Najnovije vesti
Home / Negotin / Negotin: Održano opštinsko veće -Evo ko ostvaruje pravo na besplatan prevoz, gde nije dozvoljeno javno okupljanje…
Negotin: Održano opštinsko veće -Evo ko ostvaruje pravo na besplatan prevoz, gde nije dozvoljeno javno okupljanje…
Foto: negotin.rs

Negotin: Održano opštinsko veće -Evo ko ostvaruje pravo na besplatan prevoz, gde nije dozvoljeno javno okupljanje…

Na početku sednice, nakon obrazloženja Goluba Rajića , direktora JKP „Badnjevo“ i razmatranja nacrta utvrđen je predlog Rešenja o davanju saglasnosti na prvu izmenu i dopunu programa poslovanja sa finansijskim planom Javnog preduzeća za komunalne delatnosti „Badnjevo“ Negotin za 2016. godinu. Izmena i dopuna odnosi se na projekciju rashoda u 2016. godini, gde se umanjuju troškovi bruto zarada, a u istom iznosu se dodaje nova stavka za otpremnine radnika. Kako jedan trošak zamenjuje drugi, ne remeti se konačan iznos planiranih rashoda.

Opštinsko veće je nakon izlaganja direktora javnih ustanova prihvatilo i izveštaje o radu sa finansijskim planovima za 2015. godinu, Muzeja Krajine, Istorijskog arhiva, Doma kulture „Stevan Mokranjac“, Narodne biblioteke „Dositej Novaković“, Turističke organizacije opštine Negotin i Centra za socijali rad.

Nakon razmatranja nacrta većnici su utvrdili i predlog Odluke o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije koridora dalekovoda 110kV između TS 110/35kV „Mosna“ i TS 110/35kV „Nikine vode“, deonica na teritoriji opštine Negotin. Povod za izradu ovih izmena i dopuna Plana je obezbeđenje prihvatljive sigurnosne udaljenosti između planiranih dalekovoda i vetrogeneratora planiranih u sklopu vetroparka „Nikine vode“ ne teritoriji naše opštine.

Nakon donošenja Zaključka o povlačenju utvrđenog predloga Odluke o dopuni Odluke o lokalnim komunalnim taksama na teritoriji opštine Negotin sa sednice veća od 3. marta, utvrđen je novi predlog Odluke o lokalnim komunalnim taksama u opštini Negotin. Novom Odlukom precizira se rok za plaćanje lokalne komunalne takse za Tarifne brojeve 1 i 2, odnosno za isticanje firme na poslovnom prostoru i korišćenje reklamnih panoa uključujući isticanje i ispisivanje firme van poslovnog prostora na objektima i prostorima koji pripadaju opštini. Predloženom Odlukom se određuje i visina novčanih kazni. Utvrđen je i predlog Odluke o lokalnim administrativnim taksama kojom se uvode lokalne administrativne takse za spise i radnje u upravnim stvarima, kao i za druge spise i radnje koje organi opštine Negotin izdaju odnosno obavljaju u okviru poslova iz svoje izvorne nadležnosti.

Veće je utvrdilo i predlog Odluke o boravišnoj taksi opštine Negotin. Ovom Odlukom uvodi se obaveza plaćanja, utvrđuje se visina, rokovi, način plaćanja, korišćenja boravišne takse kao izvornog javnog prihoda opštine Negotin, kao i nadzor nad primenom odluke. Odlukom je boravišna taksa utvrđena na iznos od 70 dinara dnevno.

Članovi Opštinskog veća usvojili su i predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o pijacama na teritoriji opštine Negotin. Razlog donošenja ove Odluke je usklađivanje važeće Odluke sa slučajevima koji se pojavljuju na terenu. Izmenom i dopunom promenjeni su i iznosi kazni koje skupštine opštine mogu propisati svojim odlukama.

Veće je utvrdilo i predlog Odluke o javnom okupljanju na teritoriji opštine Negotin kojom se utvrđuje prostor na kome nije dozvoljeno javno okupljanje više od 20 lica radi izražavanja, ostvarivanja i promovisanja državnih, političkih, socijanih i nacionalnih uverenja i ciljeva, drugih sloboda i prava u demokratskom društvu. Stupanjem na snagu ove odluke, javno okupljanje neće biti dozvoljeno na mestu na kojem preti opasnost od nastupanja ugrožavanja bezbednosti ljudi i imovine, javnog zdravlja, morala, prava drugih ili bezbednosti Republike Srbije.

Na 65. sednici Opštinskog veća usvojen je i predlog Odluke o besplatnom prevozu određenih kategorija putnika na teritoriji opštine Negotin. Ovom Odlukom, pravo na besplatan prevoz ostvaruju deca i njihovi pratioci radi pohađanja pripremnog predšolskog programa na udaljenosti većoj od dva kilometra od sedišta škole, svi učenici osnovnih i srednjih škola, na udaljenosti većoj od četiri kilometra od sedišta škole, deca i učenici sa smetnjama u razvoju, kao i njihovi pratioci i zaposleni u školama.

Na današnjoj sednici utvrđen je i predlog Odluke o matičnim područjima, na osnovu koje će teritorija naše opštine biti podeljena na devet umesto osam matičnih područja, Novo matično područje je Urovica za naseljena mesta Urovicu i Slatinu.

Veće je utvrdilo i predlog Odluke o utvrđivanju zakupnina i naknade za korišćenje poslovnog prostora u svojini opštine Negotin., kojom se utvrđuje način i postupak utvrđivanja zakupnine i naknade za poslovni prostor u opštinskoj svojini.

Većnici su dali i saglasnost na Odluku Nadzornog odbora JKP „Badnjevo“ na plan postavljenja prodajnih mesta na zelenoj pijaci i Odluku o raspisivanju licitacije za period 01.04.2016. – 28.02.2017. godine. Licitacija će biti održana 30. marta za preostalih 95 tezgi i 16 vitrina.

Veće je razmatralo i odobrilo sredstva po zahtevima građana.

Izvor: negotin.rs

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Можете користити ове HTML ознаке и атрибуте: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>