Najnovije vesti
Home / Vesti / Juče zasedao gradski parlament -OSNOVANO PREDUZEĆE „URBANIZAM I IZGRADNJA“
Juče zasedao gradski parlament -OSNOVANO PREDUZEĆE „URBANIZAM I IZGRADNJA“

Juče zasedao gradski parlament -OSNOVANO PREDUZEĆE „URBANIZAM I IZGRADNJA“

U Zaječaru je juče održana 10. sednica Skupštine grada Zaječara na čijem dnevnom redu se našlo 17 tačaka. Odbornici su izmenili odluku o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća „Održavanje“, usvojili Odluku o osnivanju Javnog preduzeća za planiranje, projektovanje, izgradnju i nadzor „Urbanizam i izgradnja“, usvojili Predlog programa za sprovođenje mera za podsticanje rađanje dece na teritoriji grada Zaječara. 

Na jučerašnjoj sednici većinom glasova izmenjena je Odluka o obrazovanju Saveta za zdravlje grada Zaječara i usvojena Odluka o organizovanju, finansiranju i uslovima rada Savetnika za zaštitu prava pacijenata.

U Odluci o obrazovanju Saveta za zdravlje grada Zaječara navodi se da će zbog prestanka radnog odnosa pojedinih članova, Savet činiti Slađana Karan i Marko Đuričić, kao pedstavnici lokalne samouprave, Branislav Andrejević i Suzana Krstić, predstvanici udruženja građana iz redova pacijenata, dr Slađana Joković Krtsić, predstavnik Doma zdravlja u Zaječaru, dr Miljan Jović, predstavnik Opšte bolnice u Zaječaru, dr Dijana Miljković, predstavnik Zavoda za javno zdravlje „Timok“ Zaječar i Gordana Vukić, predstavnik Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Filijale za zaječarski okrug. Za obavljanje poslova Savetnika pacijenata izabrana je Jasmina Gačević Mladenović, diplomirani pravnik iz Zaječara.

Odbornici su na skupštinskom zasedanju usvojili i Odluku o osnivanju Ustanove za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju, kao i Odluku utvrđivanju vremena i uzroka smrti lica umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti.

Jednoglasno je usvojen i Predlog Odluke o obrazovanju Komisije za ravnopravnost polova kao i Predlog programa za sprovođenje mera za podsticanje rađanje dece na teritoriji grada Zaječara. Ovim programom predviđeno je, između ostalog, raspisivanje Konkursa za dodelu finansijskih sredstava za lečenje steriliteta i vantelesnu oplodnju, po donošenju Odluke Skupštine grada Zaječara.

Većinom glasova usvojen je i Predlog Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za planiranje, projektovanje, izgradnju, nadzor „Urbanizam i izgradnja“ Zaječar, kao i Predlog Odluke o izmeni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća „Održavanje“ Zaječar.

„Vreme je da se konačno uvede red u nešto što se zove održavanje grada i da se zaokruže poslovi koje je nekada radila Direkcija za izgradnju grada Zaječara. Deo poslova je prenet na neka druga javna preduzeća, a deo poslova treba da preuzme ovo javno preduzeće „Urbanizam i izgradnja“ Zaječar. Osnovno je da počne zaključivanje ugovara građana o zajedničkoj izgradnji što sada nema ko da radi ili rade neodgovarajuće firme. Bez ikakve osnove je preduzeće“Parking servis“ obavljalo poslove horizontalnog i vertikalnog obeležavanja saobraćajnica.  Mislimo da je mnnogo jeftinije i da će se postići uštede time što ćemo posao letnjeg održavanja poveriti našem javnom preduzeću, koje će posao dobijati samo ako je konkurentnije na tržištu u odnosu na privatne  ponuđače.  Što se konkretno tog posla tiče, ulice su nam u lošem stanju, posebno ulice u selima, u rubnim delovima grada, pa i saobraćajnice u centralnim delovima grada. Neke akcije pokazuju kakvi su nam bili nadzorni organi koji su potpisivali nešto što je nekvalitetno urađeno ili uopšte nije urađeno a plaćeno je. Nadamo se da ćemo to sve rešiti formiranjem ovog preduzeća, kome je, između ostalog i nadzor deo poslova, u kome treba da rade inžinjeri, kvalitifikovani ljudi ali i ostali radnici“, rekao je juče gradonačelnik Ničić  i dodao:

„Mi ćemo verovatno u jednom trenutku izaći sa aktom o javno – privatnom partnerstvu gde neka firma velika treba da odradi posao za veliki novac, za duži vremenski period, a ne da krparimo više puteve i to će biti transparentno pred vama i vi ćete odlučivati“.

I odbornici opozicije su saglasni da treba uvesti red u funkcionisanje grada.

„Nadam se da će oni koji budu izabrani, savesno obavljati svoj posao jer smataram da je uvek najodgovorniji za stanje u preduzeću onaj ko vodi preduzeće jer on treba da bude svestan da je njegov prvi interes stanje u tom preduzeću a ne politički i drugi interesi, tako da se nadam da ovo preduzeće neće doživetu sudbinu drugih preduzeća kakve smo slučajeve imali, nadam se da ćemo bolje birati kadrove“, istakao je Miloš Stojadinović iz koalicije „Pobeda za naš grad“.

