Najnovije vesti
Home / Ritam grada / U subotu održana još jedna maratonska sednica Skupštine grada Zaječara -Evo šta su sve odbornici usvojili
U subotu održana još jedna maratonska sednica Skupštine grada Zaječara -Evo šta su sve odbornici usvojili

U subotu održana još jedna maratonska sednica Skupštine grada Zaječara -Evo šta su sve odbornici usvojili

U Zaječaru je u subotu održana deveta sednica Skupštine grada Zaječara na kojoj je posle tročasovne diskusije usvojen Predlog odluke o budžetu grada Zaječara za 2018. godinu. Ovim dokumentom predviđeno je da prihodi budu 2,4 milijarde dinara sa projektovanim suficitom od oko 54,5 miliona dinara koji će biti iskorišćen za otplatu glavnice dugovanja po kreditima koje grad ima kod određenih banaka. Gradonačelnik Zaječara Boško Ničić govoreći o budžetu, istakao je da se pred odbornicima nalazi vrlo važan dokument koji ima zadatak da grad izvuče iz krize.

„Nisam srećan i to ću ponoviti ko zna koji put, što ovaj budžet nije realan,  ali to ne zavisi od ljudi iz Odeljenja za finansije i budžet grada Zaječara i mene. To zavisi od onih koji su tražili da na ovaj način treba da se prikazuju i „peglaju“ prihodna i rashodna strana“, naveo je Ničić i dodao:

„Ono što mene raduje to su nagoveštaji da ćemo kada govorimo o budžetu za narednu godinu ili rebalansu budžeta, u najverovatnije četvrtom kvartalu naredne godine govoriti o povećanju izvornih prihoda i ustupljenih prihoda koji se tiču poreza na zarade a to  pretpostavlja nova radna mesta i ja neću izgovoriti ni cifru, ni naziv firme, ali sam ubeđen da će se pozitivne stvari desiti. Nema nama ni demografskog razvoja time što ćemo uvoditi bilo kakva socijalna davanja. Ovom gradu su neophodna radna mesta, to će povećati priraštaj stanovništva, to će vratiti one koji su otišli, a otišli su mladi ljudi koji su ovde trebali da stvaraju porodice. Iako sam se 2011. godine zalagao za izdvajanje godinu dana, mesečno 15 hiljada dinara porodiljama, to nije nešto zbog čega će ljudi stvarati porodice, rađati decu.  Radi se sveobuhvatni akt, rade Odeljenja u skladu sa Zakonom, koji će sve ono što su vaše želje, čak mnogo bolje i mnogo više predvideti u budžetu kao rešenje. Za jednokratna davanja, ne možemo da napišemo odluku da donesemo rešenje da preuzimamo obaveze koje bi trebao da preuzme Fond zdravstvene zaštite, da se grad pretvori u državu koja treba da rešava ta pitanja. Moje ja da molim da se pomogne i da se otvore radna mesta, onima kojima se ne sviđa ne sviđa se“.

Pojedine odbornike opozicije ovaj dokument podseća na bajku.

„Meni ovaj budžet liči na jednu bajku“, rekao je Miša Stanojlović iz Odborničke grupe „Pobeda za naš grad“.

Odbornik Nenad Ristović je naveo da budžet treba da sadrži tri konstitutivna dela i napravio kratak rezime realizacije budžeta tokom prethodnih godina.

„Jedan deo je ono što se računa za infrastrukturu, drugi deo je ono što bi trebalo da bude servis da plaćamo sve one troškove i treća stvar je jedna socijalna komponenta tog budžeta. Mi smo od 2012 godine imali budžete koji su projektovani na milijardu i 800 pa smo došli do 2 milijarde i 800. Za 2015 izvršenje na dan 31.12, od plana od oko dve milijarde, bilo je milijardu i 286 miliona ili 59% od planiranih sredstava, 2015. godine mi smo bili grad u bankrotu. 2016. godine planiran je  budžet preko dve milijarde, a rahodi su planirani na milijardu i 700 hiljada, a ostvareno je milijardu i 347 miliona, to je 77%.   Manje od 50% izvršenja imali smo  do 30.09. 2017. Čuli smo sada uveravanja pa ćemo videti da li ćemo doći do milijardu i sedamsto miliona“, rekao je diskutujući o budžetu Nenad Ristović.

