Najnovije vesti
Home / Vesti / Sednica Skupštine grada Zaječara -OPOZICIJA NAJVIŠE RASPRAVLJALA O RADNOM VREMENU ZAJEČARSKIH KAFANA
Sednica Skupštine grada Zaječara -OPOZICIJA NAJVIŠE RASPRAVLJALA O RADNOM VREMENU ZAJEČARSKIH KAFANA

Sednica Skupštine grada Zaječara -OPOZICIJA NAJVIŠE RASPRAVLJALA O RADNOM VREMENU ZAJEČARSKIH KAFANA

Dnevni red jučerašnje sednice Skupštine grada dopunjen je sa tri tačke, pa se pred odbornicima na usvajanje našlo ukupno 28 odluka, a 29. tačka su bila odbornička pitanja. Jedna od najvažnijih odluka za usvajanje bila je Odluka o prvom dopunskom budžetu grada za 2018. godinu sa izmenom Kadrovskog plana, ali se o tome skoro duplo manje vremena raspravljalo, nego o izmenama Odluke o rasporedu radnog vremena obavljanja trgovisnke, ugostiteljske i zanatske delatnosti.  

Većinom glasova juče je suvojen prvi dopunski budžet grada Zaječara za 2018. godinu sa izmenom Kadrovskog plana za ovu godinu.

„Prihod iz budžeta uvećava se za 78.470.959,00 dinara, sopstveni prihodi indirektnih korisnika uvećavaju se za 108.985,00 dinara za Ustanovu CEKIT u likvidaciji i 500.000,00 dinara za Istorijski arhiv. Sredstva koja se dobijaju od Republike, uvećavaju se za 711.519,00 dinara, jer je kod Centra za socijalni rad zaključen ugovor na veći iznos nego što je prvobitno bilo planirano, i uvode se preneta sredstva iz prethodne godine za ustanovu CEKIT u likvidaciji, za Narodni muzej, kao i za Štab za izbeglice“, obrazložila je na sednici Gradskog veća Gabrijela Rituper Begić, iz Odeljenja za finansije i dodala:

„Uvećanja se odnose najviše na Gradsku upravu Zaječar, uveli smo dosta novih projekata koji će biti realizovani u toku ove godine. Ima ih poprilično: Plan detaljne regulacije kompleksa Nikoličevo, Urbanistički projekat Toplane na Kraljevici, nabavka Hajduk Veljkovog konaka, izrada projektne dokumentacije za Toplanu na Kraljevici, izrada projekta toplovodne mreže, izrada projektne dokumentacije za grejanje Doma kulture u Kotlujevcu, prerada projektne dokumentacije Vizitorskog centra, prerada projektne dokumentacije za regionalno naselje, projekat za građevinsku dozvolu Doma zdravlja u Kotlujevcu, izrada projektno-tehničke dokumentacije za školu Desanka Maksimović, nabavka horizontalne i vertikalne signalizacije u gradu, izrada projekta rekonstrukcije puta Salaš – Glogovica – Dubočane – Mala Jasikova, izrada projekta rekonstrukcije puta Marinovac – Stubal – Vrbica – Selačka reka. Biće uvećana sredstava za rekonstrukciju ulica u gradu, kako bi se rešile sve ulice koje su problematične. Radiće se i na izradi projekta za škole Stevan Mokranjac, Jelena Majstorović i za Pozorište, s obzirom na to da pripadaju jednoj zgradi. Predviđeno je da se škola u Dubočanu renovira, da se radi na izradi projekta Doma omladine i sporta. Za verske zajednice se uvećava aproprijacija, za optimizaciju sajta grada, za geomehaniku za potrebe projektovanja mosta, za toplane i druge objekte, završetak likvidacije javnih preduzeća i ustanova koje su započete još prošle godine ali zbog nekih sudskih postupaka nisu mogle da budu završene, povećava se aproprijacija za CEKIT u likvidaciji, za Pozorište u likvidaciji s obzirom  na to da se već zna njihov početni likvidacioni bilans“.

Odbornici su juče usvojili i Predlog Odluke o pristupanji izradi Plana detaljne regulacije banjsko-turističkog komlpeksa Nikoličevo, izmene Odluke o komunalnom uređenju na teritoriji grada, Predlog Odluke o okončanju postupka likvidacije nad Agencijom za ruralni razvoj Grljan u likvidaciji, dopunu i izmenu Odluke o okončanju postupka likvidacije nad Društvom sa ograničenom odgovornošću Biznis inkubator centar Zaječar u likvidaciji.

Zeleno svetlo datao je i na Početnom likvidacionom izveštaju Pozorišta Timočke krajine „Zoran radmilović“ u likvidaciji i Početnom likvidacionom izveštaju Ustanove Centar za kulturu i turizam „CEKIT“ – u likvidaciji. Usvojen je i otpis konverzija potraživanja grada Zaječara prema Građevinskom preduzeću „Mostogradnja“ a.d Beograd. Na osnovu Zakona o privatizaciji i na osnovu zaključka Vlade Republike Srbije, grad Zaječar vrši otpis ovom preduzeću u iznosu od 4.460,00 dinara a konverzija potraživanja u iznosu od 168.789,00 dinara.

Odbornici su juče izmenili Odluku o osnivanju Saveta za mlade grada Zaječara. Ovom Odlukom predviđeno je da stručne i administrativno – tehničke poslove za potrebe Saveta umesto Kancelarije za mlade, obavlja Kancelarija za lokalni i ekonomski razvoj grda Zaječara, u čijoj nadležnosti je i delatnost omladinske politike.

Najviše diskusije izazvala je Odluka o rasporedu radnog vremena obavljanja trgovinske, ugostiteljske i zanatske delatnosti.  Ovom izmenom predviđa se ograničenje radnog vremena u ugostiteljskim objektima za vreme održavanja zatvorenih skupova do 02,00 časa uz odobrenje nadležnog odeljenja i prethodnu saglasnost gradonačelnika. Prethodnom odlukom radno vreme u ugostiteljskim objektima za vreme održavanja zatvorenih skupova, moglo je da traje do 04,00 časa.

Odbornici su juče jednoglasno usvojili izmenu Odluke o zaštiti arteskih i subarteskih česama na teritoriji grada i na Program kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji grada za 2018. godinu.

Saglasnost je data i na Rešenje o prenosu prava korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Osnovnoj školi „Hajduk Veljko“, na izmenu Rešenja o prenosu prava korišćenja pokretne stvari u javnoj svojini grada Zaječara, na Rešenje o prenosu prava korišćenja sredstava u javnoj svojini Ustanovi Narodno pozorište Timočke krajine – Centar za kultuu „Zoran Radmilović“.

Usvojeni su i planovi rada i finansijski planovi za ovu godinu nekoliko ustanova u gradu, kao i Pravilnik o radu u JKP „Timok održavanje“ i Statut Javnog preduzeća za planiranje, projektovanje, izgradnju i nadzor „Urbanizam i izgradnja“.

Odbornici su juče usvojili i tri nove tačke dnevnog reda: Predlog godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za ovu godinu, Predlog programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike ruralnog razvoja grada za 2018. godinu i izmene i dopune Poslovnika Skupštine Grada Zaječara koji će biti primenjivani od 14. maja.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Можете користити ове HTML ознаке и атрибуте: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>