Najnovije vesti
Home / Vesti / Gradsko veće usvojilo treći rebalans budžeta
Gradsko veće usvojilo treći rebalans budžeta

Gradsko veće usvojilo treći rebalans budžeta

Na danas održanoj sednici Gradskog veća u Zaječaru, usvojen je Nacrt Odluke o trećoj izmeni i dopuni budžeta grada Zaječara za 2019. godinu.

„Budžet se umanjuje za 209 miliona i 818 hiljada dinara, tako da ukupno formirana sredstva budžeta iz svih izvora iznose 2.941.682.508,68 dinara. Razlog za izmene i dopune je smanjenje prihoda i primanja, takođe i aneksiranje ugovora prema Republičkoj direkciji za robne rezerve, za preuzeti mazut iz ranijih godina. Neke pozicije su povećane, neke su smanjene“, istakla je Valentina Đuričić, načelnica Odeljenja za budžet i finansije.

Na sednici je usvojen Nacrt Odluke o pristupanju izradi Plana detaljne regulacije bloka između ulica Generala Gambete, Krfske, Pana Đukića i Bulevara doktora Zorana Đinđića, kao i nacrti odluka o boravišnoj taksi i postavljanju manjih montažnih objekata na javnim površinama.

Većnici su dali saglasnost na program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Timok – održavanje“ za 2020. godinu, kao i saglasnost na poseban program korišćenja subvencija iz budžeta grada tom preduzeću.  Vice Lalić, v.d. direktora Timok održavanja je na sednici istakao da finansijki pokazatelji ali i procena govore o tome, da će gubitak koji je ostvaren 2018. godine, biti pokriven ali da će biti ostvaren i dobitak.

„2019. godinu ćemo sigurno završiti pozitivno. Naša procena jeste da ćemo završiti sa dobitkom od 3 miliona dinara, koliko če to tačno biti, znaćemo na kraju godine. Za narednu godinu smo planirali da poboljšamo nivo usluga u svim delatnostima kojima se bavimo. Pozicije prihodne i rashodne strane za narednu godinu su uglavnom iste kao i 2019. godine, jedina veća stavka koja se razlikuje u odnosu na 2019. godinu, a tiče se rashoda, jeste nabavka osnovnih sredstava. Ta pozicija je u ovoj godini iznosila 2 miliona dinara, u narednoj godini taj iznos je povećan na 8 miliona dinara. Planiramo da u prvom kvartalu naredne godine nabavimo novu mehanizaciju. Kada je reč o posebnom programu poslovanja, on se odnosi na potencijalnu potrebnu Grada za radom zatvorenog bazena. Sav iznos subvencija odnosi se na rad zatvorenog bazena, a ne na redovno poslovanje našeg preduzeća“, rekao je Lalić.

Na sednici je data saglasnost i na program poslovanja i pravilnik rada Javnog preduzeća za planiranje, projektovanje, izgradnju i nadzor „Urbanizam i izgradnja“ za narednu godinu, kao i saglasnost na poseban program korišćenja sredstava iz budžeta grada Zaječara po osnovu subvencija tom javnom preduzeću.

Većnici su dali saglasnost i na programe poslovanja za narednu godinu javnih preduzeća „Vodovod“, „Zaječarparking“, „Higijena“, kao i stambenog preduzeća „Zaječar“ .

Na sednici su usvojeni i nacrti rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola „Desanka Maksimović“, „Đura Jakšić“ i „Vladislav Petković Dis“. Zeleno svetlo je dato i na pokretanje postupka pribavljanja seoskih kuća sa okućnicom u javnu svojinu Grada Zaječara, neposrednom pogodbom, kao i na obrazovanje Komisije za sprovođenje postupka pribavljanja seoskih kuća sa okućnicom.

Većnici su usvojili i Zaključak o utvrđivanju Predloga programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu i unapređivanje životne sredine grada Zaječara za 2020. godinu,  Zaključak o utvrđivanju Predloga programa kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji grada Zaječara za narednu godinu, kao i Rešenje o obrazovanju žalbene komisije.

Na sednici je izmenjen pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Pravobranilaštvu grada Zaječara, Budžetskoj inspekciji i Službi za internu reviziju grada Zaječara.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Можете користити ове HTML ознаке и атрибуте: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>