Najnovije vesti
Home / Boljevac / Zaječar: Od 1. juna izrečene 204 hitne mere prema nasilnicima u porodici
Zaječar: Od 1. juna izrečene 204 hitne mere prema nasilnicima u porodici
Foto: PixaBay.com / radiomagnum.rs

Zaječar: Od 1. juna izrečene 204 hitne mere prema nasilnicima u porodici

OD POČETKA PRIMENE NOVOG ZAKONA O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI, NA PODRUČJU POLICIJSKE UPRAVE ZAJEČAR, KOJA POKRIVA OPŠTINE SOKOBANJU, BOLJEVAC I KNJAŽEVAC, IZREČENE SU 204 MERE PRIVREMENOG UDALJAVANJA UČINIOCA IZ STANA I PRIVREMENA ZABRANA UČIONIOCU DA KONTAKTIRA ŽRTVU NASILJA I PRILAZI JOJ.

U proteklih 16 dana, tokom „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ Policijska uprava u Zaječaru sprovela je kampanju „Stop porodičnom nasilju“, a tim povodom gostujući na Magnum radiju, inspektor PU Zaječar Dobrica Cvijetić, koji radi na poslovima suzbijanja maloletničke delikvencije i koordinator je za nasilje u porodici, objašnjava da je novi Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, koji je donet pre 6 meseci, uveo potpuno nove hitne mere a to su: privremeno udaljavanje učinioca iz stana i privremena zabrana učiniocu da kontaktira žrtvu nasilja i prilazi joj.

„Ono što je bitno, udaljavanje može da traje 48 sati, i to policijski službenik može da odredi, a nakon toga na predlog javnog tužioca, sud može da odredi da se hitna mera produži jo 30 dana. To znači, da se žrtvi daje mogućnost 32 dana da se oporavi i da se, na neki način, osamostali, da bude zaštićena u tom periodu i ukoliko dođe do kršenja hitne mere, može da se izrekne kazna zatvora do 60 dana u prekršajnom postupku, gde će sud vrlo brzo da reaguje. Zakon predviđa i koordinaciju svih organa u sprečavanju nasilja u porodici, policije, tužilaštva, sudova, Centra za socijalni rad, što je do sada najviše nedostajalo. Po prvi put, Zakon predviđa obaveznu saradnju organa, gde se uključuju u rad i druge ustanove, vaspitne, zdravstvene“, istakao je , Cvijetić.

Od početka primene novog Zakona, na području Policijske uprve Zaječar, koja pokriva i opštine Knjaževac, Boljevac i Sokobanju, izrečene su 204 mere privremenog udaljavanja učinioca iz stana i privremena zabrana učiniocu da kontaktira žrtvu nasilja i prilazi joj. Prema Cvijetićevim rečima zabeležena su dva slučaja povratnika nasilja, a među nasilnicima ima i žena ali u znatno manjem broju. Policijski službenici, kada se desi nasilje u porodici, dužni su da odmah obaveste nadležnog policijskog službenika, koji je završio specijalizovanu obuku, o svakom nasilju u porodici ili neposrednoj opasnosti od njega, bez obzira kako su to saznali.

„Imaju pravo, da sami ili na zahtev nadležnog policijskog službenika, dovedu mogućeg učinioca u nadležnu organizacionu jedinicu policije, radi vođenja postupka. Zadržavanje u nadležnoj organizacionoj jedinici radi vođenja postpuka može trajati najduže 8 časova. Nadležni policijski službenik mora da omogući učiniocu koji je doveden priliku da se izjasni o svim bitnim činjenicama, da prikupi potrebna obaveštenja od drugih policijskih službenika, odmah proceni rizik neposredne opasnosti od nasilja u porodici i da izrekne hitnu meru za sprečavanje nasilja u porodici. Nakon toga, dostavljaju se sva dostupna obaveštenja o nasilju u porodici ili neposrednoj opasnosti od njega i procena rizika Osnovnom javnom tužiocu na čijem području se nalazi prebivalište, Centru za socijalni rad i Grupi za koordinaciju i saradnju“, istakao je Cvijetić.

Zakon predviđa da se na području svakog osnovnog javnog tužilaštva obrazuje Grupa za koordinaciju i saradnju, što je u Zaječaru, od početka primene novog Zakona, i učinjeno. Grupa razmatra svaki slučaj nasilja u porodici koji nije okončan pravnosnažnom sudskom odlukom u građanskom ili krivičnom postupku, izrađuje individualni plan zaštite i podrške žrtvi i predlaže nadležnom javnom tužilaštvu mere za okončanje sudskih postupaka. Grupa održava sastanke jednom u 15 dana.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Можете користити ове HTML ознаке и атрибуте: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>