Najnovije vesti
Home / Vesti / Skupština grada: Odbornici se izjasnili o 25 važnih odluka
Skupština grada: Odbornici se izjasnili o 25 važnih odluka

Skupština grada: Odbornici se izjasnili o 25 važnih odluka

Na današnjoj sednici Skupštine grada Zaječara, 22. po redu, odbornici su usvojili Predlog Statuta grada Zaječara, kao i Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o Gradskoj upravi grada Zaječara.

Usvojena je i Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa Budžeta grada Zaječara za 2018. godinu, kao i Odluka o lokalnim komunalnim taksama.

Kako je na nedavno održanoj sednici Gradskog veća rečeno, visina lokalne komunalne takse određuje se metodom koja je propisana zakonom, te je način utvrđivanja ovog iznosa jednak za sve lokalne samouprave u Srbiji, a obavezu plaćanja imaju samo ona pravna lica koja ostvaruju promet veći od pedeset miliona dinara.

Zakonom o finansiranju lokalne samouprave, predviđeno je ograničenje najvišeg iznosa taksi, za isticanje firme, na posebnom prostoru za određena pravna lica, koja su razvrstana u skladu sa Zakonom o računovodstvu, i to za mala i srednja pravna lica – do dve zarade, i za velika pravna lica – do tri prosečne zarade po zaposlenom ostvarene na teritoriji jedinice lokalne samouprave. S obzirom na to da je reč o obavezi koju imaju određena pravna lica koja ostvaruju promet veći od 50 miliona dinara, komunalnu taksu plaća oko 140 pravnih subjekata.

Odbornici su danas usvojili i Odluku o izboru najpovoljnije ponude u postupku poveravanja obavljanja komunalne delatnosti linijskog gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji Grada Zaječara, kao i Odluku o davanju saglasnosti na konačni Nacrt javnog ugovora o poveravanju komunalne delatnosti linijskog gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada Zaječara.

Konkursnu dokumentaciju podneo je samo jedan ponuđač, „Nikolić prevoz“ DOO Samarinovac.

Gradski parlament danas je izmenio Odluku o komunalnom uređenju na teritoriji grada Zaječara i  Odluku o davanju u zakup poslovnih prostorija grada. Usvojen je i Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Zaječara za 2019. godinu, Program za sprovođenje mera za podsticanje rađanja dece na teritoriji grada Zaječara, kao i predlog Odluke o načinu, kriterijumima i postupku dodele sredstava iz Budžeta grada Zaječara za podsticanje projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja.

Odbornici su danas usvojili i Pravilnik o utvrđivanju Javnog interesa, dali saglasnost na Pravilnik o pružanju usluga u Ustanovi za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju, kao i saglasnost na programe poslovanja za ovu godinu Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod“,  JKP „Zaječarparking“, Javnog komunalno-stambenog preduzeća „Zaječar“ i  Javnog komunalnog preduzeća „Higijena Zaječar“.

Usvojen je i Plan rada za ovu godinu Ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine – Centar za kulturu „Zoran Radmilović“ i Finansijski plan te ustanove za ovu godinu. Nenad Ristović, šef Odborničke grupe „Pobeda za naš grad“ izneo je mišljenje da ovaj plan nije napisan korektno i transparentno.

„Ne bih se javio za ovu tačku da budžet pozorišta i Centra za kulturu nije 122 miliona dinara, to je red veličina cene javnog prevoza za 2018. godinu. I nije uopšte problem što je 122 miliona, već zato što to nije korektno i transparentno napisano. Mi imamo ovde da je za plate opredeljeno 30 miliona, za doprinose 5 miliona i 300 hiljada, korektno, to je naša obaveza, stalni troškovi su 9 miliona i 600 hiljada, suma sumarum, mi imamo 45 miliona koji su neophodni za funkcionisanje ove ustanove, i to treba. Ali, objasnite mi 500 hiljada dinara za telefone, 480 hiljada za telefon, teleks, telefaks… Koliko ta ustanova ima telefona? Troškovi službenih putovanja u zemlji 700 hiljada dinara, nije problem, ali napišite gde će ta putovanja biti, ako imate ugovorene turneje, ako ste napisali da ćete učestvovati na nekoliko festivala, na koliko? Zatim, troškovi službenog putovanja u inostranstvu 610.000 dinara. Nevladinim organizacijama 19,5 miliona, plus milion dinara, neki nematerijalni troškovi. Ako je za Gitarijadu, mora stajati da znamo da je za tu manifestaciju“, naveo je Ristović.

