Najnovije vesti
Home / Ritam grada / Regionalna privredna komora: OBUKA ZA LICENCIRANE UPRAVNIKE ZGRADA od septembra u Zaječaru
Regionalna privredna komora: OBUKA ZA LICENCIRANE UPRAVNIKE ZGRADA od septembra u Zaječaru

Regionalna privredna komora: OBUKA ZA LICENCIRANE UPRAVNIKE ZGRADA od septembra u Zaječaru

Privrеdnа kоmоrа Srbiје, u sklаdu sа Zаkоnоm о stаnоvаnju i оdržаvаnju zgrаdа, pоčеlа је sa rеаlizаciјom оbuke zа sticаnjе licеncе prоfеsiоnаlnоg uprаvnikа zgrаdа.

Uslovi koje fizičko lice treba da ispuni da bi steklo kvalifikaciju profesionalnog upravnika, su: da ima najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, položi ispit za profesionalnog upravnika i stekne licencu, upiše se u registar koji vodi Privredna komora Srbije.

Poslovima profesionalnog upravlјanja mogu da se bave privredna društva ili preduzetnici (organizator profesionalnog upravlјanja), angažovanjem lica koje ispunjava uslove za profesionalnog upravnika.

U zavisnosti od broja polaznika, optimalna grupa je 20-25 polaznika, za sada, polovina tog broja se već prijavila.

Teme obuke su: pravni okvir u vezi sa korišćenjem, upravljanjem i održavanjem zgrada, administrativni i finansijski apekti upravljanja zgradom, karateristike zgrade, održavanje zgrade i bezbednosne procedure, kao i komunikacija.

Cena obuke iznosi 30.000,oo dinara sa PDV, a za polaganje ispita, izdavanje licence i upis u registar, cena je 13.000,00 din. (+PDV).

Obukа će biti najverovatnije organizovana od septembra u prostorijama Regionalne privredne komore Zaječar. Planirano vreme trajanja obuke je sеdаm dаnа, оdnоsnо 50 škоlskih čаsоvа (6 dаnа pо 7 čаsоvа i 1 dаn sа 8 čаsоvа).

Prema čl.52 Zakona, licencirani profesionalni upravnik je dužan da pre izdavanja licence, odnosno podnošenja zahteva za obnavljanje licence, zaključi ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti sa periodom važenja od najmanje tri godine.

Broj telefona za prijavljivanje je: 019/421-411, Dragoslava Đokić ili Tatjana Račić.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Можете користити ове HTML ознаке и атрибуте: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>