Najnovije vesti
Home / Vesti / Zaječar: Veća javnost u radu inspekcijskih službi
Zaječar: Veća javnost u radu inspekcijskih službi

Zaječar: Veća javnost u radu inspekcijskih službi

PAUNOVIĆ: JAVNOST U RADU INSPEKCIJSKIH SLUŽBI VEOMA JE BITNA ZA FUNKCIONISANJE SVIH SEGMENATA DRUŠTVA

Gostujući u emisiji „Da vas čujemo“ na Magnum radiju, načelnik Zaječarskog upravnog okruga Vladan Paunović pohvalio je rad inspekcijskih službi na nivou regiona i rekao da je njihov rad jako bitan za funkcionisanje društva u svim segmentima.
„U okviru Zaječarskog upravnog okruga ima 17 inspekcija, republičkih organa i predstavnika svih ministarstava. Njihov rad je izuzetno bitan za funkcionisanje celokupnog društva“, ističe Paunović i dodaje:

„Preporuka vlade i resornih ministarstava je da rad inspekcijskih službi mora da bude javan. Od načelnika Okruga do republičkih inspekcija, svi u datom trenutku moraju biti pred medijima i gradjanima kako bi objašnjavali i ukazivali na sve zakonske promene i nove regulative, edukativno delovali i upoznavali gradjane sa njihovim pravima ali i obavezama“.

Načelnik Zaječarskog upravnog okruga kaže da je zadovoljan radom inspekcijskih službi „mada uvek može bolje“.

RAD NA CRNO

U oblasti radnih odnosa posebna i najveća pažnja je i tokom ovog izveštajnog perioda, posvećivana nadzorima koji imaju za cilj suzbijanje rada „na crno“ tzv – delimični nadzori ali i na kontroli primene pojedinih instituta Zakona o radu, prvenstveno u vezi isplata zarada, naknada zarada i drugih primanja, radno vreme, zaštiti prava zaposlenih, diskriminacije zaposlenih i dr.

Prema rečima Paunovića, tokom 2015. godine inspektori rada za radne odnose izvršili su ukupno 711 nadzora od kojih 549 delimična, 33 potpuna, 125 po zahtevima i 4 kontrolna što je na nivou broja nadzora izvršenih u predhodnoj godini (u 2014 godini izvršeno ukupno 760 nadzora od kojih 571 delimični, 66 potpuna, 119 po zahtevima stranaka i 4 kontrolna).
Delimični nadzori i tokom 2015. godine najčešće su vršeni kod poslodavaca u delatnostima trgovine na veliko i malo, usluge smeštaja i ishrane, građevinarstva ali i u drugim delatnostima kao npr. proizvodnja prehrambenih proizvoda, finansijske delatnosti, poslovne usluge… a sve u zavisnosti od procene ili saznanja da se kod konkretnih poslodavaca angažuju lica za rad „na crno“ kao što je npr. taksi prevoz i sl.

Inspektori rada u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu tokom 2015. godine izvršili su ukupno 113 redovna nadzora, 3 kontrolna nadzora, 5 nadzora po zahtevima stranaka i 20 nadzora u vezi povreda na radu od kojih jedan u vezi smrtne povrede, jedan u vezi teške povrede sa smrtnim ishodom, 16 u vezi teških povreda i dva u vezi lakih povreda na radu.
Inspektori rada u Odseku inspekcije rada u Zaječaru izvršili su u prošloj godini i 180 integrisana inspekcijska nadzora i 12 nadzora po predmetu kontrole izvršenja rešenja donetih po nalazima u integirsanom nadzoru.
U oblasti bezbednosti i zdravlja na radu najveći broj nadzora kao i prethodne godine izvršen je u delatnosti građevinarstva u kojoj delatnosti su i opasnosti od povređivanja najveće (54 redovna nadzora ).

POJAČANI INSPEKCIJSKI NADZORI – KAMPANJE

U 2015. godini inspektori rada iz Odseka inspekcije rada sa sedištem u Zaječaru učestvovali su u veći broj kampanja organizovaih iz sedišta Inspektorata za zad.
„U ovom periodu, inspektori iz ovog Odseka učestvovali su u preko 40 akcija na području kako Zaječarskog upravnog okruga tako i na područjima drugih okruga. Izvršeno je ukupno 420 nadzora u kampanjama i tom prilikom utvrđeno da 10 subjekta obavljaju poslove kao neregistrovani subjekti a kod ostala 410 privredna subjekata zatečeno je ukupno 111 lica u radu „na crno“, navodi Paunović.

