Najnovije vesti
Home / Majdanpek / Zaječar: LOKALNI PARLAMENT DONEO VAŽNE ODLUKE
Zaječar: LOKALNI PARLAMENT DONEO VAŽNE ODLUKE

Zaječar: LOKALNI PARLAMENT DONEO VAŽNE ODLUKE

U Zaječaru je danas održana sednica Skupštine grada na kojoj su odbornici usvojili Poslovnik Skupštine grada, kao i odluke o javnim raspravama i javnim priznanjima grada Zaječara, o Gradskom veću i mesnim zajednicama, izmenili i dopunili Odluku o Gradskoj upravi, usvojili promene na čelu zaječarskog Vodovoda i odluku na osnovu koje svi Zaječarci ostvaruju pravo na besplatan javni prevoz na lokalnim linijama. Takođe, usvojen je i Lokalni akcioni plan za mlade od 2018. do 2022. godine. 

Opšti ciljevi ovog plana obuhvataju: unapređenje zapošljavanja, zapošljivost i preduzetništvo mladih, kreiranje okruženja za razvoj aktivizma, volontiranje i mobilnost mladih, povećanje nivoa bezbedonosne kulture mladih, podsticanje razvijanja sistema neformalnog obrazovanja, unapređivanje zdravlja, zdravih stilova života i socijalne inkluzije mladih, kao uspostavljanje sistema omladinske politike Grada Zaječara.

Milan Stanković, pomoćnik gradonačenika grada Zaječara je povodom usvajanja četvorogodišnjeg Lokalnog akcionog plana za mlade rekao da se na njemu dugo i podobno radilo.

„Moram da pohvalim Lokalni akcioni plan za mlade i Kancelariju za mlade. Plan je izrađivan malo duže, ali je dobro što je tako, jer je urađen baš onakav kakav jeste, detaljan. Ovo je samo pokazatelj kako i u budućnosti treba da se radi i koliko pažnje moramo da posvetimo mladima“, rekao je Stanković.

Nenad Ristović, šef Odborničke grupe „Pobeda za naš grad – Dr Nenad Ristović“ je u objedinjenoj raspravi, komentarišući odluku o javnim raspravama, istakao da Gradska uprava mora sarađivati sa građanima, dodajući da je važno da inicijative koje dolaze od strane građana budu pažljivo razmotrene.

„Pročitao bih jednu rečenicu iz člana Zakona koji kaže „Gradska uprava je dužna da sarađuje sa građanima i da poštuje ličnost i dostojanstvo građana“. Moram da kažem da je neophodno da svaka inicijativa koja dođe od građana mora proći kroz adekvatnu raspravu na nivou odgovarajućih odeljenja Gradske uprave“, naveo je Ristović.

Osvrnuvši se na opaske opozicije da Gradska uprava treba da sarađuje sa građanima, te da o pojedinim predlozima odlučuju ljudi koji nisu kompetenetni, odbornik Ivan Joković je rekao:

„U dva navrata se govorilo o tome da nekompetentni ljudi, članovi radnih tela, skupštinskih, odlučuju o inicijativama građana. To može samo da kaže neko ko ne poznaje postupak, Zakon, ko ne poznaje Poslovnik, Statut grada. U radu nadležnih skupštinskih tela, učestvuju načelnici odeljenja, sekretar Skupštine, diplomirani pravnik, zatim zamenik sekretara Skupštine, takođe diplomirani pravnik, tako da pre nego što prođu te organe Gradske uprave, ne mogu da dođu ni do skupštinskih radnih tela. Na zasedanju radnih tela Skupštine prisutni su i načelnici službi kojih se tiču inicijative građana, tako da, pre nego što se donese odluka i pre nego što članovi radnih tela glasaju za prihvatanje ili odbacivanje inicijative građana, oni imaju mišljenje kompetentnih stručnih ljudi. Bez tog mišljenja ne bi mogli ni da donesu tu odluku, i na osnovu toga se zasniva njihova odluka. S tim u vezi, ne stoji činjenica da nekompetentni ljudi odlučuju o inicijativama građana Zaječara“, istakao je Joković.

