Najnovije vesti
Home / Društvo / Zaječar: PETI REBALANS zbog usaglašavanja prihodne i rashodne strane BUDŽETA SA IZNOSOM NAJAVLJENE POMOĆI IZ REPUBLIKE
Zaječar: PETI REBALANS zbog usaglašavanja prihodne i rashodne strane BUDŽETA SA IZNOSOM NAJAVLJENE POMOĆI IZ REPUBLIKE

Zaječar: PETI REBALANS zbog usaglašavanja prihodne i rashodne strane BUDŽETA SA IZNOSOM NAJAVLJENE POMOĆI IZ REPUBLIKE

U Zaječaru je u sredu održana sednica Grdskog veća na kojoj je usvojen Nacrt Odluke o petoj izmeni i dopuni budžeta grada Zaječara za 2018. godinu.

Prema rečima gradonačelnika Boška Ničića, nakon najavljene pomoći Gradu Zaječaru iz tekuće budžetske rezerve, peta izmena i dopuna budžeta za 2018. godinu radi se zbog usklađivanja prihodne i rashodne strane budžeta.

„Ovo se radi u skladu sa najavom koju imamo iz Vlade Republike Srbije i od predsednika Republike, nakon razgovora obavljenog pre desetak dana i obećanja da će do kraja ovog meseca Vlada doneti odluku da iz tekuće budžetske rezerve pomogne da saniramo štetu koja je naneta u prethodnim godinama radom nekih ljudi, koji nisu radili onako kako treba, da zatvorimo ogroman budžetski deficit i dugovanja, kako same Gradske uprave, tako i ustanova i javnih preduzeća koja su morala da odu u likvidaciju, i onih kojima nisu isplaćivanje obaveze“, rekao je Ničić i dodao:

„Brojne obaveze nakupile su se korisnicima budžeta, što će možda u nekoj detaljnoj analizi reći ljudi iz finansija, između ostalog i to koliko je isplaćeno u školama i ostalim ustanovama za prevoz, a što nije plaćeno od 2013. godine, zajedno sa tužbama sa kamatama i sa svim ostalim, i ako ja smatram, i dalje ostajem pri tome, da se više od 60 odsto tih sredstava nepravedno isplaćuje, jer nije korektno da se isto isplaćuje nekome ko živi 5, 7, ili 8 km od radnog mesta i onima kojima je radno mesto na 20 koraka od kuće. Sudovi presuđuju kao da je to nešto što je obavezno. Naknada za prevoz je naknada za stvarne troškove prevoza, ali elem, tako je kako je. Mi po sudskim presudama moramo da postupamo i to ćemo sada uraditi, a onda ćemo pojedinačno i kad dođe vreme i kada donesemo još neke odluke među kojima je i ova o raspisivanju tendera za javno-privatno partnerstvo u vezi prevoza, da rešavamo to i da vidimo da li će i dalje da se nastavi zloupotreba i čerupanje budžeta“.

„Te pare koje dobijamo su pare svih građana Srbije, koji nam pomažu. Oni koji misle da je došlo vreme da se sada čerupa budžet ponovo, grdno se varaju. Dok sedim ovde, to se neće desiti. Treba da pokažemo da smo grad koji razmišlja kako u perspektivi da nam niko nikada ne pomaže i kako da poveća prihod budžeta kroz porez na zarade, a to znači nova radna mesta, otvaranje firmi…
Što više izvornih prihoda naših, što manje bilo čije pomoći biće politika ovih ljudi koji sada vode grad. Nadam se da to svi mi u Veću i moji pomoćnici, svi oni koji su u odeljenjima razumeju, kao i da će to razumeti i neki korisnici budžeta koji su zaboravili da su im do juče bili isključeni telefoni, internet, da nisu imali za sredstva za higijenu, da su im kasnile plate po pet šest meseci… Sada su stigle njihove tužbe iz 2013. 2014. 2015. i 2016. godine za prevoz, a tada im nije padalo na pamet da tuže za taj prevoz. Vrlo brzo su zaboravili vreme kad nisu imali čime da rade i kad nisu mogli da isplaćuju kredite i kad nisu imali šta da jedu kod kuće, zato što se neko ovde neodgovorno ponašao.
Tako nećemo, ali molio bi’ njih da malo povuku kočnicu, da pored svojih prava poštuju i svoje obaveze, da budu odgovorni, jer ovaj novac koji mi trošimo je novac svih građana i Zaječara, a počeli smo da trošimo i novac građana Srbije“, istakao je Ničić.

Budžet se, prema rečima načelnice Odeljenja za budžet i finansije Valentine Đuričić, uvećava za 510.98 miliona dinara.

„Sada ukupan budžet iznosi 3.172.283.305,00 dinara i povećanje je 19,2 odsto. To povećanje je 507.540.000.00 dinara kod izvora 01 dakle kod budžetskih sredstava, a kod ostalih izvora, odnosno izvora 02, transfer između korisnika na istom nivou, je 3.445.000,00 dinara“, navela je Valentina Đuričić i dodala:

„Uvećali smo pre svega nenamenski transfer od Republike koji je do sada bio 917.010.408,00 dinara, a sada će on biti 1.671.010.408,00 dinara i to povećanje je za 754 miliona dinara. Takođe smo izvršili preraspodelu u okviru poreza koji nisu bili uvršteni, a došli su prihodi po tom osnovu, i poreza koji su ostvareni u većem iznosu u ovom periodu, tako da smo i tu neko povećanje imali. To smo pre svega imali kod uvećanja poreza na prihode od građevinskog zemljišta i to za 14 miliona dinara. Ono što smo smanjili kod poreza, smanjili smo kod onih poreza koji se ostvaruju u manjem iznosu nego što smo zaplanirali, tu smo pre svega imali smanjenje najveće kod primanja od prodaje nepokretnosti u korist gradova i to za 231.100.000,00 dinara. Takođe smo umanjili i primanja od prodaje pokretne imovine u korist nivoa gradova u iznosu od 9.900.000,00 dinara“.

