Najnovije vesti
Home / Ritam grada / RASPISAN POZIV ZA DOSTAVLJANJE KANDIDATURA ZA IZBOR ČLANOVA PARLAMENTA PRIVREDNIKA RPK ZAJEČARSKOG I BORSKOG UPRAVNOG OKRUGA
RASPISAN POZIV ZA DOSTAVLJANJE KANDIDATURA  ZA IZBOR ČLANOVA PARLAMENTA PRIVREDNIKA RPK ZAJEČARSKOG I BORSKOG UPRAVNOG  OKRUGA

RASPISAN POZIV ZA DOSTAVLJANJE KANDIDATURA ZA IZBOR ČLANOVA PARLAMENTA PRIVREDNIKA RPK ZAJEČARSKOG I BORSKOG UPRAVNOG OKRUGA

Na osnovu Odluke o raspisivanju izbora za parlamente privrednika regionalnih privrednih komora i privredne komore, koju je doneo Upravni odbor Privredne komore Srbije, Izborna komisija Regionalne privredne komore Zaječarskog i Borskog upravnog okruga objavila je poziv za dostavjanje kandidature za izbor članova Parlamenta privrednika regionalne privredne komore Zaječarskog i Borskog upravnog okruga.

Prema teritorijalnom principu u Parlament privrednika Regionalne privredne komore Zaječarskog i Borskog upravnog okruga bira se ukupno 18 članova. Prijava kojom se ističe kandidatura za člana Parlamenta privrednika treba da se dostavi najkasnije do 3. maja.

Za članove Parlamenta privrednika mogu se kandidovati članovi Komore, koji uredno izvršavaju svoje članske obaveze, koji nisu upisani u Centralnu evidenciju privremenih ograničenja prava lica registrovanih kod organa nadležnog za vođenje privrednih registar,  imaju registrovano sedište, odnosno registrovan ogranak na području za koje je obrazovana Regionalna privredna komora Zaječarskog i Borskog upravnog okruga i dostave kandidaturu za članstvo u Parlamentu privrednika

Prijava se može  predati na pisarnici ili dostaviti poštom na adresu  Regionalna privredna komora Zaječarskog i Borskog upravnog okruga, Nikole Pašića 37, 19000 Zaječar ili elektronskim putem, u obliku skeniranog dokumenta, na elektronsku adresu  rpkza@pks.rs

Prijava mora obavezno sadržati pun naziv privrednog društva/registrovanog ogranka, matični broj privrednog društva,  ime i prezime predstavnika privrednog društva – kandidata za člana Parlamenta privrednika i ime i prezime zakonskog zastupnika privrednog društva (napisano štampanim slovima) i njegov potpis.

Članovi Komore koji imaju registrovano i sedište i registrovan jedan ili više ogranaka na području Regionalne privredne komore Zaječarskog i Borskog upravnog okruga, u Parlament privrednika mogu kandidovati samo jednog predstavnika. Izborna komisija proveriće  ispunjenost uslova i sačiniti listu kandidata prema redosledu prijema kandidatura. Na osnovu liste kandidata izborna komisija sačiniće  glasački listić i objaviće ga na internet portalu Regionalne privredne komore Zaječarskog i Borskog upravnog okruga www.rpkza.rs, najkasnije do 4. maja.

Članovi Komore glasaju izjašnjavanjem u pisanoj formi, zaokruživanjem rednog broja ispred imena kandidata na glasačkom listiću i potpisivanjem od strane zakonskog zastupnika. Svaki član Komore može glasati za najviše 18 kandidata. Članovi Komore koji imaju registrovano sedište i registrovan jedan ili više ogranaka na području Regionalne privredne komore Zaječarskog i Borskog upravnog okruga, mogu glasati samo jedanput.

Glasački listić dostavlјa se Izbornoj komisiji preko pisarnice, poštom na adresu  Regionalna privredna komora Zaječarskog i Borskog upravnog okruga, Nikole Pašića 37,19000 Zaječar  , ili elektronskim putem, u obliku skeniranog dokumenta, na elektronsku adresu  rpkza@pks.rs .

Glasački listić dostavlјa se najkasnije do 18. maja. Svi glasački listići primlјeni posle ovog roka smatraće se nevažećim, bez obzira na način dostavlјanja. Nevažeći glasački listić je nepopunjeni glasački listić, glasački listić koji je popunjen tako da se ne može utvrditi za kog kandidata se glasalo, glasački listić na kome je zaokruženo više kandidata od broja članova Parlamenta privrednika koji se bira po teritorijalnom principu i glasački listić koji nije potpisao zakonski zastupnik privrednog društva.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Можете користити ове HTML ознаке и атрибуте: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>