Diskutujući o ovoj temi odbornik Nenad Ristović je zamerio zbog nedovoljnog vremena da se materijal za ovako važnu odluku razmotri.

„Ovo je najvažnija tačka dnevnog reda danas, osnivamo preduzeće koje će moći da započne potpisivanje ugovora sa građanima, da raspiše tender da se prijavi neko, da vrši nadzor tih radova, da ukoliko nije urađeno kako treba vrati firmu da to doradi ili pred sudom pokrene postupak. Da bi se desilo, šta, kad uradimo ulicu da ona ima garanciju i da se ne desi da posle šest meseci menjamo gornji sloj asfalta. Ovo je jako bitan akt i jako mi je žao što nisam naišao na razumevanje od predsednika Skupštine grada. Za ovo je trebalo dati bar pola sata, sat, pre ove Skupštine, da sednemo i popričamo o ovome. Ako Direkcija za izgradnju ode u likvidaciju, 380 miliona dinara ide na teret budžeta grada Zaječara, isto se može desiti i sa ovim preduzećem“, rekao je Ristović.

Na skupštinskom zasedanju usvojena je i Odluka o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine grada Zaječara javnim nadmetanjem. Ovom odlukom otuđuje se katastarska parcela u Hajduk Veljkovoj ulici u Zaječaru, ukupne površine 0,55 hektara, javnim nadmetanjem radi izgradnje poslovne zgrade za pruženje usluga u drumskom prevozu putnika pravnom licu „Nikolić prevoz“, kao najpovoljnijem i jedinom ponuđaču uz naknadu od 4.192.992,20 dinara.

Odbornici su usvojili i Predlog Rešenja o prenosu prava korišćenja pokretne stvari u javnoj svojini grada Zaječara. Ovom odlukom pravo korišćenja specijalnog vozila „Korpa“ prenosi se od JKP „Održavanje“ Javnom komunalnom stambenom preduzeću „Zaječar“ radi obezbeđivanja javnog osvetljenja kao komunalne delatnosti od opšteg interesa.

Juče je usvojena i izmena Odluke o okončanju postupka likvidacije nad  Fondacijom za podsticanje rađanja dece u likvidaciji, kao i Predlog Odluke o izmeni Odluke o osnivanju Ustanove Narodno pozorište Timočke krajine – Centar za kulturu „Zoran Radmilović“ Zaječar. Odbornici su dali saglasnost i na Predlog Rešenja na Statut Ustanove Narodno pozorište Timočke krajine – Centar za kulturu „Zoran Radmilović“ Zaječar.

Usvojen je i Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod“ Zaječar za 2018. godinu, a Svetlana Lukić diplomirani pravnik iz Zaječara postavljena je za vršioca funkcije Pravobranioca grada Zaječara na period od šest mesec.

Zbog ukazane potrebe da se izabere član Gradskog veća grada Zaječara koji bi bio zadužen za praćenje i realizaciju projekata finansiranih iz donacija Evropske unije, na sednici je imenovan novi član Gradskog veća koji će se baviti tim oblastima, Aleksanadr Petrović, diplomirani ekonomista iz Zaječara.

Aleksandar Petrović završio je Ekonomski fakultet. U periodu od marta 2002. godine do avgusta 2006. radio je u Radio televiziji Zaječar kao marketing menedžer, a u periodu od avgusta 2006. do marta 2012. godine radio je u svojoj struci u više preduzeća: Carlsberg Srbija, Telenor, Radio televizija F kanal, a od 2011. godine vlasnik je preduzeća AS Media.

Odbornici Koalicije “Pobeda za naš grad“ podneli su juče nekoliko predloga odluka, među kojima je i Predlog Odluke o dodeli bespovratnih sredstava preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima sa teritorije grada Zaječara za nabavku mašina i opreme, koji je na jučerašnjem skupštinskom zasedanju, odbijen.  Koalicija “Pobeda za naš grad“ smatra da bi donošenje ove odluke bio prvi korak u smeru ponovnog uspostavljanja poverenja između zaječarskih privrednika i Gradske uprave.

„Imajući u vidu izuzetnu potrebu grada za privrednim razvojem, ali i podsticanjem privrednih aktivnosti, kao i nužnosti ostvarenja politike zapošljavanja našeg grada, i podstaknuti činjenicom da je predlogom budžeta za 2018. za razvoj preduzetništva predviđeno svega 1.500.000 dinara, što je približno iznosu godišnje bruto zarade pomoćnika gradonačelnika za razvoj preduzetništva, smatramo za krajnju nužnost donošenje ovakve i sličnih odluka. Donošenje ovakve odluke bio bi prvi korak u smeru ponovnog uspostavljanja poverenja između zaječarskih privrednika i Gradske uprave, koje je u prethodnim godinama potpuno izgubljeno nepopularnim merama koje je gradska vlast donosila“, istakao je Nenad Ristović, lider koalicije „Pobeda za naš grad“.

Ovu odluku, iz razloga što nije adekvatno pripremljena, kako se čulo na sednici, odbornici nisu uvrstili u dnevni red.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Можете користити ове HTML ознаке и атрибуте: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>