Najnovije vesti
Home / Ritam grada / Odbornici odlučili: VEĆA CENA VODE I SMEĆA, UTVRĐENE CENE POREZA, UGAŠENO POZORIŠTE, ZAVRŠAVAJU SE LIKVIDACIJE
Odbornici odlučili: VEĆA CENA VODE I SMEĆA, UTVRĐENE CENE POREZA, UGAŠENO POZORIŠTE, ZAVRŠAVAJU SE LIKVIDACIJE

Odbornici odlučili: VEĆA CENA VODE I SMEĆA, UTVRĐENE CENE POREZA, UGAŠENO POZORIŠTE, ZAVRŠAVAJU SE LIKVIDACIJE

U Zaječaru je večeras posle devetočasovnog zasedanja završena sedma po redu sednica Skupštine Grada. Pred odbornicima se našlo čak 49 tačaka o kojima se raspravljalo i glasalo od 10.00 sati ujutru. Dnevni red koji je imao 39 tačaka, neposredno pred sednicu dopunjen je sa još deset pa je trebalo oko sat vremena da se on usvoji, jer je opozicija imala primedbe zbog malo vremena za pregled materijala. Većina tema sa dnevnog reda  je od velikog značaja za funcionisanje grada i građana pa se o njima opširno i raspravljalo, dopunski budžet, porez na imovinu, likvidacije nad javnim preduzećima i ustanovama, ukidanje Pozorišta, grejanje, cena smeća koja je korigovana za 19 odsto, kao i cena vode koja je uvećana za oko 30 odsto.

Odbornici su danas usvojili četvrti dopunski budžet Grada Zaječara za 2017. godinu sa izmenom Kadrovskog plana za ovu godinu. Kako je predviđeno nacrtom usvojenim na poslednjoj sednici Gradskog veća, ovom odlukom ukupan budžet uvećava se za oko 5,5 miliona dinara. Usvojene su i izmene odluka o naknadama odbornika, članova Gradskog veća i članova radnih tela Skupštine i Gradskog veća, a utvrđene su i  cene kvadratnog metra nepokretnosti po zonama, koje će se primenjivati od 1. januara naredne godine. Takođe je doneta Odluka o izmeni odluke o pokretanju postupka likvidacije nad JP Urbanizam, o okončanju postupka likvidacije nad Centrom za kulturu, ustanovom Gitarijada, Objedinjena naplata i o preuzimanju prava i obaveza preduzeća i ustanova u likvidaciji, Objedinjene naplate, Gradskog saobraćajnog preduzeća, Fondacije za podsticaj rađanja, Biznis incubator centra i Agencije za ruralni razvoj Grlljan. Odbornici su dali zeleno svetlo na ukidanje ustanove Centar za kulturu i turizam CEKIT, na osnivanje Turističke organizacije, kao i na odluku o ukidanju Pozorišta.

Saglasnost je data i na cenu grejanja, koja je ostala na prošlogodišnjem nivou, iako je na tu odluku primedbe imao najviše gradonačelnik Zaječara Boško Ničić. Zato su odbornici  većinom glasova usvojili odluku da cena smeća bude povećana za oko 19 odsto, a vode za oko 30 odsto.

Na današnjoj sednici usvojen  je i način pokrića gubitka JKSP Zaječar, razrešen je i imenovan urednik Službenog lista grada pa će umesto Milana Blagojevića ovaj posao obavljati Marko Minić. Imenovana je Komisija za stipendiranje studenata grada, imenovani predsednici i članovi Nadzornih odbora JKSP, Higijene, Vodovoda i Zaječarparkinga. Data je saglasnost na Odluku o raspodeli dobiti Higijene, po finansijskom izveštaju, usvojen je i izveštaj o poslovanju ovog preduzeća za prošlu godinu, razrešeni su i imenovani novi članovi školskih odbora.

Za novog direktora Narodnog muzeja u Zaječaru umesto dr Dejana Krstića  imenovana je  dr Maja Živić, diplomirani arheolog. Razmatran je i ovogodišnji devetomesečni izveštaj izvršenja budžeta, kao i zapisnici budžetske inspekcije grada.

Odbornici su raspravljali o dopuni Odluke o socijalnoj zaštiti građana na teritoriji grada Zaječara kojom je  predviđeno angažovanje ličnog pratioca deteta koji će biti dostupan detetu sa invaliditetom, odnosno sa smetnjama u razvoju kome je potrebna podrška za zadovoljenje osnovnih potreba u svakodnevnom životu. Ova tačka nije usvojena, kao ni amandman opozicione odbornice Marice Dimitrijević. Ona nije mogla da bude usvojena, iako su svi saglasni da se uvede lični pratioc deteta,  jer odluka nije budžetirana i ne zna se koliko bi to koštalo.

Takođe je odbijen amandman opozicionog odbornika Milloša Stojadinovića o izmeni Odluke o dodatnoj zaštiti porodilja na teritoriji grada, jer za to nisu predviđena sredstva.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Можете користити ове HTML ознаке и атрибуте: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>