Što se rashodne strane tiče, prema rečima načelnice Odeljenja za budžet i finansije, u potpunosti su usaglašeni prihodi i primanja sa rashodima izdacima i oni nose 507,54 miliona dinara.

„Kod izvora 01 najveće uvećanje imamo kod materijala i to za 20,5 miliona dinara, zatim uvećanje kod novčanih kazni i penala po rešenju sudova iznosi 320 miliona dinara. Imamo jedno uvećanje kod tekuće budžetske rezerve zato što su se pri hodu uvećali i to uvećanje je za 49,44 miliona dinara. Stalnu budžetsku rezervu smo uvećali za 10 miliona dinara i zgrade i građevinske objekte uvećali smo za 92,97 miliona dinara, a najveće uvećanje po programima i programskim aktivnostima i to od 82,24 miliona dinara imamo za rekonstrukciju puta Marinovac – Stubal – Vrbica – Selačka Reka i to je jedan deo koji je predviđen da se uvrsti u ovoj godini, a jedan veći deo biće u narednoj godini“, navela je Valentina Đuričić..

Gradski većnici su u sredu razmatrali i Izveštaj o izvršenju budžeta za period 01.01.2018. do 30.09.2018. godine i usvojili Nacrt Odluke o usvajanju Koncesionog akta za poveravanje obavljanja delatnosti gradskog i prigradskog linijskog prevoza putnika na teritoriji grada Zaječara, kao i Nacrt Odluke o objavljivanju Javnog poziva za prikupljanje ponuda za poveravanje obavljanja delatnosti gradskog i prigradskog linijskog prevoza putnika na teritoriji grada Zaječara.

Na sednici Gradskog veća usvojen je i Nacrt Odluke o izmeni Odluke o pokretanju postupka likvidacije nad Javnim preduzećem „Direkcija za izgradnju“ Zaječar, kao i Nacrt Odluke o raspodeli likvidacionog ostatka Javnog komunalnog preduzeća Gradsko saobraćajno preduzeće „Zaječar“ -u likvidaciji.

Većnici su  izmenili i Odluku o dodatnoj zaštiti porodilja na teritoriji grada Zaječara. Ovim izmenama, u cilju ostvarivanja prava na jednokratnu naknadu, rok za predaju dokumentacije je 12 meseci. Dosadašnjom odlukom predviđeni rok bio je 60 dana.

Takođe, na sednici je usvojen Nacrt Odluke o izmeni Odluke o osnivanju budžetskog fonda za podsticanje rađanja dece na teritoriji grada Zaječara.

Gradski većnici usvojili su i Nacrt Odluke o izmeni Odluke o osnivanju Turističke organizacije grada Zaječara.

Dato je zeleno svetlo i na Nacrt Odluke o utvrđivanju stopa poreza na imovinu na teritoriji grada Zaječara, na Nacrt Odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti po zonama za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu, kao i na Nacrt Odluke o utvrđivanju koeficijenata za nepokretnosti po zonama i prosečnih cena odgovarajućih nepokretnosti na osnovu kojih je za 2018. godinu utvrđena osnovica poreza na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige u najopremljenijoj zoni.

Usvojen je i Predlog za donošenje Statuta grada Zaječara, kao i Nacrt Rešenja o razrešenju članova Privremenog Upravnog i Nadzornog odbora i imenovanje članova Upravnog i Nadzornog odbora Turističke organizacije grada Zaječara, Nacrt Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Upravnog i Nadzornog odbora Matične biblioteke „Svetozar Marković“ u Zaječaru, Nacrt Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog komunalnog – stambenog preduzeća „Zaječar“ Zaječar, kao i Nacrt Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora Narodnog muzeja „Zaječar“ u Zaječaru.

Većnici su dali saglasnost na korišćenje vozila grada Zaječara Ustanovi Narodno Pozorište Timočke Krajine-Centar za kulturu “ Zoran Radmilović“ i Javnom komunalnom preduzeću „Timok – održavanje“ i odobrili neraspoređena sredstva iz Godišnjeg programa organizacija u oblasti sporta kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u 2018. godini Fudbalskom klubu „Timok 1919″ i Klubu malog fudbala „Timok 2013″.

Saglasnost je data i na Predlog Rešenja o davanju subvencija Javnom preduzeću za planiranje, projektovanje, izgradnju i nadzor „Urbanizam i izgradnja “ Zaječar za 2018. godinu.

Takođe, imenovan je Radni tim za izradu Lokalnog akcionog plana za Rome grada Zaječara i usvojeni su zaključci o davanju u zakup poslovnih prostorija grada Zaječara u selima Mali Izvor i Grlište.

One comment

  1. Sto se prihvatio da bude GRADONACELNIK grada u kome nije rodjen i nema sposobnost da uranvnotezi budzet?
    Zar ga je neko na sili tukao da bude gradobacelnik?
    Jadan on, mozda je mazohista kada samo kuka i ostaje natom polozaju gradonacelnika.
    Pomognite mu da ode sa tog TESKOG MESTA kada nezna sam da ode.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Можете користити ове HTML ознаке и атрибуте: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>