Najnovije vesti
Home / Ritam grada / Grad Zaječar uputio javni poziv sportskim organizacijama za podnošenje godišnjih programa
Grad Zaječar uputio javni poziv sportskim organizacijama za podnošenje godišnjih programa

Grad Zaječar uputio javni poziv sportskim organizacijama za podnošenje godišnjih programa

Grad Zaječar je uputio javno obaveštenje sportskim organizacijama na teritoriji grada Zaječara za podnošenje godišnjih programa za 2018. godinu. 

Pravo na dodelu sredstava imaju organizacije u oblasti sporta koji su registrovane u skladu sa Zakonom, čije je sedište na teritoriji grada Zaječara i koji obavljaju delatnost najmanje godinu dana. Pored toga, nosilac programa ne može da bude u postupku likvidacije, stečaja i pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti, ne sme da ima blokadu poslovnog računa u trenutku zaključenja ugovora o realizaciji programa i prebacivanja budžetskih sredstava na poslovni račun, poreske dugove ili dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja, ne sme da bude u poslednje dve godine pravnosnažnom odlukom kažnjen za prekršaj ili privredni prestup u vezi sa svojim finansijskim poslovanjem, korišćenjem imovine, radu sa decom i sprečavanjem negativnih pojava u sportu.
Sportska organizacija koja je nosilac godišnjeg programa mora biti član odgovarajućeg nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza preko koga se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta.

Programi se finansiraju iz oblasti:

1) podsticanje i stvaranje uslova za unapređenje sportske rekreacije, odnosno bavljenja građana sportom, posebno dece, omladine, žena i osoba sa invaliditetom;
2) izgradnja, održavanje i opremanje sportskih objekata na teritoriji grada, a posebno javnih sportskih terena u stambenim naseljima ili u njihovoj blizini i školskih sportskih objekata, i nabavka sportske opreme i rekvizita;
3) organizacija sportskih takmičenja od posebnog značaja za grad Zaječar;
4) učešće sportskih organizacija sa teritorije grada Zaječara u domaćim i evropskim klupskim takmičenjima;
5) fizičko vaspitanje dece predškolskog uzrasta i školski sport (unapređenje fizičkog vežbanja, rad školskih sportskih sekcija i društava, gradska i međuopštinska školska sportska takmičenja i dr.);
6) delatnost organizacija u oblasti sporta čiji je osnivač grad Zaječar;
7) delatnost organizacija u oblasti sporta sa sedištem na teritoriji grada Čačka koje su od posebnog značaja za grad;
8) stipendiranje za sportsko usavršavanje kategorisanih sportista, posebno perspektivnih sportista;
9) edukacija, informisanje i savetovanje građana, sportista i ostalih učesnika u sistemu sporta o pitanjima bitnim za odgovarajuće bavljenje sportskim aktivnostima i delatnostima;
10) periodična testiranja, sakupljanje, analiza i distribucija relevantnih informacija za adekvatno zadovoljavanje potreba građana u oblasti sporta na teritoriji jedinice lokalne samouprave, istraživačko-razvojni projekti i izdavanje sportskih publikacija;
11) unapređivanje stručnog rada učesnika u sistemu sporta sa teritorije jedinice lokalne samouprave i podsticanje zapošljavanja visokokvalifikovanih sportskih stručnjaka i vrhunskih sportista;
12) nagrade i priznanja za postignute sportske rezultate i doprinos razvoju sporta.

Organizacija u oblasti sporta može podneti samo jedan predlog godišnjeg programa koja može obuhvatati nekoliko programskih aktivnosti (projekata) iz oblasti kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana, u skladu sa svojim programskim ciljevima definisanim Statutom.

Prilikom podnošenja predloga programa, treba dostaviti propratno pismo, kopiju rešenja o registraciji organizacije, tri primerka obrasca predloga programa ce-de/fleš sa predlogom programa, kopiju statuta, izjavu da ne postoje prepreke iz člana 118. stav 5. i člana 133. stav 5. Zakona o sportu, kalendar takmičenja nadležnog sportskog saveza za program organizacije sportskog takmičenja od značaja za grad, odluku nadležnog organa nosioca programa o utvrđivanju predloga godišnjeg programa i potvrdu nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza o članstvu sportske organizacije.

Predlog godišnjeg programa u zatvorenoj koverti, dostaviti na adresu: Sportski savez grada Zaječar, ul. Hajduk Veljkova br. 5 19000 Zaječar sa naznakom «NE OTVARAJ – PREDLOG GODIŠNJEG PROGRAMA». Predloge treba dostaviti zaključno sa 15. oktobrom ove godine.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Можете користити ове HTML ознаке и атрибуте: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>