Najnovije vesti
Home / Da nas bude više / Strateško opredeljenje budućeg lokalnog razvoja Grada Zaječara REVITALIZACIJA STANOVNIŠTVA
Strateško opredeljenje budućeg lokalnog razvoja Grada Zaječara REVITALIZACIJA STANOVNIŠTVA

Strateško opredeljenje budućeg lokalnog razvoja Grada Zaječara REVITALIZACIJA STANOVNIŠTVA

BROJ STANOVNIKA NA PODRUČJU GRADA U OPADANJU - PLAN GENERALNE REGULACIJE GRADA ZAJEČARA SADRŽI I STRATEŠKO OPREDELJENJE BUDUĆEG LOKALNOG RAZVOJA A TO JE REVITALIZACIJA STANOVNIŠTVA - OSNOVNE PRETPOSTAVKE ZA DEMOGRAFSKU REVITALIZACIJU U NAREDNOM PERIODU SU INTENZIVIRANE INVESTICIONE AKTIVNOSTI – CILJ PLANSKIH ULAGANJA U GRAD KOJI JE ZAHVAĆEN DEPOPULACIJOM JESTE ZAUSTAVLJANJE NEGATIVNOG TRENDA I POVEĆAONJE BROJA STANOVNIKA

Odbornici  Skupštine Grada Zaječara nedavno su usvojili Plan Generalne regulacije Grada Zaječara broj dva, severoistok, istok, jug i jugozapad grada. Vizija  prostornog razvoja Zaječara je u prvom redu da bude grad demografski obnovljen i stabilan, ekonomsko i socijalno razvijen, infrastrukturno opremljen, saobraćajno pristupačan, očuvanog i zaštićenog prirodnog i kulturnog nasleđa, kvalitetne životne sredine i funkcionalno integrisane u okruženje, uz jačanje saradnje sa susednim opštinama u regionu i stvaranje prekograničnih veza sa Bugarskom. Ostvarivanje ove vizije podrazumeva i određivanje nekih principa razvoja.

Ovaj Plan sadrži i Strateško opredeljenje budućeg lokalnog razvoja Grada Zaječara a to je revitalizacija stanovništva na području celog grada. Osnovne pretpostavke za demografsku revitalizaciju u narednom periodu su intenzivirane investicione aktivnosti u području grada, oslanjanjem na Regionalnu razvojnu strategiju koja znači strateško opredeljenje za razvoj gradova – centara regiona, kao što je Zaječar, i seoskih pograničnih područja. Realizacija ovih pretpostavki omogućila bi uticaj i na demografsko kretanje jer bi se stvorili uslovi prvenstveno za povećanje prirodnog priraštaja na nivou  koji je bio između 1971. i 1981. godine, zaustavljanje odliva stanovništva koje živi i radi u drugim centrima Srbije i šire.

Jedan od ciljeva su i planska ulaganja u grad koji je zahvaćen depopulacijom kako bi se zaustavio negativan trend i povećao broj stanovnika. Ovaj problem bio bi rešen  podizanjem nivoa kvaliteta života kroz otvaranje radnih mesta, poboljšanjem dostupnosti obrazovnim, zdravstvenim, socijalnim i kulturnim sadržajima, kao i unapređenjem komunalnih i stambenih uslova, boljim korišćenjem izgrađenog stambenog fonda na velikom delu seoskih područja zahvaćenim depopulacijom. U koncept razvoja grada sadržano je i usklađivanje mreža srednjoškolskih ustanova sa potrebama nove privredne strukture i novih informacionih tehnologija, kao i razvoj stručnih ustanova i saradnja sa institucijama iz okruženja u skladu sa zahtevom modernizacije i specijalizacije privredne strukture.

Grad Zaječar je specifičan zbog urbane aglomeracije u čiji sastav ulaze periurbana naselja koja treba da predstavljaju mesta povezivanja urbanog sa ruralnim delom grada. Funkcionalne veze sa naseljima bližeg okruženja Zaječar će ostvarivati direktno ili preko sekundarnih centara, Grljana, Zvezdana i Velikog Izvora, a u ruralnom delu grada funkcije centara zajednice naselja razviće Salaš, Gamzigrad i Rgotina. Gradski centar treba da obezbedi široku i raznovrsnu ponudu vidova stanovanja, javnih službi, usluga i proizvodnje, visok nivo komunalne opremljenosti i prijatnu životnu sredinu.

Cilj analize postojećeg stanja i kretanja stanovništva na području Urbanističkog plana jeste da se sagledaju osnovne tendencije i procesi u prostornom organizovanju, odnosno razmeštaju stanovništva. Za potrebe izrade Prostornog plana teritorije Grada Zaječara urađena je demografska analiza i prognoza. Ovi podaci su korišćeni i za izradu Generalnog urbanističkog plana grada, iz popIsa stanovništa 2011. godine. Ukupan broj stanovnika u poslednjih pola veka imao je period  umerenog rasta na području grada od 1948 do 1961. godine, intenzivnog rasta od 1971. do 2002. i umerenog pada od 2002. do 2011. godine. Stanovništvo Zaječara u poslednjoj deceniji beleži umereno opadanje. Prema popisu iz 2002. godine zabeleženo je 40763 stanovnika, dok je prema popisu od 2011. godine taj broj smanjen na 39299.

Smanjenje broja stanovnika u čitavom periodu posledica  je blagog opadanja nataliteta koji će i u narednom periodu zadržati trendove, ali sa nešto većom stopom promene nego u periodu od 1981. do 2002. godine. Do 2030. godine treba očekivati blago opadanje broja domaćinstava, kako zbog smanjenja broja stanovnika tako i zbog daljeg raslojavanja porodica i migracijama prema drugim centrima.

Statističkim prognozama koje daju konstantno opadanje svih demografskih parametara suprostavljena su planska rešenja koja za cilj imaju rehabilitaciju u prvom redu privrede Zaječara, i u okviru Planova generalne regulacije ali i na području cele opštine. Paralelno sa privrednim razvojem, razvoj komunikacija i veza, svih vrsta usluga ali i javnog sektora ima za osnovni cilj podizanje standarda života i postepeno menjanje demografskih tendencija. Upravo iz tog razloga planirane su urbanističke razvojne mere koje su početni osnov za razvoj ostalih faktora i činilaca prostora i društva.

Ovaj medijski sadržaj objavljen je u okviru projekta „Da nas bude više“.
Projekt sufinansira Grad Zaječar.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Можете користити ове HTML ознаке и атрибуте: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>