U vezi stanja utvrđenog prilikom nadzora u kampanjama inspektori rada su doneli 33 rešenja o nalaganju mera za otklanjanje utvrđenih nedostataka i nepravilnosti u oblasti radnih odnosa, 71 rešenje o nalaganju mera za otklanjanje nedostataka i nepravilnosti u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, izdali su 20 prekršajna naloga, podneli su 58 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka zbog povreda propisa o radnim odnosima, 8 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka zbog povreda propisa o bezbednosti i zdravlju na radu.

RAD TRŽIŠNE INSPEKCIJE

Tokom 2015 godine tržišni inspektori Odeljenja tržišne inspekcije Zaječar izvršili su 883 kontrola, navodi se u izveštaju, a zbog utvrđenih nepravilnosti doneta su 273 rešenja o otklanjanju nedostataka, 162 rešenja o oduzimanju robe. Vrednost oduzete robe procenjena od strane komisije iznosi 291.985,36 dinara, stavljena je van prometa roba u iznosu 29.501.354,35 din. Podneto je 383 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i 2 privredna prestupa.

Izvršene su 590 kontrole primene Zakona o trgovini. Podneto je 290 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, doneto je 202 rešenja o otklanjanju nedostataka i 68 rešenja o oduzimanju robe od lica koja su zatečena da obavljaju promet robe bez svojstva trgovca stavljeno van prometa robe u vrednosti od 28.816.854,35 dinara.

Obavljeno je 69 kontrola po Zakonu o zaštiti potrošača. Podneta su 30 zahteva sudiji za prekršaje i doneta su 2 rešenja o otklanjanju nedostataka.

Po zahtevima za zaštitu prava intelektualne svojine izvršene su 73 kontrole. Doneta su 78 rešenja o oduzimanju proizvoda sa krivotvorenim žigom.

Prilikom redovnih inspekcijskih kontrola prometa robe i usluga, izvršene su 594 kontrole primene Zakona o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu. Zbog utvrđenih nepravilnosti podneto je 11 zahteva sudiji za prekršaje i doneto je 9 rešenja o otklanjanju nedostataka.

Obavljena je 41 kontrola po nalogu za kontrolu primena Uredbe o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna T- 500. Zbog utvrđenih nepravilnosti doneto je 4 rešenja o nalaganju mera i podneto je 14 zahteva sudiji za prekršaje.

Izvršeno je 62 kontrola po Zakonu o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti. Zbog utvrđenih nepravilnosti doneto je 12 rešenja o nalaganju mera i podneto je 11 zahteva sudiji za prekršaje. Ukupna vrednost robe stavljene van prometa iznosi 684.500,00 dinara.

Izvršene su 32 kontrole primene Zakona o oglašavanju. Zbog utvrđenih nepravilnosti podneta su 7 zahteva sudiji za prekršaje i doneto 9 rešenja o otklanjanju nepravilnosti i 2 prijave za privredni prestup zbog oglašenog nepostojećeg sniženja.
Izvršeno je 35 kontrola po Zakonu o inspekcijskom nadzoru. Zbog utvrđenih nepravilnosti doneto je 18 rešenja o zabrani obavljanja delatnosti, 16 rešenja o oduzimanju robe i podneto je 32 zahteva sudiji za prekršaje.

U 2015. godini izvršene su 4 kontrole primene Zakona o opštoj bezbednosti proizvoda i 14 kontrola primene Zakona o duvanu. U ovim oblastima nisu utvrđene nepravilnosti.

Tokom 2015. godine Odeljenju se javio veliki broj građana sa raznim reklamacijama po pitanju kvaliteta kupljenih proizvoda, koji su tražili i rešavanje reklamacija. Isti su upućeni na dostavljeni broj telefona Centra za zaštitu potrošača 018-525-040.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Можете користити ове HTML ознаке и атрибуте: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>