Najnovije vesti
Home / Vesti / GRADSKO VEĆE usvojilo četvrti dopunski budžet
GRADSKO VEĆE usvojilo četvrti dopunski budžet
Foto: Ilustracija

GRADSKO VEĆE usvojilo četvrti dopunski budžet

U Zaječaru je danas održana sednica Gradskog veća, na kojoj je usvojena Odluka o četvrtoj izmeni i dopuni budžeta grada Zaječara za 2018. godinu. 

„Pravni osnov za donošenje ove odluke je sadržan u Zakonu o budžetskom sistemu, tačnije u članu 63, gde je dozvoljena Izmena i dopuna prihoda i primanja, i rashoda i izdataka, kako naviše tako i naniže, ili i zadržavanje na istom nivou. Moram reći da ova četvrta izmena budžeta grada je samo u izmenama kod prihoda i primanja, za one prihode koji su više ostvareni tokom ovog perioda,  morali smo neke poreske prihode da uvećamo za iznose koji se očekuju do kraja godine. Tako da smo u prihodnom delu, za 17,3 miliona dinara uvećali neke poreze, ali smo zato smanjili primanja od prodaje nepokretnosti za 17,3 miliona dinara tako da se izvršilo smanjnje samo u jednom delu,  u drugom delu povećanje i prihodi su ostali iz izvora 01 nepromenjeni“, navela je u obrazloženju Valentina Đuričić, načelnica Odeljenja za budžet i finansije i dodala:

„Ovaj četvrti budžet ostaje u iznosu, od 2.232.242.408,00 dinara. Što se tiče dela rashoda i izdataka, moram reći da se i u tom delu, gde su budžetska sredstva, izvor 01 je ostao nepromenjen, a da smo samo izvršili preraspodelu u okviru pozicija koje nisu bile planirane ili nisu bile planirane u dovoljnom iznosu, za 40,3 miliona dinara, tačnije za 1,8%. Što se tiče povećanja budžeta, ali kod izvora 07 i izvora 08, došla je do povećanja u iznosu od 9.433.100,00 dinara,  zbog toga što smo uvećali sredstva za dobijene nove projekte. Mi smo dobili od ministartsva jedan projekat „Femino“, koji se odnosi na inovaciju preduzetništva, tačnije na žensko zapošljavanje,  u iznosu od 5.413.900,00 dinara, zatim smo dobili za detaljnu regulaciju Banjsko-turističkog kompleksa Nikoličevo 1,6 miliona dinara. Takođe, 1,3 milona dinara dobićemo za saniranje vlage u Istorijskom Arhivu i dobili smo 705.200 dinara kod Narodnog muzeja za projekat koji je aplicirano kod Ministarstva kulture.  Takođe i Matična biblioteka je dobila 336.000 dinara. Dakle, u tom delu smo uvećali budžet, tako da nam nakon ove četvrte dopune i izmene, sa svim prihodima i primanjima, izdacima i rashodima budžet iznosi 2.661.298.305,00 dinara“.

Na sednici su usvojene i odluke o okončanju postupka likvidacije nad Pozorištem Timočke krajine „Zoran Radmilović“- u likvidaciji Zaječar i  Javnim komunalnim preduzećem Gradsko saobraćajno preduzeće „Zaječar“- u likvidaciji.

Većnici su usvojili i Odluku o pristupanju izradi Lokalnog akcionog plana za Rome grada Zaječara, Rešenje o davanju saglasnosti na treću izmenu Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Timok- održavanje“ Zaječar za 2018. godinu, Rešenje o usvajanju Izveštaja o realizaciji godišnjeg plana rada Predškolske ustanove „Đulići“ za radnu 2017/2018. godinu, a data je i saglasnost na godišnji plan rada te ustanove.

Na današnjom zasedanju usvojen je Nacrt Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog komunalno-stambenog preduzeća „Zaječar“.

Vladimir Đuričić, razrešen je funkcije vršioca dužnosti direktora Ustanove Narodno pozorište Timočke krajine – Centar za kulturu „Zoran Radmilović“ u Zaječaru, a zatim i imenovan za direktora te ustanove.

Većnici su svojili Rešenja o davanju saglasnosti na drugu izmenu i dopunu finansijskog plana za 2018. godinu Centra za socijalni rad „Zaječar“, kao i Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju ekonomske cene usluga koje pruža Centar za socijalni rad za ovu godinu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Можете користити ове HTML ознаке и атрибуте: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>