Najnovije vesti
Home / Projekti / NASILJE OSTAVLJA TRAGOVE -Ko ne reaguje, učestvuje (page 2)

Category Archives: NASILJE OSTAVLJA TRAGOVE -Ko ne reaguje, učestvuje

Zakonski okviri vršnjačkog nasilja: Dokle se stiglo?

Foto: radiomagnum.rs

-Cilj je da čovek dok je mlad još uvek ima šansu da postane koristan član društva, kako ne bi završio u kriminalu «Porodično nasilje uglavnom rađa vršnjačko nasilje i to je jedan začarani krug. Tretirajući problem porodičnog, mi se bavimo i problemom vršnjačkog nasilja», objašnjava  Radomir Ilić, državni sekretar u Ministarstvu pravde Republike Srbije. Ilić je u Zaječaru, govoreći najpre ... Read More »

O NASILJU SE ĆUTI

Foto: radiomagnum.rs

«Nažalost o nasilju se najpre ćuti i trpi, posebno  kada je reč o izopštavanju iz vršnjačke grupe. Izopštena osoba ili pojedinac tada smatra i gotovo da je ubeđen da nema pravo da moli za ljubav, za nečije prijateljstvo ili naklonost», kaže Ljiljana Tešanović, psiholog  u Tehničkoj školi u Zaječaru, govoreći o vršnjačkom nasilju. Šta je vršnjačko nasilje,  šta sve ono ... Read More »

Škola bez nasilja: Prevencija -zadatak broj 1!

Foto: radiomagnum.rs

Zahvaljujući radionicama organizovanim u okviru projekta Škola bez nasilja učenici Tehničke škole u Zaječaru su ohrabreni da reaguju, posebno u slučajevima kada se nad njima dešava nasilje, ili kada su svedoci nasilja. U februaru mesecu 2012. godine u Srbiji je, uz stručnu i finansijsku podršku UNICEF-a, osnovana Jedinica za prevenciju nasilja sa ciljem boljeg planiranja, koordinacije i praćenja odgovora Ministarstva ... Read More »

Kako suzbiti “virus” kulture nasilja među mladima?

Porodica

Ako je svet izvan porodice ružan, porodica može da ga ulepša, ako su odnosi u porodici loši, mogućnost da se svet ulepša ne postoji Incidenti u osnovnim i srednjim školama u Srbiji gotovo da su postali uobičajena tema u ovdašnjim medijima. Istraživanja pokazuju da je 65 odsto učenika barem jednom bilo izloženo nekom obliku agresivnog ponašanja i da u proseku ... Read More »

Škola bez nasilja – put ka sigurnom i bezbednom okruženju za decu

Nasilje-ostavlja-tragove-9

U cilju prevencije nasilja u školama, od 2005. godine u Srbiji se realizuje program “Škola bez nasilja”.  U projekat je uključena i Osnovna škola “Ljubica Radosavljević Nada“.  Program se realizuje pod okriljem Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, odnosno Jedinice za prevenciju nasilja, a u partnerstvu sa UNICEF-om. Put do sertifikata “Škola bez nasilja” je put od sedam koraka. Toliko, ... Read More »

Problematično dete u razredu, dete koje zahteva više pažnje ili discipline nego ostala deca

Nasilje-ostavlja-tragove-8

Deca imaju svoje sopstvene ličnosti. Mogu biti stidljiva, govorljiva, aktivna ili introvertna. Sva deca imaju probleme sa ponašanjem, ali neka od njih je teže prihvatiti. Neka ponašanja su prolazna, neka opstaju i pojačavaju se. Neka od ovih ponašanja mogu činiti da deca budu agresivna, ljutita, teška za vaspitavanje, što im značajno može otežati život. Svako dete se povremeno ponaša ružno, ... Read More »

VRŠNJAČKO NASILJE posledica nasilja u svakodnevici

Foto: radiomagnum.rs

Kada se bavimo vršnjačkim nasiljem trebalo bi govoriti i o nasilju u svakodnevici, smatra primarijus doktor Petar Paunović, specijalista socijalne medicine, jer je, prema njegovim rečima, posledica nasilja u svakodnevici stvaranje vršnjačkog nasilja. «Deca i mladi živeći, rastući, stvarajući, u svakodnevici dobijaju inspiraciju, u svakodnevici vide modele u ponašanju odraslih, te se kasnije u životu ponašaju na jedan odredjen način, dobar ... Read More »

Nasilje u porodici stvara mogućnost za nastajanje novih žrtava i nasilnika

Foto: radiomagnum.rs

Vršnjacko nasilje itekako postoji i treba pričati o njemu. Tragični slučajevi vršnjačkog nasilja gotovo svakodnevno ispunjavaju novinske stupce. Decu treba naučiti da poštuju druge, jer sva ta deca će sutra biti ljudi. Kakvi – to zavisi od nas, od roditelja, odnosno porodice i okruženja u kom deca odrastaju. O nasilju u porodici, koje stvara mogućnost za nastajanje novih žrtava i ... Read More »

Kako sprečiti vršnjačko nasilje u školi?

Foto: radiomagnum.rs

Svaki čovek u detinjstvu iskusi neki vid nasilja; bilo da je u ulozi vršioca nasilja, onaj koji trpi ili je jednostavno svedok nasilja nad nekim drugim. Nasilje predstavlja svaki oblik ponašanja koje ima za cilj namerno povređivanje ili nanošenje bola, bilo psihičkog ili fizičkog. Nasilje se pojavljuje u različitim oblicima. Verbalno nasilje je svaki vid ismevanja, nazivanje pogrdnim imenima, ruganje, ... Read More »

Nasilje u školi je kompleksan problem i mora biti sagledano na pravi način, kako bi odgovori bili adekvatni

Nasilje-ostavlja-tragove,--ko-ne-reaguje-ucestvuje4

Nasilje u školi je problem prisutan u celom svetu. Nasilje u školi narušava sigurnost deteta i može ozbiljno ugroziti njegov normalan psihofizički razvoj. Zaječar, koji predstavlja administrativni i obrazovni centar istočne Srbije, u kome deca stiču osnovno obrazovanje u 40 školskih objekata, odnosno 13 osnovnih škola i 27 područnih odeljenja (koja su u sastavu tih škola), u 4 srednje škole ... Read More »