. Mi smo morali da formiramo novu cenu. Što se tiče fiksnog dela, on ostaje nepromenjen. Varjabilni deo se menja sa 5,37 na 5,58 dinara po kilovat satu i što je oko 4%. To povećanje je zaista minimalno“, istakao je Ivan Žikić, direktor JKSP „Zaječar“.

Većnici su usvojili i Nacrt Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalno-stambenog preduzeća „Zaječar“ i  dali saglasnosti na Statut Istorijskog arhiva „Timočka Krajina“ Zaječar.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Можете користити ове HTML ознаке и атрибуте: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>