Najnovije vesti
Home / Vesti / Zaječar: Većnici usvojili desetak važnih odluka
Zaječar: Većnici usvojili desetak važnih odluka

Zaječar: Većnici usvojili desetak važnih odluka

Na danas održanoj sednici Gradskog veća, usvojen je Nacrt Odluke o izboru najpovoljnije ponude u postupku poveravanja obavljanja komunalne delatnosti linijskog gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji Grada Zaječara, kao i Nacrt javnog ugovora o poveravanju komunalne delatnosti linijskog gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada Zaječara.

„Ova odluka predstavlja sled okolnosti nakon što smo dobili odobrenje od Ministarstva za sprovođenje javnog privatnog partnerstva, odnosno realizacije zaključenja ugovora o javno privatnom partnerstvu, kada je reč o linijskom gradskom prevozu na teritoriji grada Zaječara“, navela je zamenica gradonačelnika Marina Milić.

Konkursnu dokumentaciju podneo je samo jedan ponuđač, „Nikolić prevoz“ DOO Samarinovac.

Na današnjoj sednici usvojen i Nacrt Rešenja o imenovanju glavnog urbaniste Grada Zaječara.

Za glavnog urbanistu predložen je Ivan Stojanović, diplomirani inženjer arhitekture iz Zaječara.

„Kako predviđa Zakon o planiranju i izgradnji, glavni urbanista može biti lice sa stečenim visokim obrazovanjem, odnosno smerom na akademsnkim studijama drugog stepena, odnosno na osnovnim akademskim studijama u trajanju od najmanje 5 godina, u oblasti arhitekture i sa odgovarajućom licencom izdatom u skladu sa ovim Zakonom, i najmanje 10 godina radnog iskustva u oblasti urbanističkog planiranja i arhitekture“, istakao je Marko Đuričić, izvestilac i dodao:

„Ivan Stojanović iz Zaječara, diplomirao je na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Nišu 2005. godine. Po završetku studija zapošljava se u Gadskoj upravi grada Zaječara. U periodu od 2006. do 2013. obavljao je, u zvanju samostalnog stručnog saradnika, poslove izdavanja izvoda planova i akata o urbanističkim uslovima i poslove pripreme izrade projekata. Od 2013. do 2017. godine rukovodio je Odsekom za urbanističke poslove Odeljenja za urbanizam i komunalno-stambene poslove, a od 2017. godine obavlja poslove načelnika Odeljenja za urbanizam građevinske i komunalno-stambene poslove. Licencu odgovornog urbaniste stekao je u toku 2012. godine. Član je inženjerske komore Srbije, Saveza arhitekata Srbije i Društva arhitekata Zaječar“.

Većnici su danas većinom glasova usvojili i Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod“ Zaječar za 2019. godinu.

Takođe, data je saglasnost na Program poslovanja JKP „Zaječar parking“ za ovu godinu.

„Program poslovanja za ovu godinu je baziran na planove za 2018. godinu i njihovu realizaciju. Nešto malo smo povećali prihodnu i rashodnu stranu, ali je to na tom nivou, kao prošle godine. Mi nemamo planove za neke investicije, ali planiramo proširenje zone naplate parkiranja, odnosno zoniranje određenih saobraćajnica koje svojom širinom dozvoljavaju da budu u zoniranom području, odnsono da i tu obeležimo parking mesta. Na taj način ćemo proširi obim poslovanja“, rekao je Nenad Vasilijević, direktor JKP „Zaječar parking“.

Većnici su danas dali saglasnost i na Plan i progam pospovanja Javnog komunalno-stambenog preduzeća „Zaječar“  za 2019. godinu.

„Mi smo u ovom planu nastojali da smanjimo troškove što god je bilo moguće, ali da time ne ugrozimo proces proizvodnje, tako da gde smo mogli smanjivali smo, gde nije bilo prostora za to, nismo. Kod nas je u ovoj godini predviđena modernizacija, predviđena je nabavka „autosmećara“, buldožera i još nekih mašina u cilju modernizacije tog sektora, ali je u planu i obezbeđivanje sredstava za rad neophodnih za obavljanje te naše delatnosti, tu se misli na izvoženje i deponovanje komunalnog otpada. Kada je u pitanju sektor energetike, i tu je predviđena zamena i modernizacija postojećih kapaciteta, ali je najviše predviđena zamena vrelovodnih cevi na pojedinim delovima i sektorima naše mreže. U našem planu je predviđena i dobit od nekih 3.592.000,00 dinara“, istakao je Ivan Žikić, direktor JKSP „Zaječar“.

Većnici su dali saglasnost i na Progam poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Higijena Zaječar“ za ovu godinu.

„Plan i program koji smo mi napravili usmeren je u pravcu daljeg razvijanja kvaliteta i kvaniteta pružanja komunalnih usluga koje su povereni JKP „Higijena“. U sastavu preduzeća postoje pijačne usluge, grobljanske usluge i ZOO higijena, a ukupnim poslovanjem za 2019. godinu, preduzeće treba da ostvari pozitivan finansijski rezultat od 557.000 dinara. Ovim planom smo predvideli i dalje investiranje i razvinjanje, 6.530.000,00 za dalje investicije. Kada su u pitanju cene komunalnih usluga, finansijski plan je izrađen po cenama koje su iste kao u 2018. godini. Značajnije investicije vezuju se za nabavku određene opreme koja je neophodna za obavljanje naših komunalnih delatnosti, kao i za dalje investiranje na Novom gradskom groblju za stvaranje uslova za nastavak sahranjivanja jer otvaramo novu parcelu, i priprema se novi plato od 900 kvadrata“, rekao je direktor JKP „Higijena“ Bojan Trandafilović.

Nakon što je povučen Predlog Zaključka o davanju saglasnosti za donošenje Rešenja i zaključenje Ugovora o davanju fađevinskog zemljišta u zakup, utvrđen na 79. sednici Gradskog veća grada Zaječara, održanoj 30. januara ove godine, na današnjoj sednici data je nova saglasnost za donošenje Rešenja i zaključenje Ugovora o davanju gađevinskog zemljišta u zakup.

„Reč je o državnom projektu po kome je predviđeno da se izgradi naselje za radnike iz Rusije, koji će biti angažovani na toj mreži. Dakle, Rusi traže da se površina smanji, jer je došlo do promene, ne u broju radnika koji treba ovde da budu smešteni, već u njihovoj organizaciji, skladištenju njihovih materijala, pa su oni sami tražili da materijal za izgradnju gasovoda bude na drugoj lokaciji. Dakle, stambeno naselje će biti izgrađeno. Obaveze prema nama ostaje ista“, obrazložila je Marina Milić.

Na sednici Gradskog veća predstavljen je i Izveštaj o sprovođenju mera poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za Grad Zaječar u 2018. godini.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Можете користити ове HTML ознаке и атрибуте: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>