On je pozvao odbornike i vlasti i opozicije da ne unose politizaciju i žučnu raspravu, nego da sa argumentima izađu i razgovaraju.

„Još bi bolje bilo, kada se podnese amandman dole na pisarnici, da se i odgovarajuća komisija, ili odbor, ili gradsko veće sa predlagačima prethodno sastane i da se razgovara o tome. Pa kad izađemo ovde, za ovu govornicu, onda nije bitno ko je predložio, ali da svi podignemo ruku i za decu i za poljoprivredu i za zapošljavanje ili industrijsku zonu…“, istakao je Ristović.

Predsednik Skupštine grada Zaječara Stefan Zankov je na prozivke odgovorio da nije u redu da se opozicija služi „podmetanjem“ i da  su predlozi za dopunu dnevnog reda nepotpuni.

„Podnesete neki predlog za dopunu dnevnog reda koji mi jednostavno moramo da odbijemo jer to jednostavno nije pripremljeno na pravi način, pa posle kažete, sto nas niste zvali? Pa što niste došli da razgovaramo i zajedno pišemo to. To podmetanje, kojim se vi ovde služite, vređa dostojanstvo. Nije pripremljeno do kraja“, navodi Zankov.

Odbornici su na ovoj sednici usvojili Odluku  o osnivanju Ustanove Narodno pozorište Timočke krajine – Centar za kulturu „Zoran Radmilović“ u Zaječaru, izmenili Odluku o osnivanju Turističke organizacije grada Zaječara i dali saglasnost na Statut Turističke organizacije.

Usvojena je i odluka o okončanju postupka likvidacije nad DOO „Biznis inkubator centar“ Zaječar – u likvidaciji, o okončanju postupka likvidacije nad Fondacijom za podsticanje rađanje dece u likvidaciji i o okončanju postupka likvidacije nad JP „Objedinjena naplata“ u likvidaciji.

Odbornici su usvojili i početni likvidacioni izveštaj Direkcije za izgradnju u likvidaciji  i izmenili Odluku o pravobranilaštvu grada Zaječara.

Usvojena je i Odluka o linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika u drumskom saobraćaju na teritoriji grada Zaječara, kao i Odluka o pristupanju izradi Plana detaljne regulacije tranformatorskog postrojenja trafo stanice „Zaječar 1″ u ulici Crvene armije.

Odbornici su dali zeleno svetlo i na Program praćenja kvaliteta površinskih voda na teritoriji grada, program praćenja nivoa komunalne buke, Statut Javno komunalnog stambenog preduzeća „Održavanje“ Zaječar, Plan i program poslovanja javno komunalno stambenog preduzeća za 2018. godinu i davanje saglasnosti ovom preduzeću na cenu toplotne energije i na cenu usluga redovnog izvoženja smeća, kao i na Izveštaj o realizaciji godišnjeg plana rada Predškolske ustanove „Đulići“ za radnu 2016/2017. godinu.

Na sednici održanoj u subotu, odbornici su usvojili Rešenje o obrazovanju  Komisije za planove grada Zaječara i Rešenje o razrešenju i imenovanju članova upravnog i nadzornog odbora Ustanove „Oblutak“. Takođe, na sednici je izmenjena Odluka o obrazovanju Štaba za vanredne situacije grada Zaječara, a Vesna Bujić razrešena je dužnosti pravobranioca.

Skupština grada Zaječara na sednici održanoj 28. novembra donela je Odluku o prestanku mandata odborniku Vice Laliću zbog podnošenja usmene ostavke na pomenutu funkciju. Gradska izborna komisija na prvoj sednici održanoj 5. decembra 2017. godine donela je Odluku o dodeli mandata sledećem odborniku sa izborne liste „Grupe građana Boško Ničić Pokret za krajinu“, pa je tako umesto Lalića mandat dodeljen Aleksandri Nikolić, građevinskom tehničaru iz Zaječara.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Можете користити ове HTML ознаке и атрибуте: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>