Najnovije vesti
Home / Vesti / Predstavljen Priručnik za identifikovanje prekograničnih projekata održivog planinskog turizma
Predstavljen Priručnik za identifikovanje prekograničnih projekata održivog planinskog turizma

Predstavljen Priručnik za identifikovanje prekograničnih projekata održivog planinskog turizma

U Negotinu je održana konferencija za štampu na kojoj je predstavljen Priručnik za identifikovanje prekograničnih projekata održivog planinskog turizma. Kroz realizaciju projekta „Carpathians Connects“, na osnovu izrađenih dokumenata i analiza na sastancima i debatama, definisani su prioritetni koraci aktera u planinskom turizmu koji se ogledaju u identifikaciji, pripremi i realizaciji zajedničkih prekograničnih projektata iz oblasti planinskog turizma.

Prekogranični projekti u planinskom turizmu su veoma specifični i za njih postoji veoma malo izvora finansiranja ili neke druge podrške. Fondovi Evropske unije su u ovom trenutku jedini realni izvori podrške ovakvim inicijativama i projektima. Zbog toga je i pripremljen “Priručnik za identifikovanje prekograničnih projekata održivog planinskog turizma”, koji je uglavnom usmeren ka EU fondovima i njihovim principima i uobičajenim pravilima. Priručnik je koncipiran u odnosu na pretpostavljene, potencijalne otvorene pozive za podnošenje projekata iz oblasti planinskog turizma u nekom od Programa transgranične ili prekogranične saradnje.

U ovom Priručniku (obzirom da je akcenat na korišećenje EU fondova u prekograničnoj saradnji) prekogranična saradnja se posmatra kao saradnja zemalja članica Evropske unije, zemalja koje imaju status kandidata i zemalja koje imaju status potencijalnih kandidata za članstvo u EU. Regionalna i teritorijalna saradnja podrazumeva podršku aktivnostima između zemalja koje dele zajedničku granicu, a zarad dostizanja ciljeva i donošenju pozitivnih promena. Prekogranična saradnja koju finansijski podržava EU nastala je na temeljima principa EU da granica bude tačka spajanja a ne tačka razdvajanja. Zbog svega navedenog je i nastao ovaj Priručnik.

On pruža mogućnost svakom zainteresovanom da uloži svoje vreme i sazna više o prekograničnim programima preko kojih se finansiraju projekti za razvoj planinskog turizma. Priručnik će biti od koristi: – Predstavnicima vlasti koje se bave planinskim turizmom u karpatskom prekograničnom području, – Institucijama i organizacijama koje posluju u oblastima životne sredine i turizma, – Profesionalcima koji se bave održivim turizmom i srodnim sektorima. Ovaj Priručnik daje smernice za kretanje od početne ideje za neki projekat, preko konkurisanja za EU fondove i realizacije, do zatvaranja projekta i povraćaja utrošenih finansijskih sredstava.Korisnici ovog priručnika će imati najbolji učinak ako svoje vreme opredele ka što većem angažovanju prema datim savetima.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Можете користити ове HTML ознаке и атрибуте: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>