Na današnjoj sednici izmenjena je i dopunjena Odluka o Gradskoj upravi, i usvojena Odluka o Gradskom veću grada Zaječara, kao i Odluka o mesnim zajednicama.

Potreba za izmenama i dopunama postojeće Odluke o Gradskoj upravi, kako je navodeno u obrazloženju, uslovljena je potrebom da se izvrši usklađivanje sa odredbama Zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi i novim Statutom grada Zaječara. Precizirana je nadležnost i načela rada Gradske uprave, odgovornost načelnika i Gradske uprave za svoj rad, kao i obaveza Uprave da na internet prezentaciji Grada, odnosno na drugi primeren način obavesti javnost da je otpočeo rad na pripremi propisa koje donosi Skupština grada.

Takođe, pored pojedinih terminoloških usklađivanja, ovom Odlukom određeno je da gradonačelnik može da postavi do tri pomoćnika. Kako se dodaje u obrazloženju, ova odredba primenjivaće se nakon sprovedenih izbora za odbornike Skupštine grada.

Odlukom o Gradskom veću uređuje se nadležnost, organizacija, prava i dužnosti, način rada i odlučivanja Gradskog veća, odnos prema Skupštini grada i Gradskoj upravi, obavljenje stručnih i drugih poslova za potrebe Gradskog veća, obaveštenje o radu Gradskog veća. Kako je ovom odlukom predviđeno, Gradsko veće činiće gradonačelnik, zamenik gradonaečlnika, kao i devet članova Gradskog veća. I ova odluka primenjivaće se nakon sledećih lokalnih izbora.

Odbornici su danas usvojili i Odluku o konverziji potraživanja Grada Zaječara u udeo grada Zaječara u kapitalu Društva za prevenciju invalidnosti i radno osposobljavanje invalida „Zaštitna radionica“ d.o.o. Beograd.

Takođe, usvojena je Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji grada Zaječara i izmenjena i dopunjena Odluka o komunalnom uređenju na teritoriji Grada.

Zeleno svetlo dato je i na odluku o subvencionisanju gradskog i prigradskog linijskog prevoza putnika na teritoriji Grada Zaječara. Usvajanjem ovog dokumenta svi Zaječarci ostvaruju pravo na besplatan javni prevoz na lokalnim linijama. Ova odluka primenjivaće se nakon osam dana od objavljivanja u Službenom listu.

Odbornici su usvojili i Odluku o prioritetnim oblastima od javnog interesa grada Zaječara za 2019. i 2020. godinu u kojima će se podsticati projekti od javnog interesa koje realizuju udruženja.

Na sednici je usvojeno i rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja Javnog preduzeća za planiranje, projektovanje, izgradnju i nadzor „Urbanizam i izgradnja“ za 2019. godinu, izmenjen je Poseban program korišćenja sredstava iz budžeta grada Zaječara po osnovu subvencija Javnog preduzeća „Urbanizam i izgradnja“ za 2019. godinu, i usvojeno Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora ovog preduzeća.

Na današnjem skupštinskom zasedanju usvojen je i Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Prvu izmenu Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Timok – održavanje“ Zaječar za ovu godinu, kao i Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora tog preduzeća. Takođe, usvojeno je Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog-komunalnog prezuzeća JKP „Vodovod“ Zaječar. Nakon što je dosadašnjem direktoru Marku Paunoviću istekao četvorogodišnji mandat, za v.d. direktora ovog preduzeća, izabran je Nikola Šarčević, diplomirani inženjer geologije za hidrogeologiju iz Zaječara.

Odbornici su usvojili Finansijski izveštaj Ustanove za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju za 2018. godinu i Program rada i Finansijski plan te ustanove za ovu godinu. Takođe, usvojena su rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Turističke organizacije, o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Škole za osnovno i srednje obrazovanje „Jelena Majstorović“ i Osnovne škole „Hajduk Veljko“.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Можете користити ове HTML ознаке и атрибуте: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>