Najnovije vesti
Home / Ritam grada / Gradsko veće: RAZREŠEN gradski PRAVOBRANILAC Vesna Bujić
Gradsko veće: RAZREŠEN gradski PRAVOBRANILAC Vesna Bujić

Gradsko veće: RAZREŠEN gradski PRAVOBRANILAC Vesna Bujić

Gradski većnici u Zaječaru u petak su izmenili odluku o Pravobranilaštvu grada Zaječara, a usvojen je i Nacrt rešenja o razrešenju javnog pravobranioca.

Novom odlukom predviđeno je da pravobranilac ima pet godina radnog iskustva u pravnoj struci, a zamenik pravobranioca tri godine.

Odluka o pravobranilaštvu grada Zaječara, kojom je između ostalog predviđeno da je uslov za izbor pravobranioca 10 godina radnog iskustva u pravnoj struci posle položenog pravosudnog ispita i za zamenika pravobranioca 8 godina radnog iskustva u pravnoj struci posle položenog pravosudnog ispita,  izmenjena je u petak na sednici Gradskog veća grada Zaječara.

U obrazloženju se između ostalog navodi  da su uslovi za pravobranioca lokalne samouprave, tj. grada Zaječara prestrogo postavljeni, imajući u vidu da su navedeni uslovi propisani za postavljenje državnog pravobranioca i zamenika državnog pravobranioca, dakle za organ koji zastupa i štiti interese Republike Srbije, a obzirom na neproporcionalnost između broja stanovnika, teritorije i vrednosti imovine Republike Srbije sa jedne strane i grada Zaječara sa druge strane.

„Uporednom analizom uslova za imenovanje pravobranioca u lokalnim samoupravama, opštinama i gradovima čiji je broj stanovnika približan broju stanovnika na teritoriji grada Zaječara uočava se da je uslov koji se odnosi na radno iskustvo potrebno za imenovanje pravobranioca propisan daleko blaže u odnosu na grad Zaječar“, navodi se još u obrazloženju i dodaje:

„Gradsko veće grada Zaječara smatra celishodnim donošenje ove Odluke jer će broj potencijalnih kandidata za postavljenje pravobranioca i zamenika pravobranioca biti znatno širi i time omogućiti konkurisanje i izbor najboljih kandidata“.

Na istoj sednici Gradskog veća usvojen je i Nacrt rešenja o razrešenju javnog pravobranioca kojim se Vesna Bujić iz Zaječara razrešava sa funkcije Pravobranioca grada Zaječara.

Naime, aktom gradonačelnika od 13. septembra 2017. godine obrazovana je Stručna komisija za utvrđivanje zakonitosti, celishodnosti, efikasnosti i pravilnosti u postupanju Pravobranilaštva grada Zaječara u radu za period od 29. 07.2013. godine do dana podnošenja Izveštaja komisije.

Nakon što je stručna komisija dostavila svoj izveštaj, gradonačelnik je Pravobranigaštvu grada Zaječara uputio navedeni Izveštaj radi izjašnjenja. Pravobranilaštvo grada Zaječara podnelo je svoj Izveštaj na Izveštaj Stručne komisije 03. novembra ove godine.

Kako se navodi u obrazloženju odluke, Gradsko veće grada Zaječara je uvidom u Izveštaj Stručne komisije i Izveštaj Pravobranilaštva i analizom istih, utvrdilo da je u postupanju pravobranioca učinjeno niz nepravilnosti koje su štetno uticale po grad Zaječar, da je u određenim sudskim postupcima Pravobranilaštvo postupalo nestručno i nesavesno, a u nekim slučajevima i potpuno protivzakonito.

Predsedavajuća Gradskim većem Marina Milić, zamenik gradonačelnika grada Zaječara tom prilikom je podsetila na obećanje sadašnje vlasti da će se preispitati rad gradskih organa u prethodnom periodu.

„Preispitivanje rada prvobranioca nije jedino, jer se preispituje rad i svih ustanova, i onih koji su radili, i onih u likvidaciji, i Muzeja i Centra za socijalni rad i ostalih gde mi kao osnivači imamo nadležnosti da preispitujemo rad. To smo obećali građanima i rekli smo da ćemo sve ono što budemo našli, utvrđene nepravilnosti, publikovati i izneti javno. Povod za ispitivanje rada prvobranioca je upravo u sudskim postupcima kojih je u vreme kada smo došli bilo jako mnogo“, navela je Marina Milić i dodala:

„Objašnjenje i odgovor pravobranioca da je imala naređenje ili da je prvobranilaštvo kao organ imalo naređenje da postupa na određeni način u nekim odlukama na kojima je stavljalo pečat i donosilo ih, nije opravdanje. Pravobranilac ima mogućnost da usmeno, a po ponovljenom nalogu pismeno, ostavi trag iza sebe da je upozorio bilo koje rukovodstvo i ukazao na nepravilnosti, što ni u jednom predmetu komisija koja je radila nije našla, nikakvo upozorenje nije bilo ili ponovljen nalog po kome je tada prvobranilac bio dužan da postupi i jedini u tom postupku svoju odgovornost prebaci na nekog drugog. Sama činjenica da pravobranilac, ko god to bio, stavi pečat i potpis koji menja pravnosanžnu presudu jednog državnog organa, u ovom slučaju Privrednog suda bez ikakvog upozorenja da je takvo ponašenja protivno ili da bar ukaže na nezakonitosti u postpanju, je po meni nedopustivo“.

