Najnovije vesti
Home / Vesti / RASPISAN PRVI JAVNI POZIV ZA IPARD PODSTICAJE U OKVIRU MERE TRI, PREDVIĐENA SREDSTVA 880 MILIONA DINARA
RASPISAN PRVI JAVNI POZIV ZA IPARD PODSTICAJE U OKVIRU MERE TRI, PREDVIĐENA SREDSTVA 880 MILIONA DINARA

RASPISAN PRVI JAVNI POZIV ZA IPARD PODSTICAJE U OKVIRU MERE TRI, PREDVIĐENA SREDSTVA 880 MILIONA DINARA

ŠANSA ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE

Krajem marta, u okviru takozvane mere 3, objavljen je Prvi javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva za nabavku nove opreme. Za ove namene predviđena su novčana sredstva od blizu 880 miliona dinara. Prijavljivanje proizvođača trajaće do 28. maja 2018. godine.

-Investiranje i modernizacija prerađivačkih kapaciteta, kao deo strategije agrarne politike, u direktnoj je vezi sa povećanjem produktivnosti, konkurentnosti, kao i usvajanjem potrebnih pravila i standarda u poljoprivredi u pogledu zaštite životne sredine, bezbednosti hrane i kvaliteta proizvoda (GHP, GMP, HACCP i ISO), dobrobiti životinja, upravljanju otpadom, čime bi se olakšalo pozicioniranje domaćih proizvoda na tržištu i povećao izvoz. U takozvanom, sektoru za preradu mleka, pravna lica (privredna društva, zemljoradničke zadruge) i preduzetnici sa instaliranim dnevnim kapacitetima od 3 hiljade litara mleka do 100 hiljada moći će da konkurišu za dodelu podsticajnih sredstava. U sektoru za preradu mesa, donja granica kapaciteta klanja je 10 goveda, ili 50 svinja, ili 50 ovaca, odnosno 5 hiljada jedinki živine za 8 radnih sati i u skladu sa evropskim standardima. U sektoru voća i povrća, konkursom su podržana mikro, mala i srednja preduzeća koja žele izgradnju, proširenje i modernizaciju preradnih kapaciteta, kaže za ,,Timok“ Saša Stamenković, diplomirani inžinjer poljoprivrede za ekonomiku Poljoprivredno savetodavno stručne službe ,,Agroznanje“ Zaječar.

Za razliku od mere 1 koja obuhvata primarnu poljoprivrednu proizvodnju ( i gde visina podsticaja može ići od 60 do 80 odsto takozvanih prihvatljivih troškova), u meri 3 je ograničena na 50 odsto prihvatljivih troškova i još 10 odsto za investicije u upravljanju otpadom i otpadnim vodama.

Bez obzira na ukupnu vrednost, poljoprivrednik može da ostvari IPARD podsticaje ukoliko  investicija prelazi vrednost od 10 hiljada evra bez PDV-a, dok je gornja granica milion evra, osim kod prerade mleka gde je gornja granica dva miliona evra.

-U periodu sprovođenja IPARD programa korisnik podsticaja može ostvariti ukupan iznos od 2 miliona evra, u okviru više javnih poziva. Treba napomenuti da proizvođači ne mogu podnositi zahteve istovremeno u okviru iste mere, već se mora čekati završetak prethodne investicije po konkursu i konačna isplata. Ovo ne važi za investicije u okviru različitih mera. Tako da proizvođač može konkurisati, na primer,  za traktor (mera 1) i za liniju proizvodnje voćnih sokova (mera 3). Kada su u pitanju rokovi za odobravanje projekata, važno je napomenuti da to može da traje najduže do devet meseci od dana podnošenja zahteva, dok se za isplatu podsticaja može čekati  najduže do šest meseci od dana podnošenja zahteva za odobravanje isplate IPARD podsticaja. U međuvremenu, proizvođač realizuje svoju investiciju na način i u roku utvrđenom rešenjem o odobravanju projekta. Rok za samu realizaciju investicije nije propisan, već se u zavisnosti od vrste, složenosti investicije i okolnosti, utvrđuje od strane Uprave za agrarna plaćanja, u svakom pojedinačnom slučaju. Po pravilu rok za realizaciju investicije  za nabavku opreme i mehanizacije je najduže 6 meseci od dostavljanja rešenja, odnosno do dve godine za investicije u izgradnji objekata, dodaje Stamenković.

Inače, ovo je do sada treći javni poziv u okviru IPARD-a. Do kraja godine planirana su još dva, jedan koji obuhvata primarnu proizvodnju (mera 1) i još jedan za preradu (mera 3). Raspisivanje ovih konkursa predviđeno je za period jun-avgust.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Можете користити ове HTML ознаке и атрибуте: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>