Reagujući na ovu diskusiju, prvi čovek grada Boško Ničić istakao je da je metodološki nemoguće napraviti takav plan i izveštaj. Takođe, Ničić se osvrnuo i na troškove te ustanove, podsećajući da ona, između ostalog, organizuje oko 50 seoskih i gradskih manifestacija.

„Drago mi je da je ovde deo opozicije da možemo da raspravljamo o nekim stvarima, da se čuje i druga strana i neko drugačije mišljenje, ne samo nas, vladajuće koalicije. Ipak, ta mišljenja moraju da budu potkrepljena nekakvim argumentima. Finansijski planovi i izveštaji su jasno definisani nekakvim propisima, kako i šta treba da sadrže, i mi se tih propisa držimo jer tako moramo. Ono što vi tražite je ono što bi narod hteo da čuje, ulazite u detalje, koji ne mogu da sadrže izveštaji, bilo bi to suludo, i to što tražite da se svaka tačka obrazloži, gde i kada se planira, je nemoguće. Metodološki je nemoguće sačiniti takav plan i to planirati“, istakao je Ničić i dodao:

„Kada govorite o ovoj ustanovi, vidim da govorite samo o pozorištu, zaboravljate da je tu spojen i Centar za kulturu, kada govorite o basnosnovnoj sumi od milion dinara za troškove goriva, zaboravljate na jedno 50 manifestacija, koje se održavaju što u selima, što u samom gradu gde se vozi oprema… Ta suma je mala, podelite sa cenom goriva, pa ćete videti koliko to dođe, i niko se ovde ne vozika bespotrebno kolima, od Gradske uprave, pa do ustanova, javnih preduzeća. Postoje organi koji kontrolišu da li se sredstva namenski troše ili ne, u svim ustanovama. Oni koji budu napravili bilo kakav propust u tom smislu, koji nije predviđen, odgovaraće. Jasno je ko dan“.

Osvrnuvši se na diskusiju o organizaciji Gitarijade, Ničić je istakao da tu ne vidi ništa sporno.

„Upravni odbor, Gradsko veće, mislim da je i ovo telo donelo odluku, da se sa nevladinom organizacijom na 5 godina potpisuje ugovor i ustupa organizacija zaječarske Gitarijade. Dakle, nikakv spor, ništa protivzakonito. Osnivač grad Zaječar, poverio je to svojoj ustanovi, koja je potpisala ugovor o suorganizaciji. Da li je to dovoljan iznos sredstava? Pa nije. Trudimo se da što više bude učešće donatora, sponzora i ostalih, da bude što manje učešće grada, ali mora da postoji učešće da bi imali takvu manifestaciju. Postoje organi koji se bave time da li je nešto zakonito ili ne, ali to nije posao odbornika, kao i to da traže u februaru mesecu, kada još nisu zaključeni ugovori sa hejdlajnerima, sa ostalim nosiocima Gitarijade, da se zna u dinar koliko će biti tačno. Postoje i rebalansi u septembru, ako je potrošeno manje ili više. Ostavljate taj procenat sumnje, da nešto nije legalno, a za to postoje organi, a Skupština nije organ, imate policiju, sudstvo“, rekao je Ničić.

Odbornici su danas usvojili i Rešenje o prestanku mandata direktora Istorijskog arhiva „Timočka Krajina“ i njegovom imenovanju.

Naime, Velibor Todorov, dosadašnji direktor Arhiva, ponovo je imenovan na tu funkciju, s obzirom na to da je na raspisanom konkursu bio jedini kandidat.

Na sednici je usvojeno i Rešenje o postavljenju Pravobranioca Grada Zaječara, kao i Predlog Rešenja o imenovanju glavnog urbaniste Zaječara.

Za obavljanje funkcije Pravobranioca Grada Zaječara, postavljena je Svetlana Lukić, dosadašnji vršilac dužnosti gradskog Pravobranioca, dok je za glavnog urbanistu postavljen  Ivan Stojanović, diplomirani inženjer arhitekture iz Zaječara.

Odbornici su većinom glasova dali saglasnost za donošenje Rešenja i zaključenje ugovora o davanju građevinskog zemljišta u zakup.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Можете користити ове HTML ознаке и атрибуте: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>