Naime, između ostalog, u izveštaju Komisije navodi se da je pravosnažnom i izvršnom presudom Privrednog suda u Zaječaru od 15.04.2013. godine koja je potvrđena presudom Privrednog apelacionog suda u Beogradu obavezana A.D. Timočka televizija i radio Zaječar da Gradu Zaječaru kao poveriocu isplati glavni dug u iznosu od 11.080.900,08 dinara sa zakonskom kamatom kao i troškove postupka u iznosu od 148.361,50 dinara.  30. jula 2013. godine potpisan je sporazum o načinu izmirenja međusobnih potraživanja između Grada Zaječara i A.D Timočka televizija i radio Zaječar, u kome su se potpisnici između ostalog saglasili i o tome da potpisnik sporazuma A.D. Timočka televizija i radio Zaječar utvđenu obavezu po ovoj presudi isplati poveriocu Gradu Zaječaru u 36 jednakih mesečnih rata počev od avgusta 2013. godine s tim da će mesečne rate biti uplaćene najkasnije do 30. u mesecu za svaki mesec. Ovakav sporazum potvrdio je i Gradski pravobranilac svojim potpisom kao pravnovaljan. Kako se dužnik nije pridržavao dinamike i rokova isplate dugovanog iznosa Pravobranilaštvo je podnelo 01.04.2016. godine Privrednom sudu u Zaječaru predlog za izvršenje na sredstvima na računu izvršnog dužnika po presudi od 15.04.2013. godine navodeći daje u toku 2013. godine uplaćen iznos od 623.848 dinara i u toku 2015. godine iznos od 4 miliona dinara i da se predlogom za izvršenje potražuje dugovani iznos na dan 01.04.2016. godine, a koji nije isplaćen po zaključenom sporazumu.

Član komisije koja je preispitivala rad Pravobranilaštva Marko Minić navodi i da je analiza rada rađena uporednom metodom.

„Mi smo zatražili od finansija izveštaj sa pozicije isplate sudskih troškova u 2015. godini i za 2015. godinu sa te pozicije je isplaćeno, za sudske troškove, troškove advokata, sudske takse, 70.515.710,00 dinara, dok je za 2016. godinu isplaćeno 75.737.823,00 dinara. Ovo sve zvuči abnormalno mnogo, ali bez uporedne metode mi ne znamo da li je to mnogo ili nije. Mi smo posle toga, da bi uporedili podatke, zahtevali od Odeljenja za finansije  da nam dostavi izveštaj za 2011. i 2012. godinu kada je potupao drugi prvobranilac. Za 2011. godinu smo dobili da nije postojala pozicija samo sudski troškovi, već sudski troškovi i naknada štete za ujed psa, koji su u 2011. godini iznosili 6.374.000,00 dinara i u 2012. godini 6.908.000,00 dinara. Svi sudski troškovi i glavnica su više od  10 puta manji nego u ovom periodu“.

Gradski javni pravobranilac Vesna Bujić, navela je na sednici Gradskog veća da se celokupno rešenje za razrešenje prvobranioca zasniva na izveštaju Stručne komsije.

„Želim da ukažem da od 2.312 predmeta, koliko je stručna komisija imala u vidu, u izveštaj stručne komisije ukazano je da je Prvobranilaštvo postupalo mimo zakona, kako oni kažu, u 28 predmeta, za četiri godine rada. Mogu samo da napomenem da je ispušteno da se ukaže na jednu važnu činjenicu, da je za zaključenje sporazuma sa AD „Timočka televizija“ postojao nalog Prvobranilaštvu, koji je objavljen u Službenom listu grada Zaječara, da se takav sporazum sačini. Pravobranilaštvo je samo postupalo po nalogu koji je tada doneo Privremeni organ grada Zaječara. Vezano za zakup u periodu od 2010. godine do juna 2013. godine, mislim da je tako, to ne spada u moju nadležnost, niti sam ja mogla da pokrenem postupak za utvrđivanje i naplatu zakupnine, to je bio period za koji je postupao pravobranilac pre mene“, rekla Vesna Bujić i dodala:

„Marko je ispustio da ukaže na još jednu činjenicu jako važnu, a to je da je u vansudskom poravnanju stavljen član, gde jasno stoji  da se ugovarač odriče  prava da pokrene bilo koji postupak pred sudom. Zaista smatram da skrenute primedbe na moj rad u 26 predmeta od dve hiljade i nešto pregledanih predmeta, ne mogu da predstavljaju ocenu moje stručnosti“.

Na tvrdnju da se ugovarač odriče  prava da pokrene bilo koji postupak pred sudom, Marko Minić je izneo stav da je ta odredba ništavna jer niko ne može da se odrekne sudske zaštite.

„Iako stoji, niko nikad ne može da se odrekne sudske zaštite. Imali smo to u vidu, i imamo u vidu“, izričit je Minić.

O ovim odlukama konačnu reč daće odbornici na sednici Skupštine grada zakazanoj za petak.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Можете користити ове HTML ознаке и атрибуте: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>