Najnovije vesti
Home / Ritam grada / Gradsko veće: Budžet Zaječara uvećava se za 5,5 miliona dinara, od 1. januara skuplje izvoženje smeća, novi direktor Narodnog muzeja…
Gradsko veće: Budžet Zaječara uvećava se za 5,5 miliona dinara, od 1. januara skuplje izvoženje smeća, novi direktor Narodnog muzeja…

Gradsko veće: Budžet Zaječara uvećava se za 5,5 miliona dinara, od 1. januara skuplje izvoženje smeća, novi direktor Narodnog muzeja…

ČETVRTIM REBALANSOM BUDŽET GRADA ZAJEČARA UVEĆAVA SE ZA 5,5 MILIONA DINARA  – OD 1. JANUARA IZVOŽENJE SMEĆA SKUPLJE ZA 19 ODSTO - MAJA ŽIVIĆ NOVI DIREKTOR NARODNOG MUZEJA „ZAJEČAR“

Na sednici Gradskog veća održanoj juče u Zaječaru usvojen je Nacrt odluke o četvrtom dopunskom budžetu Grada Zaječara za 2017. godinu. Ovom odlukom ukupan budžet uvećava se za oko 5,5 miliona dinara.

„Na osnovu izveštaja ovlašćenog eksternog revizora koji je dao konačan izveštaj javnih preduzeća u likvidaciji (Agencije za ruralni razvoj, Biznis inkubator centra, Fonda za posticaj rađanja dece) mi smo morali da odobrimo posebne projekte i da te troškove, na osnovu tog izveštaja razvrstamo po stavkama i vrstama. Pored toga, i drugi korisnici su imali potrebu za preraspodelom aproprijacija, s obzirom da je kraj godine i da je već izvesno koji će se troškovi realizovati, a koji neće. Takođe, zbog čestih blokada bilo je potrebno da se vrši usklađivanje zbog sudskih troškova i kamata, po sudskim presudama“, navela je u obrazloženju Gabrijela Rituper Begić iz Odeljenja za budžet i finansije i dodala:

„Krajnji rezultat je da se ukupan budžet uvećava za 5.493.520 dinara, što se odnosi na ostale izvore finansiranja, na njihove sopstvene prihode, na transfer od drugog nivoa vlasti, odnosno na namenska sredstva koja su korisnici dobili od Republike i dobrovoljne transfere od fizičkih i pravnih lica, odnosno na donacije koje su ti korisnici dobili“.

Na jučerašnjoj sednici članovi Gradskog veća dali su saglasnost na izmenu Odluke o davanju u zakup poslovnih prostorija Grada Zaječara, kao i saglasnost na dopunu Odluke o soscijalnoj zaštiti građana na teritoriji grada Zaječara koja predviđa angažovanje ličnog pratioca deteta koji će biti dostupan detetu sa invaliditetom, odnosno sa smetnjama u razvoju kome je potrebna podrška za zadovoljenje osnovnih potreba u svakodnevnom životu.

Kako se navodi u obrazloženju, u praksi se pojavila potreba za dobijanje usluga ličnog pratioca, a Zakonom o socijalnoj zaštiti je propisano da usluge podrške za samostalan život obezbeđuje jedinica lokalne samouprave.

Prema odluci gradskih većnika, usluga redovnog izvoženja smeća u Zaječaru od 1. januara 2018. godine, poskupljuje u proseku za 19 odsto. Kako se navodi u obrazloženju, ova korekcija cena je neophodna da bi se zadržao kvalitet i kvantitet usluga i izvršilo ulaganje u kupovinu potrebne mehanizacije.

Gradski većnici usvojili su juče i Nacrt rešenja o prestanku mandata vršioca dužnosti direktora Narodnog muzeja „Zaječar“. Naime, dr Dejanu Krstiću prestaje funkcija v.d direktora Narodnog muzeja zbog isteka mandatata na koji je imenovan, a na konkurs za izbor direktora ovog muzeja prijavila su se dva kandidata čije su prijave ocenjene kao blagovremene i potpune, dr Dejan Krstić i dr Maja Živić.

Upravni odbor Narodnog muzeja „Zaječar“ predložio je, nakon obavljenih razgovora sa kandidatima, da Skupština grada imenuje Maju Živić za direktora Narodnog muzeja „Zaječar“.

Konačnu reč o ovim odlukama daće odbornici na narednoj sednici Skupštine grada Zaječara.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Можете користити ове HTML ознаке и атрибуте: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>